yaşlılar

Oferta film Tablet

Oferta film Tablet

Ticari Adı : Oferta 5mg film Tablet : Oferta 7,5mg Film Tablet : Oferta 10mg Film Tablet Etkin Madde Adı : Olanzapin Ticari Formu : 28 ve 56 film tablet içeren blister ambalajlarda Endikasyonlar : Oferta (Olanzapin), şizofreni tedavisinde endikedir. Kullanım şekli ve Dozu : Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; Genel doz: Oferta (Olanzapin)…