şizoaffektif bozukluk

KARBAMAZEPİN

KARBAMAZEPİN

KARBAMAZEPİN Karbamazepin (Tegretol) yapısal olarak imipramine (Tofranil) benzer bir iminostilben derivesidir ve ABD’ de temporal lob epilepsisi ile trigeminal nevralji tedavisinde onaylanmış bir ilaçtır. Akut mani ve bipolar I bozukluğun profilaktik tedavisinde, karbamazepinin kullanabileceğimize dair birçok bilgi mevcuttur. Terapotik endikasyonlar; Bipolar I bozukluk, şizofreni ve şizoaffektif bozukluk, depresif bozukluklar, impuls-kontrol bozuklukları ve alkol yoksunluğu. İlacın…

PSİKİYATRİK REHABİLİTASYON

PSİKİYATRİK REHABİLİTASYON

PSİKİYATRİK REHABİLİTASYON Kalıcı belirtilerle giden ruhsal rahatsızlığın kişinin yaşamında oluşturduğu olumsuzluklar bireyi toplumdan ve dış gerçeklerden soyutlayarak yalıtık ve verimsiz bir yaşama sürükleyebilir. Psikiyatrik rehabilitasyon, inatçı belirtilerle giden ve işlevsel bozukluğu devam eden bireylerin ruhsal ve toplumsal gereksinimlerini karşılamak için uygulanan kapsamlı, eşgüdümlü ve uzun süreli bir stratejiler bütünüdür. Ruhsal hastalıklardan şizofreni, şizoaffektif bozukluk, bipolar…

DUYGUDURUM DÜZENLEYİCİLER

DUYGUDURUM DÜZENLEYİCİLER

DUYGUDURUM DÜZENLEYİCİLER Psikiyatrinin tüm alanlarında olduğu gibi BAB’ta da etkin tedavi arayışları sürmektedir. Bu grup ilaçların etkinliğinden sözederken yalnızca kesitsel iyileşme ve atakların önlenmesi değil, -bazı belirtilerin subsendromal düzeyde olsa remisyon döneminde de sürme riskine karşın- sosyal yaşamı ne kadar etkilediği de düşünülmektedir. A-Lityum (Lithuril 300mg) Lityum, 1840’da tıpta kullanılmaya başlanmış, doğada bulunan alkali bir…