View Post

Farmakovijilans Nedir?

Farmakovijilans Nedir? Farmakovijilans terimi, ilaçların zararlı etkilerine karşı uyanık olmak (pharmacon +vigilancia) anlamını taşır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise farmakovijilansı “advers etkilerin ve ilaca bağlı diğer problemlerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, anlaşılması ve önlenmesi ile ilgilenen bilim ve bu konuda yapılan aktiviteler” olarak tanımlamıştır. Bu tanımda geçen İlaçla ilgili diğer problemler ilaç suiistimali, zehirlenme, ilacın etkisiz bulunması ve ilacın kullanım (medikasyon) hataları …