psikomotor ajitasyon

Norodol 5 mg Tablet

Norodol 5 mg Tablet

Norodol 5 mg Tablet Ürün Adı: Norodol 5 mg Tablet Firma: Ali Raif İlaç San. A.Ş. Değişiklik: Endikasyon Onay Tarihi: 29.07.2010 Terapötik endikasyonlar: Yetişkinlerde:  Şizofreni semptomlarının tedavisinde ve tekrarının önlenmesinde  Özellikle paranoid olmak üzere diğer psikozlar  Mani ve hipomani  Organik beyin hasarı ve mental retardasyonu olan hastalarda saldırganlık ve hiperaktivite gibi…

Nörofren® Tablet 2 mg x 30

Nörofren® Tablet 2 mg x 30

Nörofren® Tablet FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Pimozid, selektif dopamin (D2) reseptör antagonistidir. Pimozid, esas olarak postsinaptik dopamin reseptörlerini bloke eder. Ancak presinaptik reseptörleri de bloke edebilmektedir. Pimozid diğer antipsikotik ajanların tersine katekolaminler üzerinde çok az etkisi vardır. Diğer antipsikotik ilaçlarla karşılaştırıldığında zayıf kalmasına rağmen, Pimozid’in antikolinerjik aktivitesi vardır. Pimozid,…

Lidanil

Lidanil

Lidanil Prospektüs Bilgileri: Bir tablet 5 mg mesoridazin içerir. Yardımcı maddeler: İndigotin, titan dioksid Endikasyonları: Anksiyete halleri, psikosomatik bozukluklar, psikonöroz, kronik beyin sendromu, mental yetmezlik ve alkol tedavisinde görülen anksiyete, fobi,depresif anksiyete, gerilim, ruhi huzursuzluk, psikomotor ajitasyon veya hiperaktivite, eksitabilite, agresivite ve ruhi bozuklukların tedavilerinde. Diğer ilaçlara direnç gösteren hastalarda Lidanil iyi sonuç vermiştir. Kontrendikasyonları:…