Plasebo Kavramı ve Plasebo

Plasebo Kavramı ve Plasebo Etkisi

Plasebo Kavramı ve Plasebo Etkisi

Plasebo Kavramı ve Plasebo Etkisi GİRİŞ Plasebonun ne olduğu ve plasebo etkisinin nasıl ortaya çıktığıyla ilgili tartışmanın, tıp tarihindeki uzantıları çok eskilere kadar gider. Plaseboya ve plasebo etkisine nasıl bakıldığı hastalık anlayışına göre değişir. Bugüne kadar tıp tarihinde kabaca iki tip hastalık anlayışı olmuştur. Hastalığı varlıkbilimsel (ontolojik) bir antite, kendine özgü, bağımsız bir varlık alanı…