Oksazepam

CAMPRAL 333 mg Enterik Tablet

CAMPRAL 333 mg Enterik Tablet

CAMPRAL 333 mg Enterik Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ BESERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CAMPRAL 333 mg Enterik Tablet KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Akamprosat…333 mg Yardımcı madde(ler): Kalsiyum…33,3 mg Her bir enterik kaplı tabletin ağırlığı 531,60 mg dır. Diğer yardımcı maddeler için, 6.1’e bakınız. FARMASÖTİK FORM Yuvarlak, beyaz, bir yüzünde 333 baskısı bulunan, kenarları eğimli…

Passiflora® Şurup

Passiflora® Şurup

Endikasyonları Passiflora Şurup; huzursuzluk, endişe, adet görme ve menopoz dönemindeki ruhsal sıkıntı ve gerginlikler, uykusuzluk gibi şikayetlerin giderilmesinde destekleyici olarak kullanılır. Formülü Birim Formülü: Her 5 ml’de (1 ölçek); Passiflora sıvı ekstresi 700 mg Tıbbi Özellikleri: Passiflora Şurup; Passiflora ekstresi Passiflora incarnata adlı bitkiden elde edilen sakinleştirici bir ilaçtır. Ticari Takdim Şekli 100 ve 180…

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Antidepresanlar

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Antidepresanlar

Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisinde Kullanılan Antidepresanlar A-Trisiklik Antidepresanlar Jenerik adları: İmipramin, amitripitilin, klomipramin, desipramin, nortriptilin Kullanım alanları: Çocukluk ve ergenlik depresyonları, obsesif kompulsif bozukluk, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, davranım bozukluğu, özel öğrenme güçlükleri, enurezis ve enkoprezis, mental retardasyon ve otizmde kendine zarar verici ve saldırgan davranışlar. Yan etkileri: Otonomik, örn., ağız kuruluğu, konstipasyon, terleme Nörolojik,…

Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Farmakolojik Tedavi

Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Farmakolojik Tedavi

Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Farmakolojik Tedavi Farmakolojik tedavi anksiyetesi günlük işlerini belirgin oranda aksatmasına yol açan kişiler için düşünülmelidir. Yaygın anksiyete bozukluğu olan kişilerde tedavi süresinin uzunluğu için çalışmalarla elde edilmiş net bir sonuç yoktur. İlaç kesildikten sonraki ilk bir ay içinde vakaların %25’i nüksederken, bir yıl içinde vakaların %60-80’i nüksetmektedir. En az altı ay ilaç…

BUNALTI GİDERİCİ İLAÇLAR

BENZODİAZEPİNLER Yarılanma ömürlerine göre benzodiazepinler 3 alt gruba ayırarak incelenebilir: 1- Çok kısa yarı ömrü olanlar : Bu gruptakilerin yarı ömürleri 5 saatin altındadır. • Midazolam • Triazolam • Brotizolam 2- Kısa-orta etkili olanlar: Bu gruptakilerin yarı ömürleri 5-12 saat arasındadır. • Oksazepam • Bromazepam • Lorazepam • Loprazolam • Temazepam • Lormetazepam • Alprazolam…