nöropatiler

KARBASİF TABLET

FORMÜLÜ: KARBASİF tablet 200 mg 5H -dibenz (b,f) azepin-5-karboksamid (karbamazepin) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: KARBASİF tablet, antikonvulsif ve ayrıca trigeminus nevraljisinde kullanılan bir preparattır. Yetişkinlerde tedavi aralığında serum düzeyleri, 4-12 µg/ml arasında olup, pik plazma düzeylerine 4-5 saat içinde ulaşılır. Tek doz halinde yarı ömrü 25-65 saat, tekrarlanan dozlarda 12-17 saattir. %76’sı plazma proteinlerine bağlanmış halde…