Horney

PSiKOTERAPiLER

PSiKOTERAPiLER

P S i K O T E R A P i L E R Psikoterapi geniş anlamda, ruhsal yollarla yardım ve iyileştirme demektir. Bu tanım her türlü yardım yollarını kapsamaktaysa da psikiyatride psikoterapi, belli bir kurama dayalı, belirlenmiş bir yönteme uygun olarak yapılan psikolojik tedaviler anlamındadır. Benzer bir diğer tanımda ise; psikoterapi, hastanın varolan semptomlarını…