View Post

Farmakovijilans Nedir?

Farmakovijilans Nedir? Farmakovijilans terimi, ilaçların zararlı etkilerine karşı uyanık olmak (pharmacon +vigilancia) anlamını taşır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise farmakovijilansı “advers etkilerin ve ilaca bağlı diğer problemlerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, anlaşılması ve önlenmesi ile ilgilenen bilim ve bu konuda yapılan aktiviteler” olarak tanımlamıştır. Bu tanımda geçen İlaçla ilgili diğer problemler ilaç suiistimali, zehirlenme, ilacın etkisiz bulunması ve ilacın kullanım (medikasyon) hataları …

View Post

Akılcı İlaç Kullanımı

Akılcı İlaç Kullanımı İlaç ancak doğru kullanılırsa etkilidir. Ancak ne yazık ki tüm dünyada ilaçların yaklaşık %50’si uygunsuz şekilde kullanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü bu konuda ilk düzenlemeleri 1985 yılında ele almış ve akılcı ilaç kullanımını; “kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozajda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri” olarak tanımlamıştır. Bir endikasyon için uygun …