diazepam

BUNALTI GİDERİCİ İLAÇLAR

BENZODİAZEPİNLER Yarılanma ömürlerine göre benzodiazepinler 3 alt gruba ayırarak incelenebilir: 1- Çok kısa yarı ömrü olanlar : Bu gruptakilerin yarı ömürleri 5 saatin altındadır. • Midazolam • Triazolam • Brotizolam 2- Kısa-orta etkili olanlar: Bu gruptakilerin yarı ömürleri 5-12 saat arasındadır. • Oksazepam • Bromazepam • Lorazepam • Loprazolam • Temazepam • Lormetazepam • Alprazolam…

Nervium® 5 mg Tablet

Nervium® 5 mg Tablet

FARMOKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik özellikleri : Yapılan hayvan deneyleri diazepam’ın talamus ve hipotalamus gibi limbik sistem bölümlerindeki spesifik benzodiazepin reseptörlerini etkilediğini, pre ve post sinaptik GABA inhibisyonunu artırdığını ve bu yolla etki gösterdiğini ortaya koymuştur. Anksiyolitik ve santral kas gevşetici etkisi yanında, antikonvülzan etki de gösterir. Farmakokinetik özellikleri : Diazepam karaciğerde biyotransformasyon sonucu oksazepam, N-desmetil…

Diazem

Prepektüs Bilgileri: Her kapsül 10 mg Diazepam ihtiva eder. Endikasyonları: Nörotik anksiyetenin kısa süreli semptomatik tedavisinde, Akut alkol yoksunluğunda ortaya çıkan ajitasyon, tremor, delirium tremens ve halüsinasyonlarda, İskelet kaslarının lokal patolojiye bağlı refleks spazmlarında, Yukarı motor nöronlara bağlı spastisitelerde (serebral felç ve paraplejiler), Athetosisde, Stiff-man sendromunda, Familial, senil ve esansiyel tremorlarda Kontrendikasyonları: Alkol intoksikasyonu, mental…