Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 41.575 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Archive by Tags

Articles tagged with: Bağımlılık

CAMPRAL 333 mg Enterik Tablet

Aralık 14, 2016 – 3:38 pm | 3.874 Kez Görüntülendi
Campral-Akamprosat

CAMPRAL 333 mg Enterik Tablet
KISA ÜRÜN BİLGİSİ

BESERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CAMPRAL 333 mg …

SUBOXONE 2mg/0,5 mg Dilaltı Tablet

Aralık 14, 2016 – 2:16 pm | 2.474 Kez Görüntülendi
Suboxone-Buprenorfin-Nalokson

SUBOXONE 2mg/0,5 mg Dilaltı Tablet
KISA ÜRÜN BİLGİSİ

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

SUBOXONE 2mg/0,5 mg …

Beyindeki Ödül Yolu

Ekim 4, 2016 – 12:29 am | 361 Kez Görüntülendi

Beyindeki Ödül Yolu

İnternet Kullanım B.

Ağustos 21, 2012 – 12:07 pm | 518 Kez Görüntülendi
internet_kullanım_bozuklugu

İnternet Kullanım Bozukluğu
İnternet Kullanım Bozukluğu için DSM-5 bölüm III de daha fazla çalışma …

İlaç Suiistimali ve İlaç Bağımlılığı

Mart 7, 2009 – 11:43 am | 4.712 Kez Görüntülendi
Psikiyatrik İlaçlar

 İlaçların tıbbi indikasyon dışında kullanılması ve özellikle, hekimin gerek göstermediği durumlarda kişinin …