Bağımlılık

CAMPRAL 333 mg Enterik Tablet

CAMPRAL 333 mg Enterik Tablet

CAMPRAL 333 mg Enterik Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ BESERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CAMPRAL 333 mg Enterik Tablet KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Akamprosat…333 mg Yardımcı madde(ler): Kalsiyum…33,3 mg Her bir enterik kaplı tabletin ağırlığı 531,60 mg dır. Diğer yardımcı maddeler için, 6.1’e bakınız. FARMASÖTİK FORM Yuvarlak, beyaz, bir yüzünde 333 baskısı bulunan, kenarları eğimli…

SUBOXONE 2mg/0,5 mg Dilaltı Tablet

SUBOXONE 2mg/0,5 mg Dilaltı Tablet

SUBOXONE 2mg/0,5 mg Dilaltı Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SUBOXONE 2mg/0,5 mg dilaltı tablet KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Buprenorfin 2 mg (buprenorfin hidroklorüre eşdeğer olarak) Nalokson 0,5 mg (hidroklorür dihidrata eşdeğer olarak) Yardımcı madde: 42 mg laktoz Yardımcı maddeler için bölüm 6.1’e bakınız. FARMASÖTİK FORM Dilaltı tablet Bir yüzünde kılıç…

İlaç Suiistimali ve İlaç Bağımlılığı

İlaç Suiistimali ve İlaç Bağımlılığı

 İlaçların tıbbi indikasyon dışında kullanılması ve özellikle, hekimin gerek göstermediği durumlarda kişinin kendi inisiyatifi ile veya yetkisiz kişilerin tavsiyesi üzerine kullanılması, ilaç suistimali veya tıbbi-olmayan ilaç kullanılışı diye adlandırılır.  İlaç suiistimali (ilacın kötüye kullanılması) ile yanlış ilaç kullanılması (başka bir deyişle, ilacın kötü kullanılması) farklı şeylerdir.  Yanlış ilaç kullanılması, onu doğru olarak…