Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 42.449 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Archive by Tags

Articles tagged with: Amerikan Psikiyatri Birliği

DSM

Aralık 1, 2016 – 11:38 pm | 784 Kez Görüntülendi
dsm

Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı
Psikiyatrik bozukluklar için iki sınıflandırma sistemi yaygın …

DSM-IV-TR

Mart 7, 2009 – 8:31 pm | 21.047 Kez Görüntülendi
cinsel_bozukluklar

DSM Nedir?

 
DSM (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) Tanı Ölçütleri Başvuru …

PSİKİYATRİDE ETİK KONULAR

Şubat 21, 2009 – 10:37 am | 4.386 Kez Görüntülendi
sosyal fobi

Psikiyatride Etik Konular
Giriş
Son zamanlarda ülkemizde ve dünyada etik konusuna ilgi giderek artmaktadır. Gerçekte …