Alkol tipi bağımlılık

İlaç Suiistimali ve İlaç Bağımlılığı

İlaç Suiistimali ve İlaç Bağımlılığı

 İlaçların tıbbi indikasyon dışında kullanılması ve özellikle, hekimin gerek göstermediği durumlarda kişinin kendi inisiyatifi ile veya yetkisiz kişilerin tavsiyesi üzerine kullanılması, ilaç suistimali veya tıbbi-olmayan ilaç kullanılışı diye adlandırılır.  İlaç suiistimali (ilacın kötüye kullanılması) ile yanlış ilaç kullanılması (başka bir deyişle, ilacın kötü kullanılması) farklı şeylerdir.  Yanlış ilaç kullanılması, onu doğru olarak…