Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.656 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » ilaç, ilaçlar, Psikofarma

Ruh Sağlığı Alanında Akılcı İlaç Kullanımı

Submitted by on Ekim 7, 2011 – 1:40 am | 122.760 Kez Görüntülendi


Son yıllarda yapılan bazı çalışmalar psikotrop kullanımını gerektiren hastalık sıklığı ile açıklanamayacak düzeyde psikotrop kullanımda artış olduğunu göstermektedir. Psikotrop reçete edenlere baktığımızda en fazla pratisyen hekimlerin daha sonra psikiyatri dışı uzman hekimlerin geldiği görülmektedir. Bu durum psikotrop ilaçların kullanımı ile ilgili akılcı kullanım kılavuzlarının gerekliliğini akla getirmektedir. Pratisyen hekimlere yönelik olarak yaklaşık 20 yıldır eğitimleri düzenlenmesine karşın hastaların büyük oranda başvurduğu psikiyatri dışındaki uzman hekimlere yönelik bu tür programlar bulunmamaktadır. Bu nedenle birinci basamak çalışanlarına yönelik planlanan eğitimlere de dâhil edilmelidir.

Kaynak: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL RUH SAĞLIĞI EYLEM PLANI (2011-2023) ANKARA, 2011 Sağlık Bakanlığı Yayın No: 847

Bir önceki yazımız olan Psikiyatrik İlaçların Kullanımı başlıklı makalemizde , Amerika Birleşik Devletleri ve antibiyotik hakkında bilgiler verilmektedir.