Nadyak 10mg – 15mg Kapsül

Nadyak 10mg – 15mg Kapsül

Ticari Adı : Nadyak 10mg – 15mg Kapsül

Etkin Madde: Sibutramin Hidroklorür Monohidrat

Ticari Formu: 28 kapsül içeren blister ambalajlarda

Endikasyonları:
Nadyak (sibutramin), vücut kitle indeksi (VKİ) 30 kg/m2 veya üzerinde olup beslenme kaynaklı obezite hastalığı olanlarda ve VKİ 27 kg/m2 veya üzerinde olup obeziteye bağlı diğer risk faktörlerini taşıyan hastalarda diyetin yanında destekleyici tedavi olarak endikedir.

Kullanım Şekli ve Dozu :
Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;
Nadyak 10 mg/15 mg ile tedavinin obezite tedavisi konusunda deneyimli bir hekim tarafından başlatılması önerilir. Bu ajanla tedaviye başlamadan önce obezitenin sekonder nedenlerden kaynaklanmadığından emin olunmalıdır. Obezite kontrolüne uygun bir yaklaşım diyetektik, medikal ve psikoterapötik yöntemleri içermelidir.
Yetişkinler: Başlangıç dozu, günde bir defa sabahları bütün olarak alınan bir adet Nadyak 10 mg’dır. Aç veya tok karnına alınabilir.
Nadyak 10 mg’a yeterli cevap vermeyen hastalarda (4 haftalık tedavide 2 kg’ın altında kilo kaybı), Nadyak 10 mg’ın iyi tolere edilmesi halinde, doz günde bir defa Nadyak 15 mg’a yükseltilebilir.
Nadyak 15 mg’a yeterli cevap alınamayan hastalarda (4 haftalık tedavide 2 kg’ın altında kilo kaybı) tedaviye son verilmelidir.
Yaşlı hastalar: Sibutraminin etkinliği ve tolerabilitesi az sayıda yaslı hastada araştırılmıştır, bu nedenle dozlama önerileri değişmemekle birlikte sibutramin yaşlı hastalara (65 yaş üzeri) uygulanırken dikkatli olunmalıdır.
Çocuklar: Çocuklarda kullanımı ile ilgili bilgilerin sınırlı olması nedeniyle 18 yasın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmez.
Tedavi süresi: Tedaviye ilk üç ay içinde tedavi öncesi kilosunun % 5 ya da daha fazlasını kaybederek başarılı yanıt vermiş olan hastalarda, tedavi bir yıla kadar sürdürülebilir.

Ruhsat Sahibi İmal Yeri

Büyükdere Cad. 34398 Maslak – İSTANBUL Çanta 34580

Silivri – İSTANBUL

Kaynak: http://www.sanovel.com.tr/