Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.626 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Anksiyolitik İlaçlar, ilaç, ilaçlar, Nervium

Nervium® 5 mg Tablet

Submitted by on Şubat 28, 2009 – 1:17 pm 2 Comments | 9.081 Kez Görüntülendi

FARMOKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :

Farmakodinamik özellikleri :
Yapılan hayvan deneyleri ’ın talamus ve hipotalamus gibi limbik sistem bölümlerindeki spesifik benzodiazepin reseptörlerini etkilediğini, pre ve post sinaptik GABA inhibisyonunu artırdığını ve bu yolla etki gösterdiğini ortaya koymuştur. Anksiyolitik ve santral kas gevşetici etkisi yanında, antikonvülzan etki de gösterir.

Farmakokinetik özellikleri :
Diazepam karaciğerde biyotransformasyon sonucu oksazepam, N-desmetil diazepam ve temazepam gibi aktif metabolitlere dönüşür. Diazepam’ın yarılanma ömrü 20-70 saat olduğu halde bu metabolitlerden oksazepam’ın 5-15 saat, N-desmetil diazepam’ın 20-200 saat ve temazepam’ın da 10-20 saattir. Bu nedenle diazepam birikici etkisi her zaman göz önünde tutulmalıdır.
Uzun yarılanma ömründen dolayı diazepam iyi bir hipnotik değildir.

ENDİKASYONLARI :
En önemli endikasyonu anksiete hastalıkları ile anksieteye bağlı semptomların kısa süreli tedavileridir.

Akut alkol yoksunluğuna bağlı akut ajitasyon, tremor, akut delirium tremens ve hallusinasyonlarda kullanılır.

Diazepam lokal patolojik nedenlere bağlı (mafsal ve kas enflamasyon veya travmaları) iskelet kası spazmları, üst motor nöron hastalıkları (serebral felç ve paraplejiler) atetoz, Stiffman sendromu gibi durumlarda ve çeşitli konvülsif hastalıklarda tedavi amacı ile kullanılır.

4 aydan uzun süren tedavinin yarar ve etkinliğini klinik olarak belirlenmediği için hekimin periyodik olarak tedavi sonuçlarını değerlendirilmesi önerilir.

KONTRENDİKASYONLARI :
Diazepam’a karşı bilinen aşırı duyarlılığı olanların ve klinik deneyin yetersizliğinden dolayı 6 yaşından küçük çocukların kullanmamaları gerekir. Ayrıca dar açılı glokom, miyastenia gravis ve depresif durumlarda kontrendikedir.

UYARILAR/ÖNLEMLER :
Diazepam psikotik hastalıkların tedavisinde değer taşımaz. Amnezi oluşabilir. Diğer santral sinir sistemini etkileyen ilaçlarda olduğu gibi alan kimselerin tehlikeli ve dikkat isteyen araç ve gereç kullanmalarında dikkatli olmaları belirtilmelidir. Antikonvülsif tedavi görenlerde yardımcı olarak diazepam kullanımının ani olarak kesilmesi nöbetlerin sıklığını ve şiddetini artırabilir.

Fobik veya obsesyonel durumlarda kullanımı tavsiye edilmez. Depresyonla birlikte görülen anksiyete veya depresyon tedavisinde tek başına kullanılmamalıdır. Kronik pulmoner yetmezlik, kronik renal veya hepatik hastalıklarda dikkatli kullanılmalıdır. Hamilelerde yüksek toz veya tekrarlanan düşük dozlarda verilmesi, yeni doğanlarda hipotoni, emmede zayıflık, hipotermi ve fetusta kalp düzensizliklerine neden olabilir. Diğer santral sinir sistemi ilaçları ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

Semptomatik tedavi için benzodiazepin kullanımına karar verilmeden önce uykusuzluğun temel nedeninin araştırılması gereklidir. Diazepam tedavisinin ani kesilmesi, rebound uykusuzluk oluşturabilir.

Diazepam’ın yardımcı tedavi olarak kullanıldığı konvülsif hastalıklarda konvülsiyon ve şiddeti ve sıklığı artabileceğinden standart antikonvülsif tedavi dozunun artırılması gerekebilir.

DOKTORA DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR.

FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK BAĞIMLILIK :
Uzun süreli ve yüksek dozlu tedavilerde barbitüratlar ve alkol gibi maddelerin ani kesilmelerine benzer şekilde, diazepam’ın ani kesilmelerinde konvülsiyonlar, tremor, karın ve kas krampları, kusma ve terleme gibi çekilme belirtileri olabilir.

Bu nedenle her türlü uzun süreli tedavilerde yavaş yavaş azaltılmalıdır.

Alkol ve diğer alışkanlık yapan maddelere bağımlı ve eğilimli olanların diazepam alırken çok yakından izlenmeleri gerekir.

HEKİME DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR :

Dikkat bağımlılık yapabilir.
Alkollü içkilerle kullanmaktan sakınılmalıdır.

GEBELİKTE VE EMZİKLİLİKTE KULLANIMI :
Gebeliğin ilk üç ayında her türlü minör trankilizanların kullanımı ile ilgili birçok yayında kongenital malformasyonlar tarif edildiği için, çoğunlukla kullanımı zorunlu olmayan bu tür ilaçlardan gebelik süresince kaçınılması önerilir. Tedaviye başlarken gebe olma ihtimali göz önünde tutulmalıdır. Diazepam ve metabolitleri anne sütüne geçtiğinden emzirme döneminde kullanılmaması gerekir.

Gebelik risk kategorisi : D

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER :
En çok görünen yan etkileri uyuklama, bitkinlik ve ataksidir. Daha seyrek olarak konfüzyon, konstipasyon, depresyon, diplopi, disartri, baş ağrısı, hipotansiyon, sarılık, libido değişiklikleri, bulantı, deri döküntüleri, konuşma bozuklukları, üriner retansiyon, vertigo, görme bozuklukları sayılabilir. Ayrıca paradoksik olarak anksiyete, hallusinasyon, uyku bozuklukları, saldırganlık oluşabilir.

Bazı defa nötrapeni, sarılık görülebileceği için periyodik kan sayımları ve karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.

Doz hastaya göre en iyi sonucu alacak şekilde ayarlanmalıdır. Semptomların kontrol altına alabilecek en düşük dozla başlanır. Uzun süreli kronik kullanım tavsiye edilmez, tedaviye normal olarak 4 hafta devam edilmelidir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
Büyükler : Anksiyete hastalıklarında ve anksiyete belirtilerin tedavisinde belirtilerin şiddetine bağlı olarak günde 2-4 defa 2-10 mg, akut alkol yoksunluğu belirtilerinin tedavisinde ilk 24 saat içinde 3-4 defa 10 mg ile başlanır ve ihtiyaca göre günde 3-4 defa 5 mg’a inilir.

İskelet kası spazmlarının yardımcı tedavisinde günde 3-4 defa 2-10 mg. Konvülsif hastalıkların yardımcı tedavisinde günde 2-4 defa 2-10 mg. Yaşlı hastalarda başlangıçta günde 1-2 defa 2 mg. ile başlanır ve gerektiğinde yavaş yavaş artırabilir.

Çocuklar : Bu tür ilaçların etkileri değişik olacağından 6 yaşından büyüklere en düşük doz ile başlanır ve gerekirse bu doz yükseltilebilir.

Genel olarak günde 3-4 defa 1-2 mg yeterlidir. 6 yaşından küçüklere verilmez.

Yaşlı ve Düşkün Hastalarda Kullanımı :
Yaşlı ve düşkün hastalar benzodiazepinlerin santral sinir sisteminde oluşturdukları etkilere karşı çok daha fazla duyarlı oluşlarından dolayı dozların düşük tutulması ve yakından izlenmeleri gerekir.

DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER :
Aşırı miktarda alınan diazepam belirtilerinden en fazla ataksi, uyuklama, konfüzyon, koma ve reflekslerde azalma gözlenir. Birçok defa çok az olabilecek bu belirtiler sırasında hasta solunumu, nabız ve kan basıncı kontrol altında tutulmalıdır. Buna ek olarak derhal mide lavajı uygulanmalı, intravenöz noradrenalin veya metaraminol uygulanmalıdır. Dializin yararı sınırlıdır. Bu tür zehirlenmede diğer ilaçların da kullanılmış olabileceği hatırlanmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI :
25°’cinin altındaki oda sıcaklığında, ışık ve nemden koruyarak saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ VE AMBALAJ MUHTEVALARI :
Nervium 5 mg Tablet/50 adetlik blister ambalaj içinde.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ :
Nervium 2 mg ve 10 mg Tablet/50 adetlik blister ambalaj içinde.

REÇETE İLE SATILIR.

– Hekime danışmadan kullanılmamalıdır.
– Çocukların erişemeyeceği yerde ve ambalajında saklayınız.

Ruhsat Tarih/No : 27.10.1969 –102/4

Form : Tablet
Ticari Şekli : 5 mg 50 Tablet
Etkin Maddeler : 5 mg diazepam
Tedavi Grubu :

RUHSAT SAHİBİ : Saba Ilac ve Tic. A.S.
Halkalı Merkez Mah.Basın Ekspres Cad.No.1 Kat:1
Küçükçekmece/İstanbul

Üretim yeri : Münir Şahin İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Kartal – İstanbul

Kaynak: http://www.sabailac.com.tr

Bir önceki yazımız olan Buspon® Kapsül başlıklı makalemizde Apomorfin, ve Buspiron hakkında bilgiler verilmektedir.

2 Comments »

  • hakkı akacık dedi ki:

    şikayetlerinizi dikkatlice okudum,çok önemli deyil tabi bana göre size göre dünyanın sonu sanki,mücadele bedenen ve fiziken olmaz nevriyim çok iyi fakat tedavi edici bir ilaç deyil süresi geçince tekrar şikayetlaren başlar hastalar 3 kısımdır hastalık hastası 2.hasta,3doktor hastası acaba sen bunlardan hangisisin ben doktor deyilim çok mücada ettim ben de deprasyon geçirdim şimdi iyiyyim diyebilir tedavide yüzde 30 ilaç yüzde 30 doktor yüzde 30 da sensin kendin ,yaşın çok genç önünde bir bütün ömür var kendini ve çevreni üzme kendin üzülsen neyse dostalırın da üzersin çok çook yazmak istiyorum ama yanlış anlaşılırım diye de yazmıyorum ee kitap dedin yazarı aklımda yok uzun yıllar önce almıştım ÜZÜNTÜYÜ BIRAK YAŞAMAYA BAK çok güzel bir kitap tavsiye edirem,derin derin düşüncelere çıkmazlara girersen lütfen vücunu ez kendine uygun spor yap terle bilirsin düşünmye vakit bulama terlemeyle vüvudun terle birlikte mutluluk hormonu salar

  • ayşem güzel dedi ki:

    doktor ismi vermiyorum ben 3senedir 4seneye girdi psikolojik ilaçlar dpresyon ilaçları kullanıyorum bende ağır depresyonla okb takıntı hastalığı var 1 aydır nervium kullanmaya başladım iyi geldi biraz rahatladım ama sıkıntım çok takıntılarım geçmiyor delirecek hale geldim kriz geçiriyorum intiharı düşünüyorum hiç yapmadım ama denemeyi düşünüyorum çok illet şiddetli bir hastalık beyin hastalığı çok kafama takılıyor günde 6tane ilaç içiyorum artık dayanacak gücüm yok kalmadı ilaç içmekten bıktım birde bende vücudumda elektriklrnmeler dalgalanmalr oluyor saldırganlıkta var yoksa ben şizofrenmiyim diyorum doktorum bana kafama takıyorum diye yok dedi bende evde internetten araştırdım buldum vücudumda sinir geziniyor bende avuç avuç hap içmeyi düşünüyorum ailem çok üzgün bu hastalık çok direçli bir hastalık biliyorum beynimden geliyor iş yapmak istemiyorum şimdi açıköğretimi okuyorum kendimi derslere verdim kitap çok okuyorum en güzeli bence okumak bana en kısa sürede yazar gönderirseniz sevinirim zaten hastaneye yatçam değilse iyi olamayacağımı biliyorum nervium iyi bir ilaç bence bende sinir gezinmesi oluyor vücudumda suratımda nervium biraz iyi geldi artık iyileşmek çok ama çok istiyorum dayanacak gücüm yok kalmadı okuyupta psikolok olmak çok istiyorum bu hastalığı çok iyi tanımış bir insanım insanları daha iyi anlarım diye düşünüyorum üniversiteyide okuycam şimdi orta sondayım sınıfımı geçtim çok şükür şimdiden sizlere çok çok teşekkürler dilerim umarım beni anlamışınızdır saygılarımla…….