Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.606 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Anksiyolitik İlaçlar, ilaç, ilaçlar

MELLERIL 100 MG 30 DRAJE

Submitted by on Temmuz 20, 2009 – 3:23 pm | 6.497 Kez Görüntülendi

100 MG 30 DRAJE
Etken Maddesi:
FORMÜLÜ: 1 draje Aktif madde: Yardımcı maddeler: Titan dioksid Demir oksid (sarı, kahverengi) Sakaroz
ENDİKASYONLARI
Genel tıpta: , , anksiyete ve depresyonun birlikte seyrettiği durumlar, , anksiyete ve gerginliğin beraberindeki emosyonel sıkıntılar, psikosomatik bozukluklar, uyku düzensizlikleri. Geriyatride : Yaşlılık ajitasyonu ve konfüzyonel haller, anksiyete ve depresif anksiyete, .
KONTRENDİKASYONLARI
Merkezi sinir sisteminin ağır depresif ya da komatöz durumları; diğer fenotiyazinlere aşırı duyarlılık ve kan diskrazisi özgeçmişi; ağır kardiyovasküler şikayetler.
UYARILAR & ÖNLEMLER
Dar açılı glokom, prostat hipertrofisi ya da kardiyovasküler şikayetleri olan hastalarda (ağır kardiyovasküler şikayetlerde kontrendikedir) dikkatle kullanılmalıdır. Melleril hastanın reaksiyonlarını zayıflatabilir (ör. araç veya makina kullanımı). Melleril ile lökopeni ya da agranülositoz nadiren görülürse de herhangi bir fenotiyazin tedavisinde olduğu gibi, tedavinin ilk aylarında düzenli olarak ve kan diskrazisine işaret eden bir bulguya rastlanıldığında derhal kan sayımı yapılmalıdır. Karaciğer hastalıklarında, hepatik fonksiyonların düzenli kontrolu gereklidir. Melleril’in epileptik hastaların davranış bozukluklarında yardımcı bir rol oynadığı gösterilmiştir; bu olgularda antikonvülsan tedaviye devam edilmeli ve doz ayarlaması gözönüne alınmalıdır ( etkileşmelerine bakınız). Gebelikte Melleril zorunlu olmadıkça verilmemelidir. Melleril alan annelerin çocuklarını emzirmemeleri gerekmektedir.
YAN ETKİLER
, , ortostatik , , ağız kuruluğu, , ya da inkontinans. Galaktore, menstrüel düzensizlikler, ereksiyon (zayıflığı ya da priapizm) ve ejakülasyon bozuklukları. Allerjik deri döküntüleri, fotosansibilite. , , , , . İzole olgularda, ilacın derhal kesilmesini gerektiren “neuroleptic malignant syndrome” (adale sertliği, hipertermi, mental durum değişmesi, otonomik dengesizlik) gözlenmiştir. Ekstrapiramidal semptomlara yüksek doz (nöroleptik) Melleril uygulamasında rastlanabilir. Düşük dozlarda (anksiyolitik) gözlemlenmemiştir. Diğer fenotiyazinlerle olduğu gibi, Q-T interval uzaması, T dalgasında düzleşme ve U dalga belirmesi gibi benign repolarizasyon değişimleri bildirilmiştir. Bu değişimler genelde yüksek doz uygulamasına bağlı olup, muhtemelen kan potasyum düzeylerindeki bir düşüşle ilgilidir. Bütün fenotiyazinlerle olduğu gibi Melleril’le de nadiren aritmiler oluşabilir.
ETKİLEŞMELER
Fenotiyazinler antihistaminiklerin, merkezi sinir sistemi depresanlarının, alkolün merkezi depresan etkilerini ve antikolinerjik ajanların antimuskarinik etkileri ile kinidinin inhibitör kardiyak etkilerini artırabilirler. Fenotiyazinler levodopanın antiparkinsonik etkilerini azaltabilirler. Fenotiyazinler epileptik hastaların nöbetlerini sıklaştırabilirler. Antikonvülsif tedavide dozaj ayarlaması gerekebilir. Adrenolitik etkileri nedeniyle fenotiyazinler, adrenerjik vazokonstriktörlerin presör etkisini azaltabilirler. MAO inhibitörleriyle birlikte kullanıldığında fenotiyazinlerin sedatif ve antimuskarinik etkileri artabilir ve uzayabilir. Lityum ile birlikte kullanıldığında, nöroleptik ajanların sebebiyet verdiği nörotoksisite ve ekstrapiramidal semptomlar şiddetlenebilir. Lityum toksisitesinin erken belirtileri fenotiyazinlerin antiemetik etkisiyle maskelenebilir. ß-adrenerjik blokerlerle birlikte kullanımı fenotiyazinlerin plazma konsantrasyon düzeylerinde artışa yol açabilir. Antasitler ve antidiyareik fenotiyazinlerin emilimini inhibe edebilirler.
DOZU & KULLANIM ŞEKLİ
Yetişkinler: Semptomların şiddet derecesine göre günlük doz 10-75 mg’dır. 25 mg’ın üzerindeki günlük dozlar genelde 2-4’e bölünerek verilir. Doz aşımı: Semptomlar: Ağız kuruluğu, bulantı, , uykusuzluk, , , hipertermi, , , , , hipotansiyon, , . Tedavi: Aktif karbon verilmesini takiben gastrik lavaj. Kardiyovasküler, solunum ve merkezi sinir sistemlerinin dikkatle izlenmesiyle birlikte destekleyici semptomatik önlemler alınır. Hipotansiyon için: Plazma artırıcılar, dirençli durumda vazopresör ajanlar (ör.dopamin) dikkatle uygulanabilir.
Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :
MELLERETTES 10 MG 30 DRAJE
MELLERETTES %3 30 ML DAMLA
MELLERIL 25 MG 30 DRAJE
MELLERIL 100 MG 30 DRAJE

Bir önceki yazımız olan Plegicil 30 ml Damla başlıklı makalemizde anti-adrenerjik, Antidepresan ve Antidepresanlar hakkında bilgiler verilmektedir.