Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 44.029 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Anksiyolitik İlaçlar, ilaç, ilaçlar, Lidanil

Lidanil

Submitted by on Nisan 1, 2007 – 9:58 pm | 5.015 Kez Görüntülendi

Prospektüs Bilgileri:
Bir tablet 5 mg içerir. Yardımcı maddeler: İndigotin, titan dioksid

Endikasyonları:
halleri, , , , ve alkol tedavisinde görülen anksiyete, ,, , , veya hiperaktivite, eksitabilite, agresivite ve ruhi bozuklukların tedavilerinde. Diğer ilaçlara direnç gösteren hastalarda Lidanil iyi sonuç vermiştir.

Kontrendikasyonları:
Koma durumları veya ciddi santral sinir sistemi depresyonu, diğer fenotiazinlere aşırı duyarlılık veya kan diskrazisi durumlarıdır.

Uyarılar / Önlemler:
Lidanil araba veya makina kullanırken hastanın reflekslerini zayıflatabilir. İdrar tutukluğu ve glokomda dikkatle kullanılmalıdır. Lidanil hamilelik ve emzirme devrelerinde zorunluluk olmadıkça kullanılmamalıdır.

Yan Etkiler:
, , , , , , , idrar tutukluğu, , , , bildirilmiştir. Reversibl EKG değişiklikleri (en çok T çizgisinde) ve ekstrapiramidal semptomlar ancak çok yüksek Lidanil dozlarında görülmüştür.

Etkileşimler:
Lidanil, analjezik, hipnotik, antihistaminik, narkotik analjeziklerin, diğer psikotrop bileşiklerin ve alkolün merkezi etkilerini artırır. Lidanil, anti-adrenerjik etkiye sahiptir, bu nedenle adrenerjik vazokonstriktörlerin etkileriyle çatışabilir. Hipotansif durumların tedavisi için, anjiyotensin önerilir, adrenalin ve benzerlerinden dikkatle sakınılmalıdır.

Dozu Kullanma:
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; günde 5-15 mg (1-3 draje) yemeklerden sonra alınmalıdır. Doz günde 6 drajeye (30 mg) kadar yükseltilebilir. 4-12 yaşlarındaki çocuklara günde maksimum 3 drajeye kadar emniyetle verilebilir.

Etken Maddesi: Mezoridazin
LIDANIL 5 MG 20 DRAJE Yerli, Beşeri bir ilaçdır.