Lidanil

Lidanil Prospektüs Bilgileri:
Bir tablet 5 mg mesoridazin içerir. Yardımcı maddeler: İndigotin, titan dioksid

Endikasyonları:
Anksiyete halleri, psikosomatik bozukluklar, psikonöroz, kronik beyin sendromu, mental yetmezlik ve alkol tedavisinde görülen anksiyete, fobi,depresif anksiyete, gerilim, ruhi huzursuzluk, psikomotor ajitasyon veya hiperaktivite, eksitabilite, agresivite ve ruhi bozuklukların tedavilerinde. Diğer ilaçlara direnç gösteren hastalarda Lidanil iyi sonuç vermiştir.

Kontrendikasyonları:
Koma durumları veya ciddi santral sinir sistemi depresyonu, diğer fenotiazinlere aşırı duyarlılık veya kan diskrazisi durumlarıdır.

Uyarılar / Önlemler:
Lidanil araba veya makina kullanırken hastanın reflekslerini zayıflatabilir. İdrar tutukluğu ve glokomda dikkatle kullanılmalıdır. Lidanil hamilelik ve emzirme devrelerinde zorunluluk olmadıkça kullanılmamalıdır.

Yan Etkiler:
Uyku hali, uyuşukluk, ağız kuruması, bulanık görme, taşikardi, hipotansiyon, baş dönmesi, idrar tutukluğu, ejakülasyon inhibisyonu,  bulantı, kusma, allerjik deri reaksiyonları, ışığa duyarlılık bildirilmiştir. Reversibl EKG değişiklikleri (en çok T çizgisinde) ve ekstrapiramidal semptomlar ancak çok yüksek Lidanil dozlarında görülmüştür.

Etkileşimler:
Lidanil, analjezik, hipnotik, antihistaminik, narkotik analjeziklerin, diğer psikotrop bileşiklerin ve alkolün merkezi etkilerini artırır. Lidanil, anti-adrenerjik etkiye sahiptir, bu nedenle adrenerjik vazokonstriktörlerin etkileriyle çatışabilir. Hipotansif durumların tedavisi için, anjiyotensin önerilir, adrenalin ve benzerlerinden dikkatle sakınılmalıdır.

Dozu Kullanma:
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; günde 5-15 mg (1-3 draje) yemeklerden sonra alınmalıdır. Doz günde 6 drajeye (30 mg) kadar yükseltilebilir. 4-12 yaşlarındaki çocuklara günde maksimum 3 drajeye kadar emniyetle verilebilir.

Etken Maddesi: Mezoridazin
LIDANIL 5 MG 20 DRAJE Yerli, Beşeri bir ilaçdır.