Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.626 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Anksiyolitik İlaçlar, ilaç, ilaçlar

Librax 40 Draje (Anksiyolitik, Antikolinerjik)

Submitted by on Haziran 27, 2009 – 4:50 pm | 6.697 Kez Görüntülendi

40 Draje (, Antikolinerjik)

Formülü:
Bir draje 5 mg klordiazepoksit ve 2.5 mg klidinyum bromür içerir.
Yardımcı maddeler: Demir oksit sarı, FD ve C mavi no:2, şeker, laktoz.
Farmakolojik özellikleri:
Endikasyonları:
Gastrointestinal sistem: Mide ve , , , , , , , , , , .
Ürogenital sistem: Üreter spazmı ve , , .
Kontrendikasyonları:
Librax antikolinerjik madde içerdiğinden glakomda, prostat hipertrofisinde ve selim mesane boynu tıkanıklığında kontrendikedir. Klordiazepoksit, klidinyum bromür veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda Librax kullanımı kontrendikedir.
Uyarılar/Önlemler:
Diğer psikotrop gibi Librax alan hastaların tedavi sırasında alkollü içki kullanımından kaçınılması gerekmektedir. Kullanılış tarzına, alınan miktara ve şahsın hassasiyetine göre Librax’ın bu şekilde etkili diğer gibi, reaksiyon kapasitesi üzerine etkili olabileceğinden dolayı, araç kullanımından kaçınılmalıdır. Klordiazepoksitin eksitasyon, stimulasyon ve ajitasyon gibi paradoksal reaksiyonlar oluşturabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Benzodiazepinlerin psikolojik ve fiziksel bağımlılık yapabilecekleri düşünülerek doz artırmadan veya tedavinin kesilmesinden önce doktora başvurulması ve tedavinin doz azaltılarak sonlandırılması tavsiye edilir. Duyarlı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir.
Bağımlılık: Benzodiazepin tedavisinde bağımlılık gelişebilir. Uzun süreli, yüksek doz tedavi uygulanan hastalarda veya hikayesinde alkolizm, uyuşturucu madde bağımlılığı, belirgin kişilik bozukluğu veya ciddi bir psikiyatrik bozukluk gibi yatkınlığa neden olan bir faktör olduğunda risk daha da fazladır. Bağımlılık riskini azaltabilmek amacıyla, endikasyonun çok dikkatli değerlendirilmesinden sonra ve mümkün olan en kısa süre uygulanmalıdır.
Tedavinin sürdürülmesinin gerekliliğinin olup olmadığı yakından takip edilmelidir. Tedavi süresinin uzatılmasına ancak sağlanacak yarar ve riskin dikkatli değerlendirilmesinden sonra karar verilmelidir.
Yoksunluk: Yoksunluk sendromlarının başlangıç süresi değişkendir; birkaç saat, bir hafta veya daha uzun bir süre sonra ortaya çıkabilir. Çok ciddi olmayan vakalarda, yoksunluk semptomları tremor, huzursuzluk, uykusuzluk, anksiyete, baş ağrısı ve konsantrasyon bozukluğu ile sınırlı kalabilir. Ancak, yoksunluk semptomları olarak terleme, kas ve batın spazmları, algı bozuklukları ve nadiren delirium ve konvülsiyonlar görülebilir. Yoksunluk semptomları ortaya çıktığında, hastanın tıbbi açıdan takibi ve desteklenmesi gereklidir. Genelde ilacın ani kesilmesinden kaçınılmalı ve kademeli olarak azaltılmalıdır.
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı
Minör trankilizan ilaçların gebeliğin ilk trimestrinde kullanımından, konjenital malformasyon riskini artıracağı düşünülerek kaçınılması gerekmektedir. Eğer ilacın kullanımı sırasında hamile kalınmışsa tedavinin devamı konusunda doktora danışılması tavsiye edilir. Renal ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda gerekli takiplerin yapılması gerekir. Diğer tüm antikolinerjik ilaçlarda olduğu gibi laktasyon inhibisyonu yapabilir.
Dikkat:Bağımlılık yapabilir.
Yan etkiler/Advers etkiler:
Terapötik dozlarda Librax genellikle iyi tolere edilir. Diğer antikolinerjik ilaçlarda olduğu gibi ağız kuruluğu, kabızlık ve idrar tutukluğu yapabilir. Tedavinin başlangıcında bazı hastalarda özellikle yaşlılarda uyku hali ve kaslarda gevşeme yapabilir. Ayrıca makülopapüler döküntüler, kaşıntı gibi cilt reaksiyonları ve akomodasyon bozuklukları yapabilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İlaç etkileşimleri:
Librax’ın diğer psikotrop ilaçlarla kullanılması tavsiye edilmemektedir. Nöromüsküler kas gevşeticiler (kürarizan ilaçlar, miyorölaksanlar), SSS depresanları (özellikle nöroleptikler) ile birlikte kullanımı etki ve yan etkilerin şiddetlenmesine yol açabilir. Çok nadir olmakla beraber, klordiazepoksit, oral koagülan kullanılan hastalarda pıhtılaşma üzerine değişik etkiler yapabilmektedir.
Kullanım şekli ve dozu:
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Librax’ın optimal dozu teşhis ve kişisel cevaba göre ayarlanır. Bundan dolayı en üstün etki gücünü sağlamak için doz her vakada ayarlanmalıdır. İdame doz günde 3-4 defa 1-2 drajedir. Drajeler bir miktar sıvı ile yemeklerden önce ve yatmadan önce alınmalıdır. Yaşlı ve zayıf hastalarda başlangıçta günde 1 ile 2 draje verilir ve iyi tolere edilen en etkili doza yavaş yavaş çıkılır.
Doz Aşımı
Librax ile doz aşımında gastrik lavaj yapılmalı, genel koruyucu ve destekleyici tedbirler alınmalıdır. Ağız kuruluğu geçinceye kadar aralıklı 5 mg’lık cilt altı pilokarpin enjeksiyonları yapılmalı ve damardan serum verilmelidir. Muhtemel hipotansiyona karşı antihipotansif tedavi uygulanır. SSS’deki depresyon belirtilerini gidermek için ritalin veya kafein sodyum benzoat verilebilir.

Bir önceki yazımız olan Psikiyatrik İlaçların Kullanımı başlıklı makalemizde Akılcı kullanımı, Amerika Birleşik Devletleri ve antibiyotik hakkında bilgiler verilmektedir.