Imovane

IMOVANE 7.5 MG 20 TABLET
Sinir Sistemi, Nöroloji >>> Sedatif, hipnotik
İlacın Etken Maddesi : Zopiklon

Prospektüs Bilgileri:
Her bölünebilen tablet,Zopiklon 7.5 mg içerir.

Endikasyonları:
Uykusuzluk durumlarının kısa süreli tedavisinde.

Kontrendikasyonları:
Miyasteni gravis Zopiklona aşırı duyarlılık Dekompanse solunum yetmezliği Bugünkü bilgilere göre, 15 yaşından küçüklerde kullanılması sakıncalıdır.

Uyarılar / Önlemler:
Tedavi süresi: Bütün hipnotik ilaçlarda olduğu gibi, tedavi süresi uzatılmamalıdır. Mümkün olan en kısa sürede tedavi sonuçlandırılmalıdır. Tedavi süresi kesinlikle 4 haftadan daha uzun olmamalıdır. Yoksunluk sendromu: Böyle bir etki özellikle yüksek dozlarda ve tedavinin aniden kesilmesi ile ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda, dozun yavaşça azaltılması önerilir. Solunum yetmezliğinde doz düzenlenmelirdir. İlaçla birlikte alkol alımından kesinlikle kaçınılmalıdır. Ağır karaciğer yetmezliğinde, zopiklonun vücüttan atılması önemli oranda bozulabileceğinden dozun azaltılması gerekir. Hamilelik : Üç tür deney hayvanında ilaca bağlı teratojenik yada embriyotoksik etkiler görülmemekle birlikte, bütün yeni ilaçlarda olduğu gibi, hamile kadınlarda kullanılmaması önerilir. Emzirme dönemi: İlacın anne sütüne geçmesi çok düşük oranda olmakla birlikte, emziren kadınlarda kullanılmaması önerilir. Zihinsel uyanıklık gerektiren durumlar: Tedavi sırasında, özellikle makina ve araç kullananlarda gün boyunca görülebilecek yarı uyuklama hali göz önünde bulundurulmalıdır.

Yan Etkiler:
Doza ve hastanın kişisel duyarlılığına göre, gün içinde, rezidüel uyku hali, ağızda acı tat ve kuruluk, kaslarda tonus azalması ve anterograd amnezi görülebilir. – Bazı hastalarda, kolay sinirlenme, saldırganlık, subeksitasyon ve sıkıntılı rüyalar gibi paradoksal reaksiyonlar gözlenebilir. – Uzun süreli tedavilerin ani kesilmesine bağlı olarak yoksunluk sendromu belirtileri ortaya çıkabilir. Bu olay, zopiklonun kısa yarılanma ömrü dikkate alındığında kural olarak çabuk olacaktır. Aşağıdaki belirtiler eşlik edebilir: – Hafif belirtiler: Kolay sinirlenme, anksiyete, miyalji, ellerde titreme, uykusuzluğun tekrarlanması, kabuslar, bulantı ve kusma. – Çok nadir hallerde ciddi belirtiler görülebilir: Bazen bir kaç gün sonra ve hafif belirtilerin ardından izole konvülsiyonlar, konfüzyonun eşlik ettiği miyoklonik etat de mal.

Etkileşimler:
Aditif sinerji yapan ilaçlar: – Nöromüsküler depresanlar ( kürarizan ilaçlar, miyorelaksanlar ) – Santral sinir sistemi depresanları ( özellikle nöroleptik ilaçlar ) Bu ilaçlar İmovane ile birlikte kullanıldıklarında sedasyon artabilir. Anksiyolitik yada hipnotik endikasyonunda, birlikte benzodiazepin sınırlı ilaçlar kullanıldığında, ilacın kesilmesine bağlı yoksunluk sendromu ihtimali artar.

Dozu Kullanma:
Erişkinlerde: Tavsiye edilen doz 7.5 mg ( yatarken 1 tablet ) . Bu doz aşılmamalıdır. Yaşlı hastalarda: Bazı yaşlı hastalarda 3.75 mg’lık ( 1/2 tablet ) doz yatarken alındığında yeterli olabilir. Gerektiğinde doz 1 tablete yükseltilebilir. Karaciğer yetmezliğinde: Önerilen doz 3.75 mg’dır. ( Yatarken 1/2 tablet ) DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER Belirtiler: Alınan doza bağlı olarak koma benzeri derin uyku. Tedavi: Tercihan uzmanlaşmış bir merkezde semptomatik tedavi uygulanır.

Comments

tl

bikaç gündür bu ilacı kullanıyorum tam anlamıyla uyku getirmemesii dışında kaslarımda halsizlik algılama zorlukları yaşattı.bazen çift bile görebiliyorum çevremi aniden öfkelenebiliorum.o ağızda tüm boyu kalan acı tadından bahsetmiyorum bile.ama elime koluma hakim olamaz oldum:(