Buspon® Kapsül

Formülü:
Her kapsül 5 mg Buspiron hidroklorür ihtiva eder.

Farmakolojik Özellikleri:
BUSPON Kapsül’ün etken maddesi olan Buspiron, benzodiazepinlerden tamamen değişik etki mekanizmasına ve kimyasal yapıya sahip bir anksiyolitiktir. Buspiron’un etki mekanizması tam açıklık kazanmamakla birlikte, benzodiazepin reseptörlerine afinitesi olmadığı ve GABA bağlanmasını etkilemediği gösterilmiştir. Buspiron, benzodiazepinlerin antikonvülsif, sedatif ve kas gevşetici etkilerine sahip değildir. Selektif olarak presinaptik dopamin (DA) reseptörlerini bloke eder ancak postsinaptik DA reseptör antagonistleri gibi katalepsi oluşturmayıp, reseptör sayısında da herhangi bir artışa yol açmaz. Apomorfinle oluşturulan sterotipiyi bloke eder. Yüksek dozlarda prolaktin seviyesini arttırsa da, terapötik dozlarda bu etkiden yoksundur.

Endikasyonları:
Buspiron jeneralize anksiyetenin semptomatik tedavisinde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu:
Tedaviye günde 3 defa 5 mg Buspiron verilerek başlanır. Optimum doz günde 20-30 mg (bölünmüş dozlar halinde) arasında değişir. Maksimum günlük doz 60 mg’ ı geçmemelidir.

Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası:
5 mg Buspiron hidroklorür içeren 25 ve 50 kapsüllük blister ambalajlarda.

UYARI:
Bu bilgiler sağlık profesyonelleri için hazırlanmış prospektüs özetidir. İlaç kullanılmadan önce prospektüs mutlaka okunmalıdır.

Kaynak:  http://www.deva.com.tr