Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 44.030 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Psikofarmakolojik Yazılar

Yeşil Reçete İle Verilmesi Gereken Psikotrop İlaçlar

Submitted by on Mart 19, 2009 – 4:29 pm One Comment | 36.651 Kez Görüntülendi

A
ATİVAN 20 TABLET()—————————————————————–1-2 mg
ATİVAN EXPİDAT 20 ve 50 TABLET(Lorazepam)———————————————-1-2,5 mg
ARKODİN 15 TABLET(;——————————————————————-20 mg
;———————————————————————10 mg
)———————————————————–15 mg
ADUMBRAN 25 TABLET(Oxazepam)———————————————————-10 mg
ALTHECODEİNE 15 TABLET(Luminal;——————————————————–20 mg
Codeine ;——————————————————————–10 mg
Dionine)———————————————————————10 mg
ARKODİN 125 cc ŞURUP(Codeine ;——————————————–12,5 mg/5 ml
)———————————————————–10 mg
ASEKOD 20 TABLET(Codeine Phosphate)———————————————————–30 mg
APARKAN 50 TABLET(Trihexyphenydyl)————————————————————-5 mg
ANKSEN 30 KAPSÜL(Cloroasepate Di K)——————————————————5 ve 10 mg
AKİNETON 5×1 ml AMPUL()————————————————————3,87 mg
AKİNETON 50 ve 100 TABLET(Biperiden HCL)—————————————————–2 mg
APO-ALPRAZ 30 ve 100 TABLET(Alprazolam)—————————————————-0,5 mg

B
BALANS 20 DRAJE(Phenobarbital)——————————————————————–15 mg
BARBİNAL AMPUL(Phenobarbital)———————————————————–200 mg/2 ml
BENZOKODİN 20 TABLET(Codeine;—————————————————————–15 mg
Ephedrine HCL)——————————————————–10 mg

C
CODEPHAL 15 TABLET(Codeine Phosphate;——————————————————-40 mg
Ephedrine HCL)———————————————————–25 mg
CALCİDRİNE 120 cc ŞURUP(Nembutal Na)———————————————————25 mg
CONEDUR 15 TABLET(Codeine;———————————————————————-10 mg
Dionine)———————————————————————-10 mg
COVERAL 100 cc ŞURUP(Codeine Phosphate)————————————————10 mg/5 ml
COREX 100 cc ŞURUP(Codeine Phosphate)————————————————–12,5 mg/5 ml
CAFERGOT PB 20 DRAJE(Butalbital)—————————————————————-50 mg
CONTRAMAL 1-2 mlx5 AMPUL(Tramodol HCL)——————————————— 50 mg/ml
CONTRAMAL 10 ml DAMLA(Tramodol HCL)————————————————100 mg/ml
CONTRAMAL 10-20 KAPSÜL(Tramodol HCL)————————————————— 50 mg
CONTRAMAL 5 SUPPOZİTUAR(Tramodol HCL)————————————————100 mg
CONTRAMAL 10 RETARD TABLET(Tramodol HCL)——————————————-100 mg

D
DEFROL 20 TABLET(Dextropropoxyphene)———————————————————40 mg
DEPHEDRİNE 150 cc SİROP(Codeine Phosphate)——————————————–7,5 mg/5 cc
DOLOKSEN 30 KAPSÜL(Dextropropoxyphene)—————————————————-65 mg
DİAPAM 10-50-100 AMPUL(Diazepam)——————————————————–10 mg/2 ml
DİAPAM 25-50 DRAJE(Diazepam)—————————————————————-2 ve 5 mg
DİAZEM 10-100 AMPUL(Diazepam)————————————————————10 mg/2 ml
DİAZEM 25-50 KAPSÜL(Diazepam)———————————————————-2-5 ve 10 mg
DİAZEPAM DESİTİN R. 5 TÜP(Diazepam)—————————————————-5 ve 10 mg
DİKOSAN 15 TABLET(Codeine;———————————————————————–10 mg
Dionine)———————————————————————- 20 mg
DİOCODEİNE 12 TABLET(Codeine)——————————————————————20 mg
DİONİDİN 20 KOMPRİME(Codeine;——————————————————————10 mg
Dionine)——————————————————————10 mg
DORFAN CF 20 KAPSÜL( HBR)———————————————10 mg
DORMİCUM 5 mlx10 AMPUL(Midazolam)—————————————————–5 mg/5 ml
DORMİCUM 3 mlx5 AMPUL(Midazolam)—————————————————–15 mg/3 ml
DORMİCUM 10 mlx5 AMPUL(Midazolam)————————————————–50 mg/10 ml

E
EFEKO 100 cc ŞURUP(Codeine Phosphate;—————————————————–15 mg/5 cc
Ephedrine HCL)———————————————————15 mg/5 cc
EFETAL 15 TABLET(Codeine Phosphate;————————————————————10 mg
Luminal;————————————————————————-10 mg
Ephedrine HCL)—————————————————————-15 mg
EKİVAN 25 DRAJE(Chlordiazepoxide)——————————————————–5 ve 10 mg
EKİPENTAL IV FLAKON(Tiyopental Sodyum)——————————————————-0,5g
EKİPENTAL IV FLAKON(Tiyopental Sodyum)——————————————————–1 g
ELİBRİN 30 DRAJE(Chlordiazepoxide)———————————————————-5 ve 10 mg
ENOBRİN 25 KAPSÜL(Medazepam)————————————————————5 ve 10 mg
EPIZEP 30 TABLET(Clonazepam)———————————————————————-60 mg
EQUANİL 12 ve 75 TABLET(Meprobamate)——————————————————–400 mg
ETOMİDE-LİPURO 10 mlx10 AMPUL(Etomidate)——————————————20 mg/10 ml

F
FENOKODİN 150 ml SRP(Codeine Phosphate;————————————————10 mg/5 ml
Ephedrine HCL)——————————————————5 mg/5 ml
FENOKODİN 20 TABLET(Codeine;——————————————————————-20 mg
Dionine)——————————————————————-10 mg
FRİSİUM 20 TABLET(Clobazam)———————————————————————-10 mg

G
GAYAKODİN 120 ml ŞURUP(Codeine Phosphate)————————————————125 mg

H
HALCION 20 TABLET(Triazolam)——————————————————————0,25 mg
HYPNOMİDATE 10 mlx5 AMPUL(Ethomidate)————————————————–2 mg/ml

I
İMOVANE 20 TABLET(Zopiklon)——————————————————————–7,5 mg
IPNOZEM 20 TABLET(Nitrazepam)——————————————————————100 mg

J
JUKODİN 15 DRAJE(Codeine;————————————————————————–15 mg
Dionine)————————————————————————–10 mg

K
KALİDRAX 50 ve 100 DRAJE(Medazepam)——————————————————–250 mg
KODİS 100 cc ŞURUP(Codeine Phosphate;—————————————————–10 mg/5 cc
Ephedrine Sulfate)——————————————————12 mg/5 cc
KODİS 15 TABLET(Codeine;—————————————————————————20 mg
Dionine)—————————————————————————10 mg
KODULUMİN 12 TABLET(Codeine;—————————————————————– 20 mg
Dionine;——————————————————————10 mg
Luminal)—————————————————————–15 mg
KODİNEX 15 TABLET(Codeine;———————————————————————–20 mg
Dionine)———————————————————————–10 mg
KODİPEN 15 TABLET(Codeine;———————————————————————–10 mg
Dionine;————————————————————————-5 mg
Ephedrine HCL)————————————————–10 mg
KODİNAL 20 TABLET(Codeine)———————————————————————–20 mg
KODİON 15 TABLET(Codeine;————————————————————————-10 mg
Dionine)———————————————————————— 20 mg
KODİN 15 KOMPRİME(Codeine;———————————————————————20 mg
Dionine;———————————————————————10 mg
Luminal)——————————————————————–20 mg
KOLUDİNE 120 cc ŞURUP(Codeine Phosphate;———————————————–10 mg/5 cc
Ephedrine HCL)—————————————————-5 mg/5 cc
KOLUDİNE 15 TABLET(Codeine;———————————————————————20 mg
Dionine)———————————————————————10 mg
KODEN TABLET(Codeine Pure;———————————————————————–15 mg
Ephedrine HCL)——————————————————————–10 mg
KETALAR 10 ml FLAKON(Ketamine HCL)—————————————————–50 mg/ml
KETALAR 20 ml FLAKON(Ketamine HCL)—————————————————–10 mg/ml
KLİPAX 40-100 DRAJE(Clordiazepoxide)————————————————————–5 mg

L
LEXOTAN 30 TABLET(Bromazepam)———————————————————-1,5 ve 3 mg
LİBRİUM 25 ve 30 DRAJE(Chlordiazepoksit)————————————————–5 ve 10 mg
LİBRİUM 1 AMPUL(Chlordiazepoksit)—————————————————————100mg
LİBRİZAN 25 TABLET(Chlordiazepoksit)————————————————————25 mg
LİBROKSİL 100 TABLET(Chlordiazepoksit)———————————————————-5 mg
LİZAN 25 KAPSÜL(Diazepam)——————————————————————– 2 ve 5 mg
LUDİONİN 15 KOMPRİME(Dionine;—————————————————————–20 mg
Phenobarbital)———————————————————-20 mg
LUCİCODEİNE 150 cc ŞURUP(Codeine Phosphate;—————————————–8,3 mg/5 ml
Ephedrine HCL)———————————————8,3 mg/5 ml
LUDİCODEİNE 15 TABLET(Codein;——————————————————————20 mg
Dionine)—————————————————————-10 mg
LUMİNAL 10 TABLET(Phenobarbital)————————————————————–100 mg
LUMİNALETTEN 30 TABLET(Phenobarbital)——————————————————15 mg
LİBKOL 20-50 FİLM TABLET(Clordiazepoxide)—————————————————–5 mg
LİBRAX 40-100 DRAJE(Clordiazepoxide)————————————————————-5 mg

M
MOGADON 10 TABLET(Nitrazepam)——————————————————————5 mg
MEPROL 20 TABLET(Meprobamate)————————————————————— 400 mg
MİLTOWN 20 TABLET(Meprobamate)————————————————————–400 mg
MALONTİN 30 ve 100 TABLET(Clonazepam)——————————————————–2 mg
MİMİNAL AMPUL(Phenobarbital)—————————————————————————-
MİMİNAL 10 ve 20 TABLET(Phenobarbital)———————————————————10 mg
MEPROSEDİN 20 TABLET(Meprobamate)———————————————————100 mg
MERGAL 20 DRAJE(Meprobamate;——————————————————————250 mg
Ergotamine Tartarate)——————————————————–0,25 mg
MEGREFOR 30 KOMPRİME(Fenfluramine)———————————————————23 mg
MİDAZOLAM ANTİGEN 10 AMPUL(Midazolam)——————————————–5 mg/5 ml
MİDAZOLAM IV/IM ENJ İÇİN SOL İÇEREN 10 FLAKON(Midazolam)——————–5 mg/ml

N
NEOCODİN 15 TABLET(Codeine;———————————————————————20 mg
Dionine)———————————————————————10 mg
NEOCODİN 125 cc ŞURUP(Codeine;
Dionine;
Ephedrine HCL)
NOBRAL 50 KAPSÜL(Medazepam)————————————————————-5 ve 10 mg
NOBRİUM 30 KAPSÜL(Medazepam)————————————————————5 ve 10 mg
NERVİUM 30 TABLET(Diazepam)————————————————————–2, 5, 10 mg
NOBRAKSİN 25 DRAJE(Medazepam)———————————————————5, 10, 25 mg
NEMBUTAL 10 KAPSÜL(Nembutal Na)————————————————————100 mg
NEMBUTAL Na 2ccx5 AMPUL (Nembutal Na)—————————————————-100 mg
NEMBUTAL Na 50 cc SÜSPANSİYON (Nembutal Na)——————————————100 mg
NECUADON 20 TABLET(Meprobamate)———————————————————–400 mg
NEUTRANKİL 20 TABLET(Meprobamate)——————————————————– 400 mg
NEURİDİNE 100 cc LİKİT(Veronal Sodique)———————————————————-3,5 g
NOLUDAR 10 TABLET(Methyrpylon)—————————————————————200 mg
NUCODİN KOMPRİME(Codeine;———————————————————————-20 mg
Dionine;———————————————————————-10 mg
Phenobarbital;—————————————————————-10 ml
Ephedrine HCL)————————————————————-10 mg
NÖROCAP 30 TABLET(Clorasepate Di K)—————————————————–5 ve 10 mg

O
OBETROL 60 TABLET(Fenfluramine HCL)———————————————————-20 mg
OSPASMİL 20 TABLET(Phenobarbital;—————————————————————15 mg
Ephedrine HCL)————————————————————-10 mg

P
PREVERAL 100 cc ŞURUP(Dekstromethorphane)————————————————-150 mg
PONDERAL 40 TABLET(Fenfluramine)————————————————————–20 mg
PARA-SANOL 48 TABLET(Meprobamate)———————————————————150 mg
PHENOBARBİTAL 20 TABLET(Phenobarbital)—————————————————-10 mg
PHENOBARBİTALUM 20 TABLET(Phenobarbital)———————————————-100 mg
PEKTOSEDİL 15 TABLET(Codeine;——————————————————————20 mg
Dionine;——————————————————————10 mg
Phenobarbital)———————————————————–10 mg
PEKTORAL 200 cc ŞURUP(Codeine Phosphate)—————————————————210 mg
PLEVRON 150 cc ŞURUP(Codeine Phosphate)—————————————————–200 mg
PENTAL SODYUM 1 FLAKON(Thiopental Na)————————————————0,5 ve 1 g
PENTOTAL SODYUM 1 AMPUL(Thiopental Na)———————————————-0,5 ve 1 g
PERACON 15 cc DAMLA(İsoaminile Cyclamate)————————————————–750 mg
PERACON 20 DRAJE(İsoaminile Cyclamate)——————————————————–40 mg
PERACON 100 cc ŞURUP(İsoaminile Cyclamate)————————————————–800 mg

R
ROLADOL 5 AMPUL(Tramadol HCL)———————————————————100mg/2 ml
ROMİLAR 20 DRAJE(Dekstromethorphane HBR)—————————————————15 mg
ROMİLAR 20cc DAMLA(Dekstromethorphane HBR)——————————————15 mg/ml
ROMİLAR 100 cc ŞURUP(Dekstromethorphane HBR)—————————————-15 mg/5 cc
RİVOTRİL 5 AMPUL(Clonazepam)———————————————————————1 mg
RİVOTRİL 10 cc DAMLA(Clonazepam)———————————————————-2,5 mg/ml
RİVOTRİL 30 TABLET(Clonazepam)——————————————————————-2 mg
RADYOCODİN 15 TABLET(Codeine)—————————————————————-15 mg
RİEDEX 100 cc ŞURUP(Dekstromethorphane HBR)———————————————–120 mg
REMİN 14 TABLET(Zolpidem Hemitartarat)———————————————————10 mg
RİS-TUSSİN 20 TABLET(Dekstromethorphane HBR)———————————————-15 mg
RİS-TUSSİN 100cc ŞURUP(Dekstromethorphane HBR)——————————————300 mg

S
SECOBARBİTAL SERT 10 KAPSÜL()———————————————–100 mg
SEKODİN 100 cc ŞURUP(Codeine Phosphate)————————————————-10 mg/5 cc
SİNTOWN 20 TABLET(Meprobamate)————————————————————— 40 mg
SEREPAX 20 TABLET(Oxazepam)————————————————————-10 ve 15 mg
SYRACOL 125 cc ŞURUP(Codeine Phosphate;—————————————————–150 mg
Ephedrine HCL)——————————————————–100 mg
STİLNOX 20 FİLM TABLET(Zolpidem Hemitartarat)———————————————-10 mg

T
TRAMODOLOR 5-10 AMPUL(Tramodol HCL)———————————————100 mg/2 ml
TRAMODOLOR 10-30-50 KAPSÜL (Tramodol HCL)———————————————-50 mg
TRAMODOLOR 100 ID 10-20 TABLET(Tramodol HCL)—————————————-100 mg
TRANXİLENE 30 KAPSÜL(Clorazepate)———————————————————- 5-10 mg
TRANKİLİN 20 TABLET(Meprobamate)———————————————————– 400 mg
TRANKO-ADAMON 20 DRAJE(Meprobamate)—————————————————200 mg
TRAVEX 5 AMPUL(Tramodol HCL)———————————————————-100 mg/2 ml
TRAVEX 10 ml ORAL DAMLA(Tramodol HCL)———————————————-100 mg/ml
TRAVEX 10 KAPSÜL(Tramodol HCL)—————————————————————50 mg
TUCODİL 15 TABLET(Codeine;———————————————————————–20 mg
Dionine;———————————————————————–10 mg
Phenobarbital)—————————————————————-15 mg
TUKALMİN 20 DRAJE(İsoaminile Citrate)———————————————————–40 mg
TUSSİFİED 100 ml ŞURUP(Codeine Phosphate;———————————————-10 mg/5 ml
Pseudoephedrine HCL)——————————————30 mg/5 ml
TUSSO 150 cc ŞURUP(Codeine Phosphate;——————————————————————
Ephedrine HCL)———————————————————————

U
10-30-50 KAPSÜL(Tramadol HCL)————————————————–50 mg
ULTRAMEX 5 AMPUL ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON(Tramadol HCL)————100 mg/2 ml
ULTRAMEX 10 ml ORAL DAMLA(Tramadol HCL)——————————————100mg/ml

V
VALİBRİN 25-30 KAPSÜL(Diazepam)—————————————————————2-5 mg
VALİUM 100 ml SÜSPANSİYON(Diazepam)——————————————————- 40 mg
VALİUM 25-50 TABLET(Diazepam)—————————————————————–2-5 mg
VALİUM AMPUL(Diazepam)—————————————————————————10 mg
VOLPAN 20 KOMPOZE TABLET(Codeine Phosphate)——————————————–30 mg

X
XANAX 30-50 TABLET(Alprozolam)————————————————————–0,5-1 mg

Z
ZEPAM 25 TABLET(Diazepam)————————————————————————–5 mg
ZALDİAR 10-20 TABLET( HCL)———————————————————-37.5mg

Kaynak: http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/ecz/ykmrecete/belge/psikotrop.pdf

Bir önceki yazımız olan Antidepresan İlaç Tedavisi başlıklı makalemizde Antidepresan, Antidepresanlar ve ağız kuruluğu hakkında bilgiler verilmektedir.

One Comment »

  • bilge dedi ki:

    Merhaba,
    ben stilnox ile ilgili türkçe bilgi almak istiyorum
    fakat h,çbiryerde bulamadım dr um bana uyku ilacı için bunu verdi, bilgi verirseniz sevinirim
    teşekkürler.