Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.606 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » antidepresan, antidepresanlar, Etken ( Etkin ) Maddeler, ilaç, ilaçlar, Psikofarmakolojik Yazılar

VENLAFAKSİN

Submitted by on Temmuz 13, 2009 – 2:38 pm | 65.091 Kez Görüntülendi

kimyasal yapı olarak diğerlerinden farklı, etkili bir ilaçtır, etki mekanizması hafifçe farklıdır ve özgün bir etkinlik özelliğine sahiptir.

Elimizdeki mevcut bilgiler Venlafaksinin depresif bozuklukların tedavisinde kullanılabileceğini desteklemektedir (örneğin majör depresif bozuklukta).
Plasebo kontrollü çalışmalarda en sık rastlanan yan etkilere aşağıda yer verilmiştir: bulantı (tedavi edilen tüm hastaların %37’sinde ) somnolans (%23), ağız kuruluğu (%22), baş dönmesi (%19), sinirlilik (%13), kabızlık (%15), asteni (%12), (%6), iştahsızlık (% 11), görme bulanıklığı (% 6), anormal ejakülasyon veya orgazm (%12), impotans (%6). Bulantı, kusma ve insomni ilacı bırakan hastalarda en sık rastlanan yan etkilerdir.

Venlafaksin ile ilgili en potansiyel sorunu yaratan etki 300 mg’ın üzerindeki dozlarda tedavi edilen hastalarda görülen kan basıncı yükselmesidir. bu nedenle hipertansiyonu olduğu bilinen hastalarda ilacın dikkatli kullanılmasını önermiştir. Venlafaksin, ile veya kesilmesinden sonra iki hafta geçene kadar bu ilaçlarla kombine edilmemelidir. Venlafaksinin yarı ömrü göz önüne alınarak venlafaksin kesildikten sonra başlanana kadar en azından yedi gün beklenmelidir.
Renal fonksiyonlarında belirgin azalma olan hastalarda venlafaksin dozu yarıya indirilmelidir ve bu hastalarda günde tek doz olarak verilmelidir.

Klasik ve tetrasiklik antidepresanların sinaptik aralıkta hem (5-HT) ve hem de (NE) reuptake’ini inhibe ederek, her iki nörotransmitterin sinaptik aralıkda artması sonucu antidepresan etkilerinin oluştuğunun bulunması depresyonun nörokimyasının anlaşılması konusunda bir devrim olmuştur. Daha sonraları geliştirilen (’lar gibi) da çoğunlukla 5-HT üzerinden etkili ilaçlardır ve bu yüzden de bazı hastalarda etkili olamamaktadırlar. Trisiklik ve ise, çoğu hastada etkin olmalarına karşın, dayanılması güç; özellikle antikolinerjik, kardiyotoksik, kilo aldırıcı ve sedatif yan etkilere sahiptirler. Aynı şekilde SSRI’lerin bulantı, huzursuzluk, baş ağrısı ve seksüel yan etkileri vardır. Ayrıca SSRI’lerin bazı araştırıcılar tarafından ağır depresyonlarda yeterince etkin olamadıkları iddia edilmektedir. Her iki reseptör üzerinden etkili, ancak daha az yan etkili ideal bir molekül geliştirmenin gayretleri ile, venlafaksin, mirtazapin, nefazodon ve milnacipran gibi ilaçlar geliştirilmiştir.

Venlafaksin, phenylethylamine kimyasal yapısı ve 1981’de ‘Wyeth-Ayerst Araştırma’ tarafından sentezlendiğinde etki mekanizmasının farklılığı ile diğer antidepresanlardan ayrılan , etkili ve bu grubun tek antidepresanı idi. Aynı zamanda etkisinin daha kısa sürede ortaya çıkması ve özellikle ağır depresyonu olan melankolik hastalarda etkin oluşu da başka bir ayrıcalığını oluşturuyordu. Venlafaksin, son zamanlarda hızla yaygınlaşan serotonin geri alım inhibitör (SRI)’leri denilen gruptan farklı serotonin geri alım inhibitörü etkisinden başka, noradrenalin ve az miktarda da dopamin geri alım inhibitörü etkisinin de olması nedeniyle “serotonin-noradrenalin geri alım inhibitörleri” denen gruba mensup bir antidepresandır. Venlafaksin muskarinik, nikotinik, histaminerjik veya adrenerjik reseptörler üzerine etkili değildir. ABD’ de 1993’de FDA’in onayını aldıktan sonra kullanılmaya başlayan venlafaksin, ülkemizde 1996’da piyasaya verilmiştir. Venlafaksin gastroentestinal kanaldan emilir ve yarı ömrü 5 saat kadardır. Bu yüzden günde en az 2 kez verilmelidir. Başlıca karaciğer ve böbreklerdenden atılır. Karaciğerde sitokrom üzerinden yıkılırsa da bu enzimi diğer ( örneğin fluoksetin veya paroksetin ,v.b.) kadar etkilemediğinden, bu yoldan metabolize olan diğer ilaçlarla etkileşimi de daha azdır. Bu yönden daha güvenlidir denilebilir. Aktif olan tek metaboliti ‘O-desmethylvenlafaxine’ in etkisi venlafaksine benzer, ancak yarı ömrü daha uzundur (11 saat )

Venlafaksin Etkin Maddesini İçeren İlaçlar :

 EFEXOR 37,5 MG 28 TABLET
 EFEXOR XR 75 MG 14 KAP
 EFEXOR XR 75 MG 28 KAPSÜL
 EFEXOR XR 150 MG 14 KAP
 EFEXOR XR 150 MG 28 KAP
 EFEXOR XR 37,5 MG 14 MİKROPELLET KAPSÜL
 VENEGIS XR 150 MG UZATILMIŞ SALINIMLI 28 SERT KAPSÜL
 VENEGIS XR 37,5 MG UZATILMIŞ SALINIMLI 28 SERT KAPSÜL
 VENEGIS XR 75 MG UZATILMIŞ SALINIMLI 28 SERT KAPSÜL
 VENFECTO XR 150 MG 28 UZATILMIŞ SALIMLI SERT KAPSÜL
 VENFECTO XR 37,5 MG 28 UZATILMIŞ SALIMLI SERT KAPSÜL
 VENFECTO XR 75 MG 28 UZATILMIŞ SALIMLI SERT KAPSÜL
 VENIBA 150 MG XR UZATILMIŞ SALIMLI 28 SERT KAPSÜL
 VENIBA 37,5 MG XR UZATILMIŞ SALIMLI 28 SERT KAPSÜL
 VENIBA 75 MG XR UZATILMIŞ SALIMLI 28 SERT KAPSÜL

KAYNAKLAR:

1-http://www.dpsikiyatri.com

2-http://lokman.cu.edu.tr/psikiyatri/

Bir önceki yazımız olan Epilepsi Tedavisinde Kullanılan Yeni Antiepileptik İlaçlar başlıklı makalemizde , Clobazam ve EPİLEPSİ hakkında bilgiler verilmektedir.