Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.626 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » antidepresan, Antidepresan İlaçlar, antidepresanlar, ilaç, ilaçlar, Psikofarmakolojik Yazılar

Selektif Serotonin Gerialım İnhibitörleri (SSRI)

Submitted by on Haziran 13, 2009 – 10:37 pm | 85.093 Kez Görüntülendi

Ingilizce’de “Selective Serotonine Reuptake Inhibitor”, yani seçici serotonin gerialım inhibitörü. ilaçların bir grubuna verilen ad. Bu gruba dahil etken maddeler: Sertralin, Sitalopram, Fluoksetin, Paroksetin, Fluvoksamin v.s.

SSRI, endojen de olmak üzere birçok depresyon türünde, tekrar eden depresyonların uzun dönem profilaksisinde, obsesif-kompülsif bozukluklarda, panik atakta, sosyal fobilerde ve bulimia nervosa hastalığında endikedir. MAO inhibitörleri ve triptofan içeren ilaçlarla birlikte kullanımı kontrendikedir. Gebelikte güvenlik kategorileri C’dir. Getireceği yararlar ve riskler gözönünde bulundurularak hekimin kararı, hastanın ve/veya yakınlarının onayı ile verilmelidir.

Trisiklik antidepresanlardan sedatif (yatıştırıcı) etkilerinin göreceli az olmasıyla ayrılırlar. Temel etki serotonin hormonunun seçici geri alımına bağlıdır. Noradrenalin ve dopamin düzeylerinde önemli degişikliğe neden olmadıkları düşünülmektedir. (http://tr.wikipedia.org/wiki/Selektif_serotonin_gerialım_inhibitörleri)

SSRI’ ların Listesi:

Bu sınıftaki şunları içerir  (Ticari isimleri parantez içinde verilmiştir):
***citalopram (, , , , , , , , )
***dapoxetine (Henüz ticari ismi yoktur  FDA tarafından daha onaylanmamıştır)
***escitalopram (, , )
***fluoxetine (, , , , , (EUR), Fluox (NZ), Depress (UZB), Lovan (AUS))
***fluvoxamine (Luvox, Fevarin, Faverin, Dumyrox, Favoxil, Movox)
***paroxetine (, , , , , , , )
***sertraline (, , Serlain)
***zimelidine (, ) ( http://en.wikipedia.org/wiki/Selective_serotonin_reuptake_inhibitor)

Aşağıdaki İlaç Gruplarından Hangisini ya da Hangilerini Kullandınız?

Şonuçlara Bak

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Bir önceki yazımız olan Citexam Tablet 20 mg başlıklı makalemizde agorafobili panik bozukluklar, anjina pektoris ve Anksiyete hakkında bilgiler verilmektedir.