Migren Nedir? Migren Tedavisi ve Migren İlaçları

Migren Nedir? Migren İlaçları Nelerdir?

Migren, çoğunlukla ataklar halinde gelen bir baş ağrısı tipidir. Ataklar 4 saatten 72 saate kadar değişen uzunluklarda olabilir. Kişi ataklar arasında kendini tamamıyla normal hisseder, ancak bir sonraki atağın endişesi içindedir. Eskiden “sadece bir baş ağrısı tipi” olarak görülen migren, artık başlı başına bir nörolojik hastalık olarak kabul edilmektedir.
Migren ağrısı genellikle orta şiddette ya da şiddetlidir ve kişinin normal aktivitelerini engelleyebilir; hem migren yakınması olan kişinin hem de yakınlarının yaşam kalitesini bozabilir. Baş ağrısı zonklayıcı, ateş yanar tarzda, matkapla deler gibi ya da nabızla birlikte atan şekilde hissedilebilir ve başın tek bir yanında olabileceği gibi çift taraflı da yerleşebilir. Bulantı, kusma, ışığa veya sese karşı aşırı hassasiyet baş ağrısına eşlik edebilir.
Migren, kadınlarda erkeklerden daha sık görülür; kadınlarda %18.6 ve erkeklerde %6.5 oranında görülmektedir. Yapılan çalışmalarda bir hekim tarafından tanı konulmamış olan migren hastası oranının kadın hastalarda %59 ‘a, erkeklerde ise %70 ‘e ulaştığı gözlenmiştir.
Birçok kişide ağrı ve diğer semptomlar o kadar şiddetlidir ki, sadece karanlık bir odada yatıp uyumak isterler. Bu da günlük yaşantıyı aksatır. Migren tedavisinde ilaçlar kullanılmaktadır. Kullanılan ilaçlar migreni tedavi etmez. Atak sıklığını azaltabilir ve ağrı sırasında kullanılanlar ise atağın daha kolay atlatılmasını sağlayabilir.
Günümüzdeki bir görüşe göre Migren bir Epilepsi çeşididir. Bu nedenle Migren profilaksisinde (atakların önlenmesi için) antiepileptik ilaçlar kullanılmaktadır. Ayrıca atakların oluşmaması için yavaş salınımlı düşük doz antidepresanlar da kullanılmaktadır. Migren atakları esnasında sakinleştirici ve ağrı kesici içeren enjeksiyonlar acil müdahale olarak hastanelerin acil servislerinde yapılır. [1]

Migren Nedir?
Eğer sık ve şiddetli Migren başağrıları çekiyorsanız, bunların kronik ve fonksiyonel kayba neden olan bir hastalığın bir parçası olduğunu bilirsiniz. Migren atakları, çoğu zaman başın bir tarafında zonklayıcı ağrıdan oluşur ve bulantı, kusma, ışık, ses, koku veya harekete duyarlılıkla belirgindir. Bir migren atağının gelişimi günlerce sürebilmekte ve farklı dönemlerden geçerek ilerlemektedir.

Kimlerin migren baş ağrıları olur?
Migren kadınlarda erkeklere kıyasla üç kat daha sık görülmektedir. Migren, kişilerin bireysel yaşamlarını ve iş yaşamlarını olumsuz etkilemektedir.
Migren hala yetersiz tanı koyulan, yetersiz tedavi edilen ve yanlış anlaşılan bir hastalıktır.
Eğer sizin ya da tanıdığınız birinin migreni varsa, ne kadar ıstırap verici ve güçten düşürücü olabileceğini anlarsınız. Migren ağrısı gerçektir ve kişinin yaşamının tüm yönleri üzerinde ciddi bir etkisi vardır.
Her migren hastası farklıdır, iste bu nedenle migreni tedavi etmenin farklı yolları bulunmaktadır. Migreniniz hakkında bilgi edinmeniz ve anlamanız size kontrolü sağlar. Kontrolü ele almak için, migren tedavisi seçeneklerinizi bilin.
Migren hakkında bilgi edinmek ve hastalığı anlamak yaşamınızın kontrolünü tekrar ele geçirmenize yardımcı olur. Bu, nelerin migreni tetiklediği konusunda daha çok şey öğrenmeyi içermektedir. Şunlar bir tetikleyici olabilir:

 • Migreninizi uyaran veya harekete geçiren herhangi bir şey
 • Bazı besinler, parlak ışık ya da bir koku
 • Uyku düzeninizde bir değişiklik
 • Değişken yemek saatleri
 • Hava değişiklikleri

Migren Semptomları Nelerdir?
Migrenin semptomlarını bilmek baş ağrılarınızın migrenden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemenize yardım edebilir.
Baş ağrısı genellikle belli belirsiz bir ağrı halinde başlayarak zamanla zonklamaya dönüşür. Ağrı başın bir tarafından diğerine geçebilir ya da başın ön kısmını etkileyebilir veya tüm başı etkiliyormuş gibi gelebilir. Migren görülme sıklığı kişiden kişiye büyük değişiklik gösterir. Migrenden şikâyetçi olanların ayda iki ila dört baş ağrısı atağı geçirmesi yaygındır. Bazılarında migren baş ağrıları birkaç günde bir ortaya çıkabilir. Diğerlerinde ise migren baş ağrısı yılda bir-iki kez ortaya çıkar.

Başınızın bir yanını etkileyen baş ağrıları migrenin en yaygın bilinen semptomudur ama migrenin tek semptomu bu değildir. Migrene şunlar da eşlik edebilir:

Aura
Migrenden şikâyetçi olanlar arasında az sayıda hastanın yaşadığı bir migren baş ağrısı evresidir. Semptomlar görme, işitme, koklama, tat alma ya da dokunma duyusunda yaklaşık bir saat süren değişiklikleri içerir. Görsel aura en yaygın aura türü olup çakan ışıklar, gözünüzün önünde hareket eden zikzaklı şekiller ya da görme alanınızda hareket eden “ısı dalgaları” halinde görülebilir.

 • Mide bulantısı ve kusma
 • Aşırı duyarlılık
 • Işığa, sese, kokuya ya da harekete duyarlılık.

Diğer semptomlar
Migrenle ilgili diğer semptomlar şunlardır:

 • Mide rahatsızlığı, karın ağrısı
 • İştah kaybı
 • Sıcak basması veya üşüme
 • Solgunluk
 • Halsizlik
 • Baş dönmesi
 • Görsel bozukluklar
 • İshal
 • Yüksek ateş (nadiren)

Migrenin süresi

Bir migren atağı günler süren bir gelişim süreci geçirebilir ve en fazla dört evreden geçer. Migren söz konusu olduğunda bilgi sahibi olmak çok önemlidir.

Evre 1: Ağrı öncesi
Ağrı öncesi evre migren atağından 24 saat ya da daha uzun bir süre önce gelebilir. Bazı hastalarda öfori, aşırı hassaslık, yorgunluk, ishal, susuzluk ya da beslenme krizleri görülür.

Evre 2: Baş ağrısı
Baş ağrısı genellikle başın bir yanındadır ve birkaç saat ile üç gün sürer. Semptomlar şunlardır:
Mide bulantısı ve/veya kusmayla zonklama
Işığa duyarlılık
Sese duyarlılık
Kokuya duyarlılık
Harekete duyarlılık (merdiven tırmanmak gibi fiziksel hareketler yaparken ağrı artar)

Evre 3: Ağrı sonrası
Baş ağrısı sonrası evre baş ağrısı evresinin ardından görülür ve birkaç saat ila birkaç gün sürer. Migren baş ağrısı geçtikten sonra hastaların çoğu kendilerini bitkin, uyuşuk, zayıf, bazıları ise çok mutlu hissettiklerini eklemektedir.

Migrenin Dönemleri
Migrenin dönemlerini bilmek
Konu migreniniz olduğunda, bilgi güç demektir. Migren ataklarınızı düşünün ve bu dönemlerden herhangi birini tanıyıp tanımadığınıza bakın.

1. Dönem: Baş ağrısı öncesi
Baş ağrısı öncesi dönem ataklardan önce 24 saate kadar ya da daha uzun sürebilir. Bazı hastalarda öfori (kendini aşırı zinde hissetme), sinirlilik, yorgunluk, ishal, susuzluk ya da bazı yiyeceklere şiddetli istek görülür.

2. Dönem: Aura
Aura, duyularınızda, migren ağrısından önce oluşan ve yaklaşık bir saat süren bir değişimdir. Migreni olan herkes aura yaşamaz. Aura yaşayan hastalar, görme ve diğer duyularda değişiklikler, zihin bulanıklığı, kusma ve konuşma güçlükleri gibi belirtiler bildirmektedir. Görsel aura en sık görülen aura tipidir ve çakan ışıklar, gözler önünde hareket eden zig-zag desenler ya da görme alanı boyunca hareket eden ‘ısı dalgalarını’ içerebilir.

3. Dönem: Baş ağrısı
Baş ağrısı çoğunlukla başın bir tarafındadır ve birkaç saat ila üç gün arasında bir süre devam edebilir. Semptomları şunlardır:
Bulantı ve kusmanın eşlik ettiği zonklayıcı ağrı
Işığa duyarlılık
Sese duyarlılık
Kokuya veya harekete duyarlılık (ağrı, merdiven çıkma gibi fiziksel hareketlerde şiddetlenir)

4. Dönem: Baş ağrısı sonrası
Bir migren atağı geçtikten sonra bazı hastalar kendilerini tükenmiş, uyuşuk ve zayıf hissederken birçok hasta son derece kendilerini mutlu hissettiklerini bildirmektedirler.

Migren Tanısı
Yardım almak istediğinizde, migrenin yalnızca bir ‘baş ağrısı’ değil, ciddi bir hastalık olduğunu anlayan bir sağlık görevlisine başvurun.

Migren Tedavisi
Migren tedavisi için çok sayıda ilaç mevcuttur. Genel olarak, migren ilaçları iki kategoriye ayrılmaktadır: bir migren atağını tedavi eden ilaçlar (örn. triptanlar) ve bir migren atağının ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olan ilaçlar (örn. beta blokerler).

Akut atağın tedavi edilmesi:
Triptanlar: Özellikle migren ataklarının akut tedavisi için geliştirilen ilaçlar, triptanlar olarak bilinen bir ilaç sınıfıdır. Bu ilaçlar, beyindeki kan damarlarını daraltıp, normale döndürerek etki etmekte ve zonklayıcı ağrıyı hafifletmektedir. Bu ilaçlar ayrıca, migrene eşlik eden bulantı ve ışığa duyarlılık gibi semptomların tedavisinde de etkilidir. Triptanlar gibi ‘akut ilaç tedavileri’ migren atakları başladığı anda alınmalıdır. Bu, ağrıda daha iyi ve daha uzun süreli düzelme sağlayacaktır.
Ağrı kesici ilaçlar migreni olan bazı kişiler için etkilidir. Ağrı kesici ilaçlardaki başlıca bileşenler ibuprofen, aspirin, asetaminofen, parasetamol ve kafeindir. Ancak bu ilaçları alırken dikkatli olunuz, zira bunlar bazen bir baş ağrısına katkıda bulunabilmektedir ya da aşırı kullanım kronik günlük baş ağrılarına veya ilaç kesildikten sonra geri gelen (rebound) baş ağrılara neden olabilmektedir. Eğer ağrı kesici ilaçları haftada üçten fazla ya da her gün alıyorsanız, doktorunuza danışmanız gerekmektedir.
Bulantı önleyici ilaçlar: Doktorunuz Migrene sıklıkla eşlik eden bulantıyı gidermek için ilaç yazabilir.
Soğuk kompresler ya da karanlık bir odada uzanma gibi ilaç dışı çareler de çoğu zaman migren semptomlarını hafifletmeye yardımcı olmaktadır.

Bir migren atağının önlenmesi:
Koruyucu (profilaktik) ilaçlar. Baş ağrıları şiddetli olduğunda, ayda iki veya üç defadan daha fazla görüldüğünde ve normal etkinlikleri anlamlı ölçüde engellediğinde, doktorunuz koruyucu ilaç yazabilir. Koruyucu ilaçlar baş ağrılarının sıklığını ve şiddetini azaltır ve genellikle düzenli olarak, her gün alınır.
Bu tedavilerin tümü, bir baş ağrısı uzmanı ya da migren tedavilerini iyi bilen bir doktorun gözetimi altında kullanılmalıdır. Her ilaçta olduğu gibi, prospektüs talimatları ve doktorunuzun tavsiyelerini dikkatle izlemek çok önemlidir.

Söylemler ve Gerçekler
Ne yazık ki, pek çok insan hala migren hakkındaki eski Söylemlere inanmaktadır. Araştırmalar ve tedaviler gelişmeye devam ettikçe, aşağıdakiler gibi bazı söylemlerin ortadan kalkacağını umuyoruz.

Söylem: Migren ‘psikolojik sorunlar’ yaşamaktan kaynaklanmaktadır.
Gerçek: Migren ‘psikolojik’ değildir. Kesin nedeni bilinmeyen nörolojik bir bozukluktur.

Söylem: Migren günlük hayatta çok fazla stres yaşamaktan kaynaklanmaktadır.
Gerçek: Stres kişinin migrenini tetikleyen (olası birçok) yoldan biri olabilirse de, stres kendi başına migrene neden olmaz. Bir atak yaşamak için, migrene bir yatkınlığınızın olması gerekir.

Söylem: Migren sadece bir ‘kadın hastalığıdır.’
Gerçek: Erkeklere kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla kadın düzenli olarak migren baş ağrıları yaşamaktadır. Daha fazla kadının migreni vardır, çünkü migren aynı zamanda hormonal faktörlerden de etkilenmektedir.

Söylem: Madem migrenin şifası yok, tedavi ettirmenin de bir anlamı yok.
Gerçek: Migren uygun ilaç ve yaşam tarzı değişiklikleriyle etkili biçimde tedavi edilmekte ve kontrol altına alınabilmektedir.

Sorular ve Cevaplar

Baş ağrılarımın migren olup olmadığını nasıl anlarım?
Migren baş ağrıları şöyle tanımlanmaktadır:
Vurucu, sıkıştırıcı ya da zonklayıcı ağrı
En sık olarak, ancak her zaman değil, başın bir tarafında, yüz veya başın herhangi bir bölgesinde, ancak çoğunlukla şakaklar civarında ortaya çıkar
Eşlik eden semptomlar şunlardır:
Işığa, sese, kokulara veya harekete duyarlılık
Bulantı ve kusma
İşlevlerde zorluk
Spesifik semptomlarınızın migrene bağlanıp bağlanamayacağını öğrenmek için doktorunuza danışınız.

Kimlerin migren baş ağrıları olur?
Migren dünya çapında 72 milyondan fazla insanı etkileyen yaygın bir sağlık sorunudur. Kadınların %17’sinin ve erkeklerin %6’sının migren baş ağrıları olduğu tahmin edilmektedir. Dolayısıyla, migren kadınlarda erkeklere kıyasla üç kat daha yaygındır.

Neden Migrenim var?
Migrenin neden ortaya çıktığı henüz tam olarak bilinmemekle birlikte, araştırmacılar migrenin bir atağa yatkınlığı olan kişilerde görüldüğüne inanmaktadırlar. Diğer bir deyişle, migren ailelerde geçiş eğilimi göstermektedir. .

Migren kalıtımsal mı?
Evet, Migrenin ailesel geçiş eğilimi vardır. Her beş migren hastasından dördünün ailesel migren öyküsü bulunmaktadır. Eğer bir ebeveynin migren öyküsü varsa, çocukta migren gelişme olasılığı %50’dir ve eğer her iki ebeveynin de migren öyküsü varsa, bu risk %75’e çıkmaktadır.
Bir migren diğer kötü ağrılarından nasıl ayrılır?
Migren, hafif ila şiddetli bir baş ağrısı atağıdır. Diğer şiddetli baş ağrılarının tersine, bir migrenin, ona eşlik eden ve dört saat ila üç gün sürebilen başka semptomları da bulunabilmektedir.

Migren önlenebilir mi?
Evet. Migren ataklarının sıklığı, migren tetikleyicileri saptanarak ve daha sonra bunlardan kaçınılarak azaltılabilmektedir. Bir baş ağrısı güncesi kullanarak baş ağrılarınızın düzenini izleyebilir ve baş ağrısı tetikleyicilerini saptayabilirsiniz.
Bir ataktan önce ne yediğinizi hatırlamanız, kimyasal tetikleyicileri saptamanıza ve ilerde bu tetikleyicilerden kaçınmak için gerekli diyetsel değişiklikleri yapmanıza yardımcı olabilir. Stres yönetimi ve stresle başa çıkma tekniklerinin yanı sıra gevşeme egzersizleri de migren ataklarını önlemenize ya da şiddetini azaltmanıza yardımcı olabilir. Çoğunlukla adet dönemleri civarında migren atağı yaşayan kadınlar, adet dönemlerinin başlamak üzere olduğunu anladıklarında koruyucu tedavi alabilirler.
Ayrıca, migren hastalarının düzenli yemek yiyip, düzenli uyuduklarında daha az atak yaşadıkları da görülmektedir. Ilımlı ölçüde düzenli egzersiz de migreni önlemeye yardımcı olabilmektedir.
Baş ağrıları şiddetli olduğunda, ayda iki veya üç defadan daha fazla görüldüğünde ve normal etkinlikleri anlamlı ölçüde engellediğinde, doktorunuz koruyucu ilaç yazabilir. Koruyucu ilaçlar baş ağrılarının sıklığını ve şiddetini azaltır ve genellikle düzenli olarak, her gün alınır.

Koruyucu tedavi nedir?
Koruyucu tedavi, migren ataklarının sıklığını, şiddetini ve süresini azaltmak ve hastaların her bir atak sırasında ilaçlarına daha iyi yanıt vermelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Koruyucu tedavinin sizin için doğru olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza danışınız.
Referans: Goadsby PJ, Lipton RB, Ferrari MD. Migren – current understanding and treatment. N Engl J Med. 2002;346:257-269

Migrenden korunmak için en yaygın olarak kullanılan ilaçlar nelerdir?
Migrenden korunmak için pek çok farklı tedavi kullanılmaktadır. Bunlar, kan basıncını düşürücü ilaçlar, antidepresanlar ve antikonvülsanları içermektedir.

Migren ‘psikolojik sorunlardan’ mı kaynaklanıyor?
Hayır. Migren, vücuttaki biyokimyasal değişikliklerin neden olduğu nörolojik bir bozukluktur.

Migren tedavimin işe yarayıp yaramadığını nasıl anlayacağım?
Etkili bir migren tedavisi yalnızca ağrıyı değil, bir atağın diğer semptomları ve bulantıyı da giderecektir. Semptomlarınız düzelecek ya da ortadan kalkacak ve siz de çalışabilecek, okula gidebilecek ya da boş vakit etkinliklerinizin keyfini çıkarabileceksiniz. [2]

Migren Başağrısı Tedavisi

Migren tedavisi, ilaç ve ilaç dışı tedavi olmak üzere ikiye ayrılır.

 1. İlaç dışı tedavi
 • Hastanın hastalık hakkında bilgilendirilmesi
 • Yasam seklinin düzenlenmesi:

o Düzenli uyku ve beslenme

o Egzersiz

o Relaksasyon teknikleri

 • Tetikleyicilerin farkında olma ve kaçınma

o Diyet (Alkol, nitritler, aspartam, peynir)

o Çevresel faktörler (Parlak ışık, hava değişiklikleri, yükseklik, koku)

o İlaçlar

o Hormonal faktörler (Menstruasyon, ovulasyon, oral kontraseptif)

 • Biyofeedback
 • Kognitif-davranışsal tedaviler
 1. İlaç tedavisi

İlaç tedavisi, akut atak ve profilaktik tedavi olarak iki alt gruba ayrılır.

A. Akut atak tedavisi

Amaç:

 • Migren ataklarını etkili, hızlı, tutarlı ve 24 saat içinde tekrarı olmaksızın kalıcı bir şekilde tedavi etmek
 • Ağrının şiddetini ve eşlik eden bulguları azaltmak veya ortadan kaldırmak
 • Atağın süresini kısaltmak
 • Atakların oluşturduğu özürlülüğü ortadan kaldırmak, yasam kalitesini yükseltmek ve hastayı normal günlük yasam aktivitesine döndürmek
 • Tedaviye bağlı gelişebilecek en az yan etkiye maruz kalmasını sağlamaktır.

Akut atak tedavisinde genel prensipler

 • Migren atak tedavisi ‘Basamaklı’ veya “Atağa uygun tedavi” seklinde uygulanabilir.
 • “Basamaklı” tedavide, ilk tercih non-spesifik migren ilaçlardır. Non-spesifik migren ilaç tedavisinden hasta fayda görmez ise spesifik migren ilaçlarına (triptanlara veya ergotamin ve türevlerine) geçilir.
 • “Atağa uygun” tedavide, migren ataklarının şiddetine, süresine, sıklığına, semptomlara, eşlik eden hastalıkların varlığına, daha önce kullanılan tedavilerin başarı durumuna ve hastanın tercihine göre uygulanacak tedaviye karar verilir.
 • Hafif şiddetteki ataklarda non-spesifik migren ilaçlar, orta ve şiddetli ataklarda triptanlar veya ergotaminler tercih edilir.
 • Bulantı veya kusmanın eşlik ettiği durumlarda anti-emetik ilaçlar verilir.
 • İlaç aşırı kullanım bas ağrısından kaçınmak için akut atak tedavisi için kullanılacak olan basit analjezikler ayda 15 tabletten fazla, NSAİ ve ergotamin türevleri ayda 10 tabletten fazla, triptanlar ise ayda 9-10 tabletten fazla alınmamalıdır.

Atak tedavisinde kullanılan ilaçlar

 1. Basit ve Kombine analjezikler, Non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçlar
 2. Migrene özgü ilaçlar (Triptanlar, Ergot türevleri)
 3. Anti-emetikler
 4. Opioidler
 5. Nöroleptikler
 6. Diğerleri
 1. Basit ve Kombine analjezikler ve Non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçlar [NSAİ]
 • Basit, kombine analjezikler ve NSAİ hafif-orta şiddette ki migren ataklarında etkindirler.
 • Şiddetli ataklardaki etkinlikleri sınırlıdır. Orta ve şiddetli ataklarda etkisiz olduklarında, spesifik migren ilaçlarına (triptanlar ve ergotaminler) geçilmelidir.
 • İlk olarak basit analjezikler, daha sonra NSAİ ve kombine preparatlar tercih edilirler.

Asetaminofen tek basına etkili değildir.

 • Sıklıkla tek baslarına ya da kafein veya anti-emetik bir ilaçla kombine şekilde verilirler.

Uygun durumlarda spesifik migren ilaçları ile birlikte kullanılabilirler.

 • Etkinliklerinin kısıtlı oluşu nedeni ile sık kullanımlarında ilaç aşırı kullanımına dikkat edilmelidir.
 1. Migrene özgü ilaçlar (Triptanlar, Ergotamin ve türevleri)

a. Triptan (Selektif 5HT1B/1D agonistleri):

 • Spesifik selektif 5HT1B/1D agonistleridir. Orta ve ağır şiddetteki migren ataklarında kullanılırlar.
 • Günümüzde birçok farklı triptan bulunmaktadır. Triptanların, klinik etkinliklerindeki farklılıklar farmakokinetik özelliklerinden kaynaklanmaktadır.
 • Atakların ve hastanın diğer özelliklerine göre triptan ve uygulama yolu seçilir. Belirli bir triptan formundan yanıt alınmazsa diğerleri denenebilir.
 • Triptanlar, yüksek koroner arter hastalığı riski olanlarda kullanılmamalıdır.

b. Ergotamin ve türevleri (Ergotamin tartarat ve Dihidroergotamin)

 • Ergotamin ve türevlerinin selektif olmayan 5-HT, alfa adrenerjik ve dopaminerjik aktiviteleri vardır.
 • Yan etkileri fazladır ve non-spesifik olarak bağlandıkları reseptörlere bağlıdır.
 • Orta ve ağır şiddetteki migren ataklarında etkinlikleri hafif veya orta derecededir.
 • Ergotamin tartaratın farklı ilaç kombinasyonları (kafein ve asetaminofen) ve formları vardır.
 • Dihidroergotamin (DHE) IV, IM ve nasal formları ülkemizde bulunmamaktadır.
 1. Anti-emetik ilaçlar
 • Bulantı veya kusmanın migren atağına eşlik ettiği durumlarda kullanılırlar.
 • Atak tedavisi için kullanılan ilacın etkinliğini arttırırlar.
 1. Nöroleptikler
 • Klorpromazin ve proklorperazin gibi nöroleptikler akut migren tedavisinde hem bulantı hem de ağrı üzerine etkinlikleri nedeniyle tek baslarına veya kombine olarak kullanılabilirler.
 1. Opioidler
 • Rutin migren tedavisinde yeri yoktur. Tedavideki etkinliği minimaldir ve kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır.
 • En önemli endikasyonları, iskemik kalp hastalığı ve triptanların veya ergotamin türevlerinin kullanımının kontrendike olduğu durumlardır.
 • Spesifik ilaçlara cevap vermeyen durumlarda nadiren kullanılır

B. Profilaktik tedavi

Amaç

 • Atakları önlemek, atak sıklığını, şiddetini ve süresini azaltmak
 • Akut atak tedavilerini en aza indirmek
 • Özürlülük yaratan durumun ortadan kalkması ile yasam kalitesini yükseltmek
 • Hastanın en az yan etkiye maruz kalmasını sağlamaktır.

Profilaktik tedavi gerektiren durumlar

 • Ayda ≥2 atak, ayda 4 ya da daha çok ağrılı gün
 • Seyrek, ama uzun süreli ve/veya özürlülüğe yol açan veya “günlük yasam aktivitelerini ciddi boyutta olumsuz yönde etkileyerek yasam kalitesini bozan ataklar, 2-3 gün süren ve kayıp oluşturan, daha seyrek fakat ciddi kayıp oluşturan ataklar
 • Atak tedavisine rağmen günlük aktiviteleri engelleyen ataklar
 • Atak ilaçlarına kontrendikasyon, ciddi yan etki ya da atak ilaçlarının aşırı kullanımında
 • Giderek sıklaşan ataklar ve ilaç aşırı kullanım bas ağrısı gelişme riskinde
 • Hastanın profilaksi isteğinde
 • : Baziler migren, komplike migren gibi özel durumlarda profilaktik tedavi gerekir.

Profilaktik tedavide genel prensipler

 • Seçilecek olan ilaçta en önemli etken ilacın etkinliğidir. Etkinlik için genellikle kabul edilen kriter verilecek ilacın atakların sıklığında en az % 50 azalma sağlamasıdır. Diğer basta gelen ilaç seçim kriterleri arasında; eşlik eden hastalıklar (eşlik eden hastalığa da yönelik tedavi etkisi beklenebilecek ve olumsuz etkisi olmayacak), kullanılacak ilaçların olası yan etkileri yer alır.
 • Olası yan etki durumlarında ilacın dozu değiştirilir veya aynı gruptan ya da başka gruptan bir başka ilaca geçilebilir.
 • İlaç düzenli olarak, yeterli dozda kullanılmalı, düşük dozdan başlanıp, yan etki oluşmadan etkin doza çıkılmalıdır. Bir ilacın etkinliğiyle ilgili karar için yeterli süre en az 4 ay ve tedavi için süre en az 6 ay olarak kabul edilmektedir.
 • Gebelik, aşırı ilaç kullanımı ve eşlik eden diğer hastalıkların varlığına dikkat edilmelidir.

Profilaktik tedavisinde kullanılan ilaçlar

 1. Beta-blokerler
 2. Anti-depresanlar
 3. Anti-epileptik ilaçlar
 4. Kalsiyum kanal blokerleri
 5. Serotonin Antagonistleri
 6. Diğer ilaçlar
 1. Beta-blokerler
 • Migrenin önleyici tedavisinde en sık kullanılan ilaçlardır.
 • Propranolol, timolol nadolol, atenolol ve metoprolol etkindir.
 • Angina veya hipertansiyonda tercih edilir.
 • Diyabet, hipertiroidizm, tirotoksikoz ve periferal vasküler hastalıklarda dikkatli kullanılmalı, sporcularda tercih edilmemelidir.
 1. Antidepresanlar
 • Amitriptilin migrenin profilaktik tedavisinde en çok kullanılan ve etkinliği en iyi gösterilen trisiklik antidepresandır. Depresyon, uyku bozuklukları, anksiyete ve diğer ağrı bozukluklarının eşlik ettiği durumlarda tercih edilebilirler.
 • Serotonin geri alınım inhibitörlerinin ve diğer antidepresanların etkinliğine dair kanıtlar güçlü değildir. Amitriptilin dışındaki antidepresanlar eşlik eden diğer psikiyatrik hastalık durumlarında tercih edilebilirler.
 1. Anti-epileptik ilaçlar (AEİ)
 • AEİ özellikle epilepsisi, anksiyete, bipolar hastalığı ve nöropatik ağrısı olanlarda ilk planda seçilecek ilaçlardır.
 • Günümüzde en sık valproik asit ve topiramat kullanılmaktadır. Lamotrijin özellikle uzamış aurası olan hastalarda tercih edilebilir.
 • Depresyon, Reynaud fenomeni, astım ve diyabet gibi beta-blokerlerin kullanılamadığı durumlarda AEİ rahatlıkla kullanılabilirler.
 1. Kalsiyum kanal blokerleri
 • Verapamil ve flunarizin kullanılmaktadır.
 • Kalsiyum kanal blokerleri, ailesel hemiplejik migren, baziler tip migren, hipertansiyon, Raynaud fenomeni, anjina ve astımda kullanılabilirler.
 1. Serotonin Antagonistleri:
 • Metiserjit etkin bir migren profilaksi ilacıdır, ancak yan etkileri ve ülkemiz dâhil birçok ülkede bulunmaması nedeniyle kullanımı sınırlıdır.
 • Yan etkileri, kilo alımı, periferik ödem, uzun süreli kullanımda retroperitoneal, perikardiyal ve pulmoner fibrozistir.
 • Kontrendikasyonları hipertansiyon ve gebeliktir. Triptanlar ile kombine edilmemelidir.
 • Siproheptadin (0.25-1.5 mg/kg), çocuklarda migren profilaksisinde kullanılmaktadır. İştah artısı, Kilo alma, hafif sarhoşluk hissidir yan etkileri vardır.
 1. Diğer ilaçlar

Migren tedavisinde etkinlikleri kesin gösterilmemiş olmakla birlikte, klinikte pratikte kullanılabilen ve halen araştırılmakta olan ilaçlar:

 • Intranasal ve IV lidokain
 • Isomepten mukuat*
 • Botulinum Toksin Tip A
 • Riboflavin
 • Magnezyum
 • Co-Q enzimi
 • Herbal ilaçlar (petasides hybridus ve Tanacetum parthneium)
 • Anjiotensin konverting enzim inhibitörleri
 • Cox-2 İnhibitörleri
 1. Özel durumlar
 2. Gebeler ve emzirme:
 • İlaç dışı tedaviler tercih edilir.
 • Asetaminofen ve 2. trimesterde NSAI kullanılabilir.
 • Triptan ve ergotamin türevleri kontrendikedir. Emzirme dönemindeki migren hastalarında kullanılabilir, ancak emzirmeye 24 saat ara verilmesi önerilmektedir.
 • Profilaksi tedavisinde magnezyum ve Metoprolol (B grubu) kullanılabilir.
 1. Çocuk ve Adolesans
 • İlaç dışı tedaviler:
 • Atak tedavisi:
 • 6 yas üstünde: İbuprofen 10 mg/kg, asetaminofen 15 mg/kg
 • 12 yas üstünde: Ek olarak sumatriptan sprey 5-20 mg
 • Profilaktik tedavi: Flunarizin 10 mg ve Propranolol 40-80 mg
 • Bulantı ve kusması olanlara Domperidon eklenebilir
 1. Menstrual Migren
 • Akut:
 • Triptan, ergotamin ve NSAI kullanılır
 • Profilaksi:
 • a. Non-hormonal kısa süreli (perimenstrual dönemde) profilaksi tedavisi:
 • NSAI ilaçlar: Naproksen 550-1100 mg, mefenamik asit 500-2000 mg
 • Triptanlar (uzun etkili triptanlar): frovatriptan 2,5-5 mg, naratriptan 2,5 mg-5 mg
 • Hormonal kısa süreli profilaksi tedavisi:

Transdermal estradiol (2,4,6 mg flaster)

 1. Status Migren
 • 72 saatten daha fazla süren ataklar status migren olarak kabul edilirler.
 • Sıvı ve elektrolit replasmanı (gerekli ise), ilaç detoksifikasyonu, ağrının kontrolü için İV farmakoterapi ve birlikte migren profilaksisinin başlanması (gerekli ise) tedavinin temel ilkeleridir.

Buna göre:

 1. Proklorperazin 5-10 mg veya metoklopramid 10 mg
 2. IV DHE 0.5-1 mg, 1/2 saat sonra bas ağrısı devam ediyorsa IV DHE 0,5 mg ilave edilir
 3. Ek olarak deksametazon 4 mg IV, diazepam 5-10 mg IV verilebilir.
 4. Alternatif olarak, ketorolak 30-60 mg IV, opioidler, klorpromazin 0.1 mg/kg IV ya da IM uygulanabilir. (3)

Migren İlaçları

Sıra  /  Migren İlaçları
1.       Arolac 0.2 mg 20 Tb
2.       Avmigran 325 mg 20 Tb
3.       Bellergal 0.1 mg 20 Draje
4.       Cafergot 1 mg 20 Draje
5.       Dopergin 0.2 mg 30 Tb
6.       Ergafein 150 mg 20 Draje
7.       Gravis 2.5 mg 3 Tb
8.       Gravis 5 mg 18 Tb
9.       Gravis 5 mg 3 Tb
10.   Gravis 5 mg 6 Tb
11.   Imigran 100 mg 2 Tb
12.   Imigran 50 mg 2 Tb
13.   Imigran Nazal Sprey 20 mg/doz
14.   Imigran Subject 6 mg/0.5 mg 2 Kartuş
15.   Imigran Subject 6 mg/0.5 mg 2 Kartuş + Otoenjektör
16.   Maxalt 10 mg Rapidisc 3 Ağızda Eriyen Tb
17.   Maxalt 10 mg Rapidisc 6 Ağızda Eriyen Tb
18.   Migrex 2.5 mg 3 Tb
19.   Migrex 2.5 mg 6 Tb
20.   Naramig 2.5 mg 2 Tb
21.   Newart 2.5 mg 3 Tb
22.   Newart 2.5 mg 6 Tb
23.   Relpax 40 mg 1 Tb
24.   Relpax 40 mg 3 Tb
25.   Relpax 40 mg 6 Tb
26.   Riznorm 10 mg 3 Efervesan Tb
27.   Riznorm 5 mg 6 Efervesan Tb
28.   Sandomigran 0.5 mg 30 Draje
29.   Zomig 2.5 mg 3 Tb

Not: Bu yazı internetteki kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmış derleme bir yazıdır.

KAYNAKLAR
[1]- http://tr.wikipedia.org/wiki/Migren
[2]- http://www.janssen-cilag.com.tr/disease/detail.jhtml?itemname=migraine_what&product=none

[3]- Başağrısı Çalışma Grubu. Başağrısı Tedavi Rehberi. İnternet: Erişim Tarihi: 27.09.2016,  http://www.noroloji.org.tr/TNDData/Uploads/files/335.pdf

[linkedin_share style=”right”] [poll id=”1″]