KARBAMAZEPİN

KARBAMAZEPİN
Karbamazepin (Tegretol) yapısal olarak imipramine (Tofranil) benzer bir iminostilben derivesidir ve ABD’ de temporal lob epilepsisi ile trigeminal nevralji tedavisinde onaylanmış bir ilaçtır. Akut mani ve bipolar I bozukluğun profilaktik tedavisinde, karbamazepinin kullanabileceğimize dair birçok bilgi mevcuttur.
Terapotik endikasyonlar; Bipolar I bozukluk, şizofreni ve şizoaffektif bozukluk, depresif bozukluklar, impuls-kontrol bozuklukları ve alkol yoksunluğu.
İlacın benign hematolojik yan etkilerinin dozla ilişkili olmamasına rağmen, yan etkilerinin büyük bir bölümü 9 mg/ml’nin üzerindeki plazma konsantrasyonları ile ilişkilidir. En az görülen ancak en ciddi yan etkiler; kan diskrazileri, hepatit ve exfoliatif dermatitdir.
Karbamazepin ile tedavi edilen hastaların %10-15’in de genellikle tedavinin ilk haftalarında benign kaşıntılı bir raş görülebilir. Bununla birlikte bu hastaların küçük bir bölümünde yaşamı tehdit eden dermatolojik sendromlar görülebilir, bunların arasında eksfolyatif dermatit, eritama multiforme, Stevens-Johson sendromu ve toksik epidermal nekroliz yer alır. Bu ciddi dermatolojik sorunların muhtemel aciliyeti nedeni ile birçok klinisyen hastalarında herhangi bir döküntü geliştiğinde karbamazepin tedavisini kesmeyi tercih etmektedirler.
Karbamazepinin en sık rastlanan yan etkileri bulantı, kusma, mide şikâyetleri, kabızlık, ishal ve iştahsızlıktır.
Karbamazepinin antikonvülzan kan seviye aralığı 4–12 µg/ml’dir ve karbamazepinin duygudurum bozukluğunda etkili olmadığına karar verilmeden önce bu aralığa ulaşılmalıdır.
Karbamazepinin en ciddi potansiyel yan etkileri agranülositoz ve aplastik anemidir. FDA karbamazepinin kan takiplerinin uygulanmasını doktorun insiyatifine bırakmıştır.(1)
Karbamazepin ile Tedavi
Bu da akut antimanik ve bipolar bozuklukta koruyucu etkileri olan bir an-tiepileptik ilaçtır. Hakkında valproattan daha az yayın vardır, çünkü patenti 1990 yılında sona ermiştir (bu herhangi bir ilaç satıcısının etken maddeyi başka bir isimle satabileceği anlamına gelir).
Karbamazepin genellikle 200 mg tablet şeklinde reçete edilir. Başlama dozu, sıklıkla günde iki kez yemeklerle birlikte 200 mg’dır, fakat lityum kullanıyorsanız çok daha düşük bir dozla başlanabilir. Doz aralığı genellikle günde 800-1200 mg’dır. Bazı hastalarla günde 1600 mg dozuna kadar çıkıldığı olur. Kan düzeyi litrede 4-12 mg arasında olmalıdır. Tedaviye başlamadan önce ve daha sonra belli aralıklarla, beyaz kan hücresi sayısı, kan pulcukları (kandaki pıhtılaşmayı sağlayıcı bir madde), karaciğer işlevi ve birtakım diğer işlevler incelenmelidir. Karbamazepin kan düzeyi de belli aralıklarla ölçülmelidir. Karbamazepin karaciğerde ilacın daha hızlı yıkılmasına neden olarak kan ilaç düzeyini azaltıp zaman içinde etkinin kaybolmasına yol açabilir.
Karbamazepin birtakım kan bozukluklarına ve karaciğer sorununa neden olabilir. Ancak bunlar seyrektir ve uygun şekilde izlendiğinde ilaç güvenlidir. Bir karaciğer, böbrek ya da kalp sorununuz varsa o zaman hekiminiz olasılıkla karbamazepin tercih etmeyecektir. Zehirlenme belirtileri arasında bilinç bozukluğu, kas seğirmeleri, titreme, ateş, boğaz yanması, vücutta kolayca çü­rükler oluşması ve cilt döküntüleri bulunur.
Tedaviye başlandığında sık ortaya çıkan yan etkiler arsında baş dönmesi, titreme ve bulantı bulunur.
Karbamazepin folat eksikliğine yol açabileceği için kullanırken B vitamin kompleksi alınmalıdır.
Sık rastlanan ilaç etkileşimleri: Bazı antibiyotikler ve verapamil (anjina ve kalp ritim bozukluklarında kullanılır) karbamazepinin kan düzeyini arttırarak toksik tepkimelere yol açabilir. Diğer antiepileptikler de karbamazepin kan düzeyini arttırır. Karbamazepin teofilinin (astım ve anfizemde kullanılır) ve varfarinin (kan sulandırıcı bir ilaç) etkisini azaltabilir. Bir MAOl antidepresanı kullanmayı bıraktıktan sonra en az 14 gün karbamazepin almamalısınız. Karbamazepin kullanırken alkol tüketmemelisiniz. İkisinin birlikteliği ağır bir sarhoşluğa neden olabilir.(2)
Önceleri trigeminus nevraljisinde kullanılan karbamazepinin barbitüratlarla kullanıldığında, şakak lobundan kaynaklanan sara nöbetlerinde etkili olduğu saptanmıştır. Genel olarak iyi tahammül edilen bir ilaçtır; uykuya eğilim, sindirim bozuklukları ve deride değişiklikler ortaya çıkabilirse de bunlar tedaviden 2-3 hafta sonra kaybolur. Zehirlenme ya da aşırı doz alınmasında üç halkalı antidepresiflerdekine benzer dolaşım sistemi değişiklikleri ortaya çıkar. Öteki ilaçlarla etkileşim açısından ise, özellikle dikumarolün pıhtılaşmayı önleyici etkisini azalttığı ve tetrasiklinlerle etkileşim gösterdiği, hidantoinlerin kandaki düzeyini azalttığı vurgulanmalıdır.(3)
Carbamazepine (karbamazepin) ne için kullanılır?
Carbamazepine (karbamazepin) genellikle epilepsi nöbetlerini azaltmak için kullanılan bir antiepileptik ilaçtır. Ayrıca duygudurumda değişikliklere yol açan bipolar efektif bozukluğu veya manik depresyonu olan hastaların tedavisinde bir ”duygudurum sabitleyici” olarak da kullanılır. Carbamazepine (karbamazepin) hastalık epizotlarını iyileştirmekte tek başına kullanılabileceği gibi başka bir antipsikotik ilaçla veya duygudurum sabitleyici ilaçla birlikte de kullanılabilir. İlaçlar genellikle birden fazla rahatsızlığın tedavisinde kullanılır, bu yüzden doktorunuzun size neden carbamazepine (karbamazepin) yazdığından emin değilseniz bunu doktorunuzla konuşmanız gerekir. İlacınızın ayrıca bir ticari ismi veya marka ismi olabilir. Bu üretici tarafından ilaca verilen isimdir. Örneğin Tegretol® carbamazepine (karbamazepinin) marka ismidir. Doktorunuzun size reçetelemiş olduğu carbamazepine (karbamazepin) markasını almanız önemlidir.
Carbamazepine (karbamazepin) kullanmanın yararları nelerdir?
Bipolar efektif bozukluk sorunu olan insanlar ruh hallerinin bir uçtan diğerine değiştiği zamanlar yaşayabilirler. Pek çok insan günlük hayatında yükselme ve alçalmalar (iniş çıkışlar) yaşar. Ancak bu duygudurumdaki aşırı uçlara gidip gelme durumu insanların normalde yaşadıkları iniş çıkışlardan çok daha şiddetlidir. Bu iniş çıkışlar günlük hayatı etkileyecek kadar aşırı olabilir. Ruh hali yüksek veya “çıkışta” olduğunda bu durum “mani”, “hipomani” veya “manik faz” olarak bilinir. Manik atakları olan insanlar çok neşeli (çok mutlu) hissederler ve enerjileri artmıştır. Çok hızlı konuşabilirler ve genellikle bir sürü plan ve fikirleri vardır. Mani rahatsızlığı olan hastalar telaşlı ve asabi olabilirler ve normalden daha az uykuya ihtiyaç duyabilirler. Hipomanisi olan hastalar yüksekte hissetiklerinde gerçek maniye oranla daha hafif belirtiler yaşarlar. İnsanların ayrıca depresif epizotlar yaşadıkları “düşük” ruh halleri de mevcuttur. Depresif atak geçiren insanlar ise herkesin zaman zaman yaşadığı kısa süreli mutsuzluklardan çok daha kötü bir şekilde genellikle bıkkın, mutsuz ve üzgün hissedebilirler. Huzursuzluk, ajitasyon ve yorgunluğun yanı sıra, uyuma güçlüğü ve iştah kaybı da yaygındır. Carbamazepine (karbamazepin) kendisini iyi hissetmeyen hastaların bu semptomlarını tedavi etmek ve insanların daha uzun vadeli olarak iyi hissetmelerini sağlamak için kullanılabilir. Bu, bahsedilen “iniş” ve “çıkış”ların daha az aşırı olmasına veya daha az görülmesine yardımcı olabilir.
Carbamazepine (karbamazepin) ne kadar sürede etkisini gösterir?
Carbamazepine (karbamzepin) hemen etki etmeye başlamaz. Bazı semptomların hafiflemesi birkaç hafta sürebilir. Kullananların tamamı olmasa da pek çok insan karbamazepinden fayda görür. Birkaç ayın ardından herhangi bir yarar görmediğinizi düşünüyorsanız bu durumu doktorunuzla veya sağlık uzmanınızla konuşmanız gerekir.
Carbamazepine (karbamzepinin) normal dozu ne şekildedir ve bu dozu nasıl almalıyım?
Carbamazepine (karbamazepinin) normal devam dozu günde 400 miligram (mg) ile 600 mg arasındadır (hangi preparatın reçetelendiğine bağlı olarak) Daha yüksek doz da gerekebilir. Doktorunuza danışmadan doz değişikliği yapmayın, aksi halde bu durum ilaca verdiğiniz cevabı etkileyebilir veya zararlı olabilir. Greyfurt ve greyfurt suyu ilacınızı etkileyebilir; diyetinizde bu gıdalar varsa doktorunuzu bilgilendirin. Doktorunuz tedavinin başlangıcında sizden bir kan tahlili isteyecek ve tedavi süresince her altı ayda bir çeşitli kan tahlilleri yapacaktır.
Bir dozu almayı unutursam ne yapmalıyım?
İlacınızı doğru ve düzenli kullanmanız halinde maksimum yarar elde edersiniz. Bir dozu atlar veya her zamanki saatinde almayı unutursanız bu dozu ancak bir iki saat içinde hatırlamanız halinde alın. Süre bundan uzunsa unuttuğunuz dozu almayın ve bir sonraki dozu her zamanki saatinde alın. Kesinlikle bir sonraki dozda fazladan ilaç almayın. İlacınızı almayı hatırlamakta güçlük çekiyorsanız eczacınızla veya sağlık uzmanınızla konuşun.
Carbamazepine (karbamazepini) ne kadar süreyle kullanmalıyım?
Bu ilacı doktorunuzla almanız yönünde karara vardığınız sürece almalısınız. Bu süre hastalığınızın türü ile ilintili olacaktır. Carbamazepine (karbamazepin) genellikle en az altı ay süreyle kullanılır. Azami yarar elde etmek için genelde en az iki yıl süreyle kullanılır ve bu süre beş yıl veya üstüne uzayabilir. İlacı düzenli kullanmak hastalanmanızın önüne geçebilir. Doktorunuzun ilaçları gerektiğinden uzun süre boyunca almadığınızdan emin olması için aldığınız ilaçları düzenli olarak gözden geçirmesi gerekir. Carbamazepine (karbamazepin) almayı aniden keserseniz eski semptomlarınız geri dönebilir. İlacı kesmenin öncesinde dozaj kademeli olarak azaltılmalıdır. Bu konuda doktorunuzun tavsiyesini alın. Carbamazepine (karbamazepin) bağımlılık yapmaz.
Carbamazapine (karbamzepin) kullanmanın yan etkileri nelerdir?
Tüm ilaçlarda olduğu gibi istenmeyen etkilerin (yan etkiler) görülmesi yönünde bir risk mevcuttur. Bunların bazıları ilacı almaya başladıktan kısa süre sonra ortaya çıkabilir ve bu nedenle kendinizi iyi hissetmeye başlamadan önce bunları yaşayabilirsiniz. Pek çoğu geçicidir ve birkaç gün veya haftanın sonrasında yok olacaktır. Yan etkiler herkeste görülmez ve pek çok insan bunları farklı düzeylerde yaşar. Size rahatsızlık veren yan etkiler yaşadığınızı hissediyorsanız, bunu doktorunuzla, eczacınızla, hemşirenizle veya sağlık uzmanınızla konuşun. Bir sonraki sayfada yer alan tablo carbamazepine (karbamazepinin) bazı belli başlı yan etkilerinin bir listesini vermektedir.
Alkol ve ‘sokak’ uyuşturucuları hakkında:
Gerek alkol, gerekse carbamazepine (karbamazepin) beyin üzerinde etki meydana getirebilir, bu yüzden carbamazepine (karbamazepin) kullanırken alkol almamanız önerilir. Alkol almak duygudurum dalgalanmalarını daha da kötüleştirebilir ve carbamazepine (karbamazepinle) birlikte alınması şiddetli uyku haline neden olabilir. İlaca alışınca ve alkol almanın etkilerini öğrenince ara sıra ve küçük miktarlarda olmak üzere alkol alabilirsiniz. Dikkatli olmakta yarar vardır. Çünkü alkol, özellikle ilaç alıyorken insanları farklı şekillerde etkiler. Alkol almak istediğiniz için ilacınızı almayı kesmeyin. Alkol alırsanız sadece küçük miktarlarda alın. İlaç alırken kesinlikle alkol tüketip araç kullanmayın. Uyuşturucular da (esrar, ecstacy, speed, eroin ve kokain gibi) ruh hali değişikliklerine de neden olabilir. Carbamazepine (karbamazepin) alırken kokain kullananlarda karaciğer ve kalp problemlerinin görülme ihtimali daha yüksektir ve bu çok zararlı olabilir. Carbamazepine (karbamazepinin) sokak uyuşturucularıyla birlikle alınmasına ilişkin çok az bilgi olduğundan bunun etkisi ve güvenilirliği bilinmemektedir. Carbamazepine (karbamazepin) kullanırken sokak uyuşturucusu almamanız önerilir. Bunu yapmanıza yardımcı olmak için tavsiye ve destek almaya ihtiyacınız olabilir.
Diğer ilaçlar hakkında.
Eczaneden veya süpermarketlerden reçetesiz olarak alabileceğiniz bazı ilaçlar da dahil olmak üzere carbamazepine (karbamazepini) etkileyecek çok sayıda ilaç vardır. Size reçeteyle verilmiş veya satın aldıklarınız da dahil olmak üzere başka ilaçlar veya bitkisel ilaçlar kullanıyorsanız, bunların carbamazepine (karbamazepinle) birlikte kullanılmalarının güvenli olup olmadığını doktorunuzla veya eczacınızla konuşmanız önemlidir.
Ne zaman dikkatli olmalıyım?
Carbamazepine (karbamazepini) doktorunuzun reçetelediği şekilde düzenli olarak kullanmak genelde güvenli olmakla birlikte bu ilaçlar herkes için uygun değildir. Aşağıdaki durumlardan herhangi birisi size uyuyorsa, derhal durumunuzu doktorunuza danışmanız gerekir:
1 Carbamazepine (karbamzepine) alerjiniz varsa (daha önce bunlardan alıp isilik, kaşıntı, ağızda veya boğazda şişme gibi rahatsızlıklar yaşadıysanız);
2 Monoamine Oxidase Inhibitors (MAOIs) (Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI’ler)) veya lithium (lityum) alıyorsanız veya yakın zaman önce aldıysanız;
3 Porfiri veya epilepsi hastalığınız varsa (veya geçmişte nöbet geçirdiyseniz), böbrek veya karaciğerinizde herhangi bir hastalık varsa (ya da ailenizde böbrek veya karaciğer hastalığı öyküsü varsa) ya da kalp sorunlarınız varsa;
4 Glokom olarak bilinen göz hastalığınız varsa;
5 Doğum kontrol hapı veya implant gibi bir hormonal doğum kontrol yöntemi kullanıyorsanız;
6 Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız; veya
7 emziriyorsanız.                                     

YAN ETKİ

NEDİR?

BANA OLURSA NE YAPMALIYIM?

Çok sık: Bu ilacı alan her 10 kişiden en az ikisinde aşağıdaki yan etkiler görülebilir.
Ataksi Sarsaklık
ve sakarlık
Bir sonraki randevunuzda doktorunuzla konuşun.
Akyuvar sayısında
azalma
Yüksek ateş veya boğaz ağrısı
gibi kalıcı
enfeksiyon belirtileri
Derhal doktorunuzla iletişime
geçin.
Baş dönmesi Sersemleme ve bayılma. Ayağa çok hızlı bir şekilde kalkmayın. Başınız döndüğünde bir yere uzanmaya çalışın.
Araç kullanmayın. Bu durum birkaç hafta sonrasında da devam ederse birkaç gün içinde doktorunuzla konuşun.
Uyku hali Uykulu veya cansız
hissetme.
Araç veya makine kullanmayın. Bu durum tedavinin başında çok yaygındır ve ilaçlarınızı yatmadan önce almak işe yarayabilir. Bu durum birkaç hafta
sonrasında da devam ederse birkaç gün içinde doktorunuzla konuşun.
Mide bulantısı, kusma Mide bulantısı
ve istifra etme
Dozunuzu yemekle birlikte
veya yemek sonrasında
almayı deneyin. Bu tedavinin başlangıcında en sık görülen yan etkilerdendir.
Birkaç haftadan fazla sürerse birkaç gün içinde doktorunuzla konuşun.
Sık görülenler: Bu ilacı alan her 10 veya 100 kişiden birinde aşağıdaki yan etkiler görülebilir.
Diplopi Çift görme Araç kullanmayın. Bu durum birkaç gün içinde geçmez veya
daha da kötüleşirse doktorunuzla konuşun.
Baş ağrısı Başınızın
zonklaması veya ağrıması.
Paracetamol (Parasetamol)
gibi hafif bir ağrı
kesici almayı deneyin. Bu işe yaramazsa, bir sonraki randevunuzda
doktorunuzla konuşun.
Hiponatremi Kanınızdaki sodyum seviyesinin çok düşük olması. Halsizlik, uyku hali veya
zihin bulanıklığı hissetmeniz halinde derhal doktorunuzla iletişime geçin.
Bu yan etki ‘idrar söktürücü’ (diüretik) ilaç alan yaşlı hastalarda (65 yaş
üstü) daha sık görülür.
Ödem Çoğunlukla ayak bilekleri veya bacaklarda olmak üzere vücutta aşırı sıvı birikmesi. Bacaklarınızda sürekli
şişlik varsa birkaç gün içinde doktorunuzla iletişime geçin.
Nadiren görülenler: Bu ilacı alan her 100 veya 1000 kişiden birinde aşağıdaki yan etkiler görülebilir.
Diyare Yumuşak
ve sıvı dışkı, ishal.
Bu tedavinin başlangıcında
en sık görülen yan etkilerdendir. Birkaç hafta içinde geçecektir. Bu durum
birkaç hafta sonrasında da devam ederse veya kötüleşirse birkaç gün içinde doktorunuzla konuşun.
Nadiren görülenler: Bu ilacı alan her 1000 veya 10 bin kişiden birinde aşağıdaki yan etkiler görülebilir.
Karın ağrısı Mide bölgesinde
ağrı.
Bu tedavinin başlangıcında
en sık görülen yan etkilerdendir.
Birkaç hafta içinde
geçecektir. Bu durum birkaç haftadan uzun süre devam ederse veya kötüleşirse bir sonraki randevunuzda doktorunuzla
konuşun.
Kan, karaciğer
ve cilt bozuklukları
Kızarıklık ve kaşıntı, ateş, boğaz ağrısı, ağız
ülseri, morarma veya kanama
İlacı almayı bırakın ve derhal doktorunuza danışın.
Konfüzyon Bulanık düşünceler. Bu durum birkaç
gün içinde geçmez veya daha da kötüleşirse doktorunuzla konuşun
İştahın kapanması Daha az aç
hissetme ve daha az yeme
Bu tedavinin başlangıcında
en sık görülen yan etkilerdendir.
Birkaç hafta içinde geçecektir. Bu durum birkaç haftadan uzun süre devam ederse veya kötüleşirse bir sonraki randevunuzda doktorunuzla
konuşun.
Sarılık Cildin ve gözlerin sararması. Derhal doktorunuzla iletişime geçin.
Lupus (bağışıklık sistemi hastalığı) Burun ve yanaklar etrafında kaşıntı, solunum güçlükleri, eklemlerde ve
kaslarda ağrı.
Derhal doktorunuzla iletişime geçin.

Lütfen daha ayrıntılı bilgi ve yan etkilerle önlemlerin tam listesi için ilacınızla birlikte gelen hasta bilgi broşürüne başvurun. İlaçlarınızla ilgili herhangi bir sorunuz veya yan etki olabileceğini düşündüğünüz herhangi bir şeyle ilgili bir endişeniz varsa; doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize danışın.
Broşür size ilaçla bilgili bazı bilgiler sunar. Bir doktor, eczacı veya başka bir sağlık görevlisinin uzmanlığının veya kararının yerine geçmez. Bu broşür üretici tarafından verilen bir hasta bilgi broşürü değildir ve burada atıfta bulunulan herhangi bir ilaçla ilgili olarak üreticinin sağladığı bilgi veya önerilerinin yerine geçmez. Diğer broşür veya kitaplarda ya da internette daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz, ancak internetteki bilgilerin her zaman doğru olmadığını unutmayın. Bu broşürün derlenmesinde gerekli özen gösterilmiş olmakla birlikte, CNWL sözleşme ihlaliyle ilgili olarak yanlış yorumlama ve CNWL veya bir başkasının ihmali de dahil olmak üzere bu broşürdeki herhangi bir noksanlık veya hatadan kaynaklanan kayıp ve zararlardan sorumlu değildir. Ancak, bu broşürdeki hiçbir unsur ihmalden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanmaların sorumluluğunu istisna tutmaz veya sınırlamaz.
Bu broşürde sunulan bilgiler yayım tarihi itibarı ile günceldir.
Bu broşür Central and North West London Mental Health NHS Trust Pharmacy Department, 30 Eastbourne Terrace, London W2 6LA www.cnwl.org tarafından yazılmıştır.
Yayınlanma Numarası: CNWL/MM08 Yayınlanma Tarihi Şubat 2007 Telif Hakkı 2007 (4)
Kaynaklar:
1- http://www.dpsikiyatri.com/tedaviler1218.asp
2- http://zehirlenme.blogspot.com/2008/09/karbamazepin-ile-tedavi.html
3- http://www.genelsaglikbilgileri.com/karbamazepin/
4- http://www.beh-mht.nhs.uk/