Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.627 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » antidepresan, antidepresanlar, ilaç, ilaçlar, Psikofarmakolojik Yazılar

Hangi Antidepresan Daha Etkili?

Submitted by on Temmuz 5, 2009 – 1:46 am | 116.925 Kez Görüntülendi

On iki Yararlılık ve Kullanma Uygunluklarının Mukayesesi :

Araştırmanın Geri Planı
Geleneksel meta-analiz ikinci kuşak antidepresanların etkinliği için tutarsız sonuçlar göstermektedir. Bu nedenle majör depresyon tedavisinde 12 yeni kuşak antidepresanın etkilerini tespit etmek için, hem dolaylı hem de doğrudan karşılaştırma imkanı sağlayan çoklu tedavi meta analizi gerçekleştirdik

Metodlarımız:
Bizler 1991 den 30 Kasım 2007 a kadar 25 bin 928 hastanın katıldığı rastgele şeçilen 117 adet ayrı yapılan araştırma neticelerini sistematik olarak bir araya getirerek, etkin dozlar dahilinde şiddetli unipolar major depresyonu olan erişkinlerde: , duloxetine (), , , , , , , mirtazapine(), , , sertraline(), ve venlafaxine() antidepressanlarının, yararlılık ve uygunluklarının mukayesesi yaptık. (Not: Parantez içindekiler bu etkin maddeye haiz Türkiye’de bulunabilecek adlarıdır.)
Ana sonuçları kendilerine isabet eden tedavideki ilaçlara yanıt verenler veya bırakanlar arasındaki oran göstermekteydi. Analiz tedavi neticesini bulmak amacıyla yapıldı.

Bulduklarımız:
Remeron, , Efexor, ve Lustral’ın herbiri sırasıyle aşağıdaki odd oranlarıyla şu ilaçlara nazaran, büyük ölçüde yararlı çıktılar. Cymbalta (odds oranı [OR] 1,39, 1,33, 1,30 ve 1,27). Prozac (1,37, 1,32, 1,28, ve 1,25). Faverin (1,41, 1,35, 1,30, ve 1,27). (1,35, 1,30, 1,27, ve 1,22), ve (2,03, 1,95, 1,89, ve 1,85). tüm diğerlerine nazaran en az yararlığa sahipti, çünkü odds oranı en yüksek olanıydı. Bakınız Not1.
Cipralex ve Lustral; Cymbalta, , Paxil, Edronax, ve Efexor’a nazaran çok daha az bırakanları olması nedeniyle en iyi uygunluk profiline sahip oldu.

Yorumumuz:
En çok kullanılmakta olan bu arasında kliniksel olarak yararlığı ve kullanılabilirliği (uygunluğu) açısından önemli farklılıklar Cipralex ve Lustral lehine idi.
Orta ve ağır depresyondaki yetişkinleri tedavilerine başlanılmasında, Lustral en iyi seçim olabilir. Çünkü faydaları, kullanılabilirliği ve fiyatı açısından en uygunu olmaktadır.

Fon: Hiç bir suretle

Kaynak:  Cipriani A., et al., Comparative efficacy and acceptability of 12 new-generation antidepressants. The Lancet. doi:10.1016/S0140-6736(09)60046-5″

Not1: Odds oranı iki gurup arasındaki bazı şeylerin aynı olup olmayacağı ihtimalinin karşılaştırılması sonucu elde edilen sayısal değerdir. Bu değerin 1 olması her iki grup için ihtimalin aynı olacağını,1 den büyük olması ihtimalin birinci gurupta daha büyük olacağını, 1’den küçük olması ihtimalin 1 ci gurupta daha küçük olacağını gösterir.

Mesela: Birinci gruptaki Remeron, Cipralex, Efexor, ve Lustral’ın her birinin Cymbalta ile mukayese edilerek odds oranlarının Remeron’a göre 1,39, Cipralex’e göre 1,33, Efexor’a göre 1,30 ve Lustral’a göre1,27 olarak çıkması, odds oranların 1 değerinden büyük olmaları nedeniyle bu dört ilacın Cymbalta’ya göre faydasının daha büyük olduğunu göstermektedir. Ve Remeron’un bu dört ilaçtan en yüksek 1.39 oranına sahip olması, bu dört ilaç arasından Cymbalta’ya göre faydasının en yüksek olacağını göstermektedir.

Yazının orijinal İngilizce metni aşağıdaki gibidir:
Comparative efficacy and acceptability of 12 new-generation antidepressants: a multiple-treatments meta-analysis
Background
Conventional meta-analyses have shown inconsistent results for efficacy of second-generation antidepressants. We therefore did a multiple-treatments meta-analysis, which accounts for both direct and indirect comparisons, to assess the effects of 12 new-generation antidepressants on major depression.
Methods
We systematically reviewed 117 randomised controlled trials (25 928 participants) from 1991 up to Nov 30, 2007, which compared any of the following antidepressants at therapeutic dose range for the acute treatment of unipolar major depression in adults: , citalopram, duloxetine, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, milnacipran, mirtazapine, paroxetine, reboxetine, sertraline, and venlafaxine. The main outcomes were the proportion of patients who responded to or dropped out of the allocated treatment. Analysis was done on an intention-to-treat basis.
Findings
Mirtazapine, escitalopram, venlafaxine, and sertraline were significantly more efficacious than duloxetine (odds ratios [OR] 1•39, 1•33, 1•30 and 1•27, respectively), fluoxetine (1•37, 1•32, 1•28, and 1•25, respectively), fluvoxamine (1•41, 1•35, 1•30, and 1•27, respectively), paroxetine (1•35, 1•30, 1•27, and 1•22, respectively), and reboxetine (2•03, 1•95, 1•89, and 1•85, respectively). Reboxetine was significantly less efficacious than all the other antidepressants tested. Escitalopram and sertraline showed the best profile of acceptability, leading to significantly fewer discontinuations than did duloxetine, fluvoxamine, paroxetine, reboxetine, and venlafaxine.
Interpretation
Clinically important differences exist between commonly prescribed antidepressants for both efficacy and acceptability in favour of escitalopram and sertraline. Sertraline might be the best choice when starting treatment for moderate to severe major depression in adults because it has the most favourable balance between benefits, acceptability, and acquisition cost.
Funding
None.
Source: Cipriani A., et al., Comparative efficacy and acceptability of 12 new-generation antidepressants. The Lancet. doi:10.1016/S0140-6736(09)60046-5

Aşağıdaki İlaç Gruplarından Hangisini ya da Hangilerini Kullandınız?

Şonuçlara Bak

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Bir önceki yazımız olan Ritalin ( Metilfenidat Hidroklorür ) başlıklı makalemizde aile tedavisi, özel eğitim ve davranış tedavisi hakkında bilgiler verilmektedir.