Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.644 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Etken ( Etkin ) Maddeler, ilaç, ilaçlar, Psikofarmakolojik Yazılar

FLUOKSETİN

Submitted by on Haziran 30, 2009 – 12:08 pm | 34.752 Kez Görüntülendi

1987’de ABD’de ilk piyasaya çıkan SGAİ (seratonin geri alım inhibitörü)‘dür. SGAİ ile ilgili çalışmaların çoğu fluoksetinle yapılmıştır. Şu anda majör depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, adet öncesi sendromunda FDA onayı vardır. , , , , , , , , , ek tedavi olarak etkindir. Fibromiyalji ve kronik yorgunluk sendromunda etkin olmadığı saptanmıştır.
FARMAKOLOJİK ETKİNLİKLERİ
Ağızdan iyi emilir, %72-90’ı sistemik dolaşıma geçer ve karaciğerde ilk geçiş metabolizmasına maruz kalır. 6-8 saatte maksimum doza ulaşır. %95 arasında proteine (albümin ve a-asit glikoproteinler) bağlanır, süte geçer.
Çocuklarda vücut-kitle değişiklikleri oranlandığında erişkinlerle benzer değerler elde edilir.
ORGANLARA ETKİLERİ
Solunum sistemini direk olarak etkilemez ama alerjik reaksiyon oluşturduğunda solunum sıkıntısı yapabilir. Anaflaktik allerjik reaksiyonlar da bildirilmiştir.
, ve kilo kaybı görülebilir. Zayıf olan depresiflerde (%11’inde) veya bulimiklerde kilo kaybı yapabilir. Aşırı terleme ve kızarıklık yapabilir. Sinirlilik, kaygı, insomnia, baş dönmesi -bu dört yan etki en sık bıraktıran merkezi sinir sistemi yan etkileridir– tremor ve yoğunluk yapabilir. İntihar riski TSA’lardan ve plasebodan düşüktür. Huzursuzluk yapabilir.
Obsesif kompulsif bozukluk için fluoksetin alanların %0,8’inde mani/hipomani görülmüştür. 10,782 hastanın %0,2 sinde nöbet oluşmuştur.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Düşük terapötik indeksli, proteine bağlanan ilaçlarla (, gibi) kullanılırken dikkat edilmelidir. Oral hipoglisemik ve insülin alanlarda hipoglisemi yapabilir.
Tioridazinle (ülkemizde piyasadan kaldırılmıştır) birlikte kullanılmamalıdır. Fluoksetin kesildikten 5 hafta sonra kullanılabilir. Tioridazin düzeylerini yükselterek QTc aralığının uzamasına, aritmilere ve ani ölüme sebep olabilir.
Fluoksetin başlanan veya kullanıcılarında antikonvülzan toksisitesi oluşturabilir. Haloperidol ve klozapin düzeylerini arttırır. Diazepam yarı ömrünü uzatır ve alprazolam düzeyini yükselterek sedasyonu arttırır.
KLİNİK KULLANIMI
Majör depresyonda 20 mg/günle başlanır, 5-80 mg/gün doz aralığında etkindir. Bulimia nervozada 60 mg/gün, OKB’de 20-80 mg/gün kullanılır. Panik Bozuklukta 5-10 mg/günle başlanır. Yaşlılarda, ergenlerde ve çocuklarda 10 mg/günle başlanmalı, klinik cevaba ve toleransa göre yükseltilmelidir.
DİĞER YAN ETKİLER
%1 oranında göğüs ağrısı, , , bulantı, , kilo artışı, , , , , , , yapar.
DOZ AŞIMI
Yüksek dozda fluoksetin alan 633 hastanın 34’ü ölmüştür. 378’i tamamen iyileşmiş, 15’inde araz kalmıştır. (http://www.bursapsikiyatri.com/makale_detay.php?id=67)

Fluoksetin Etkin Maddesini İçeren İlaçlar :

• DEPREKS 20 MG 16 KAPSÜL
• DEPREKS 20 MG 24 KAPSÜL
• DEPSET 20 MG 20 TABLET
• FLORAK 20 MG 16 KAPSÜL
• FLORAK 20 MG 24 KAPSÜL
• FOXETEVA 20 MG 20 KAPSÜL
• FOXETEVA 20 MG 30 KAPSÜL
• FOXETEVA 20 MG/5 ML ORAL ÇÖZELTİ 70 ML
• FULSAC 20 MG 16 KAPSUL
• FULSAC 20 MG 24 KAPSUL
• PROZAC 20 MG 16 KAPSÜL
• PROZAC 20 MG 24 KAPSÜL
• PROZAC 20 MG 70 ML LİKİT
• ZEDPREX 20 MG 16 KAPSÜL
• ZEDPREX 20 MG 24 KAPSÜL

Bir önceki yazımız olan Depresyonda İlaç Tedavisi İşe Yarıyor mu? başlıklı makalemizde Antidepresan, Antidepresan İlaçlar ve Antidepresanlar hakkında bilgiler verilmektedir.