EPARGRİSEOVİT B12 / C vitamini

EPARGRİSEOVİT® Ampul

Formülü:

Ampul Tip I (Kırmızı solüsyon) :
B12 vitamini 2.5 mg,
Folik asid 0.7 mg,
PP vitamini 12 mg,

Ampul Tip II (renksiz solüsyon) :
C vitamini 150 mg ihtiva eder.

Farmakolojik Özellikleri:
EPARGRİSEOVİT; B12 vitamini, Folik asid, PP vitamini ve C vitaminini en yüksek tedavi sinerjizmi sağlayacak miktarlarda içeren bir müstahzardır.

B12 vitamini:
Vücutta methionin, timidin, protoporfirin’ in biosentezlerini aktive eden ve nükleoprotein ile hemoglobin’ in yapılmasında katalizör vazifesi görerek normal eritropoezi temin eden bir vitamindir. Bu etkisinden dolayı pernisiyöz anemi ile hiperkrom makrositer anemide tabloyu süratle düzeltir.
Yüksek dozda B12 vitamini, siyatik ve trigeminus nevraljisi gibi nörolojik endikasyon sahalarında kullanılır ve şiddetli ağrıların süratle giderilmesini sağlar.

C vitamini:
Enfeksiyonlara karşı organizmanın direncini arttırır ve hematopoetik sistem üzerine etkileri mevcuttur.

Endikasyonları:
Pernisiyöz anemide,
Ameliyat sonrası ve nekahat dönemi gibi organizmada yıkım meydana getiren durumlarda,
Proteinden fakir beslenme halleri ile gastrektomi ve malabsorbsiyon sonucu oluşan B12 vitamini eksikliklerinde
B12 vitamini eksikliğinden kaynaklanan diğer hiperkrom makrositer anemilerin tedavi ve proflaksisinde
B12 vitamininin yüksek miktarlarda bulunması sebebiyle, nevraljilerde ve trigeminus nevraljilerinde.

endikedir.

Kullanım Şekli ve Dozu:
Kırmızı ve renksiz ampullerden birer adedi aynı enjektöre çekilerek hekim tavsiyesine göre intramüsküler olarak verilir.

Erişkinlere:
Haftada 2-3 enjeksiyon yapılır.
Ağır ve özel durumlarda günde 1-2 enjeksiyona kadar çıkabilir.

Çocuklarda:
Doz hekim tavsiyesine göre ayarlanır.

Ticari Şekli:
6 Ampul tip I (Kırmızı solüsyon) ve 6 ampul tip II (Renksiz solüsyon) ihtiva eden 12 ampullük kutular.

UYARI:
Bu bilgiler sağlık profesyonelleri için hazırlanmış prospektüs özetidir. İlaç kullanılmadan önce prospektüs mutlaka okunmalıdır.