Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.646 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » antidepresan, Antidepresan İlaçlar, antidepresanlar, ilaç, ilaçlar, Psikofarmakolojik Yazılar, Video

Depresyon nedir? Depresyon ilaçları nelerdir?

Submitted by on Mayıs 27, 2015 – 11:09 pm | 33.792 Kez Görüntülendi

Depresyon nedir? Depresyon ilaçları nelerdir?

Depresyon nedir?
Depresyon, kendine özgü belirtileri olan, çok iyi tanımlanmış ciddi ve ciddiye alınması gereken bir hastalıktır.
Herkes yaşamının bir döneminde hüzün, keder, mutsuzluk gibi duygulanımlar yaşayabilir. Bunlar, genellikle yaşanan olaylarla ilişkili ve geçicidir. Oysa bazen bu duygulanımlar daha aşırı boyutlarda ve daha uzun süre yaşanırlar. Hatta bazen buna yol açabilecek belirgin bir neden de yoktur veya neden vardır ama gösterilen duygusal tepkinin süresi ve yoğunluğu beklenenden fazladır. Artık bu duygulanımlar yaşamla, kendimizle, çevremizle ilişkimizi bozmaya başlamıştır.
Eğer
Kendinizi, bir süredir hemen her gün, yaklaşık gün boyu süren bir biçimde üzgün, kederli, morali bozuk, mutsuz, dertli, çaresiz, sıkıntılı, zavallı, neşesiz, sinirli, çökkün, boşluktaymış gibi v.b. olarak tanımlıyor ve hissediyorsanız. Eskiden zevk aldığınız etkinliklerin çoğuna karşı ilginizde azalma varsa veya artık bunlardan eskisi gibi zevk almıyorsanız
İştahınızda azalma veya artma varsa ve istemediğiniz halde kilo veriyor veya alıyorsanız
Hemen her gün uykusuzluk çekiyorsanız ya da aşırı uyuyorsanız. Uykuya dalmakta güçlük çekiyor veya sabahları istemediğiniz halde erken uyanıyor veya gece sık sık uyanıyorsanız. Eskiye göre çok daha uzun süre uyumanıza rağmen kendinizi yorgun hissediyorsanız
Hemen her gün yakınlarınızın da fark ettiği şekilde konuşmanızda, düşüncelerinizde ve davranışlarınızda bir yavaşlamadan yakınıyorsanız. Karar vermekte, etkinliklere başlamakta ve sürdürmekte güçlük çekiyorsanız
Yorgunluk, bitkinlik ve enerji kaybınız olduğunu hissediyorsanız
Cinsel isteğiniz azalmışsa
Bedeninizde nedeni bulunamayan ağrılar, nefes darlığı, yorgunluk, baş dönmesi, mide ve barsaklarda gaz, ishal-kabızlık dönemleri gibi yakınmalarınız varsa
Değersizlik, kendini beğenmeme veya küçük görme, kendini kınama, suçlama ya da suçluluk duyguları sizi rahatsız ediyorsa
Düşüncelerinizi belli bir konuya yoğunlaştırmakta güçlük çekiyor veya zihninizin karmakarışık olduğunu hissediyorsanız, en basit konuda bile karar vermekte güçlük çekiyorsanız
Yineleyen biçimde “ölsem de kurtulsam” diye düşünüyorsanız veya aklınıza intihar düşünceleri takılıyor veya intihar planları yapıyorsanız
Bunlardan birkaçı sizde varsa…
Depresyonda olma olasılığınız çok yüksektir.
Şu anda dünyada 100 milyon insan depresyonda.
Depresif birey kendisini yalnız ve çaresiz hisseder. Oysa tüm insanların yaklaşık beşte biri yaşamları boyunca en az bir kez depresyon geçirirler. Bu oran kadınlarda daha da yüksektir. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre herhangi bir anda dünyada 100 milyon insan depresyondadır. Görüldüğü gibi, depresyon oldukça sık görülen bir durumdur. Depresyon aynı zamanda, tedaviye çok iyi yanıt veren ve sonunda tam olarak iyileşebilen bir hastalıktır. Oysa depresyon geçirenlerin çoğu durumlarının tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu düşünmezler ve bu nedenle tedavi arayışı içine girmezler. Özellikle bizim toplumumuzda depresyon büyük oranda tedavi gerektirir bir hastalık olarak değerlendirilmez; sanki normal bir yaşam biçimi, kader veya kişilik özellikleri gibi görülür. Oysa depresyonda tedavi yardımı almak için, soğuk algınlığında olduğundan çok daha fazla neden vardır. Depresyon, ne bir akıl hastalığı ne de utanılacak bir durumdur. Son yıllarda depresyonu tedavi edici ilaçlarda çok hızlı bir gelişme kaydedilmiştir. Bu ilaçlar kişinin sosyal yaşamını etkilemeksizin depresyonu tedavi eder. Birçok insanın kafasında, depresyon tedavi edici ilaçlarla (antidepresanlar) ilgili özellikle şu sorular vardır:
Bu ilaçlar üzerimde ağırlık yapar mı, beni uyuşturur mu?
Bu ilaçları alırsam okula / işe gidebilir miyim?
Sosyal yaşamımı sürdürebilir miyim?
Bu ilaçlar bağımlılık yapar mı, vücudum buna alışır mı?
Çok yan etkisi var mı?
İlacı bıraktığımda daha mı kötü olurum?
Bu ilaçlar (antidepresanlar) uyuşturucu değildirler, alışkanlık ya da bağımlılık yapmazlar. Özellikle yeni grup ilaçlar sosyal yaşamı etkilemeksizin depresyonu tedavi ederler. Uzman doktor denetiminde kullanılan antidepresan ilacın hemen hiçbir riski yoktur.
Ne yalnız ne de çaresizsiniz.
Diğer tüm hastalıklar çeşitli yakınma ve belirtilerle kişinin kendini iyi hissetmemesine neden olurken, depresyonda, hastalığın kendisi başlı başına mutsuzluk, umutsuzluk ve kendini iyi hissetmeme halidir. Bu yanıyla depresyon, diğer hastalıklardan ne daha az önemsiz ne de daha az ciddidir. Kişinin hüzün ve umutsuzlukla dolan yaşamı en az kırık bir kol kadar engelleyici ve hatta çoğu kez ondan daha can sıkıcıdır. Kırık kolunuza gösterdiğiniz önem ve ilgiyi asla kendinizden esirgemeyin.
Depresif yakınmalarınız varsa kendiniz, çevreniz ve geleceğiniz için bir psikiyatriste başvurun, hastalanma ve yardım isteme hakkınızı kullanın.
Umutsuzluk hastalığın kendisi olduğunda, umutsuzluğunuzu paylaşmak iyiliğe giden yolun ilk adımı olacaktır. (1)

Sıra / Depresyon İlaçları
1.      
2.      
3.       Anafranil SR 75 mg 20 Tb
4.       Anzyl 10 mg 28 Tb
5.       Anzyl 10 mg 84 Tb
6.       Anzyl 15 mg 28 Tb
7.       Anzyl 20 mg 28 Tb
8.       Anzyl 20 mg 56 Tb
9.       Anzyl 20 mg 84 Tb
10.   Anzyl 5 mg 28 Tb
11.   Aplenzin 174 mg 30 Tb
12.   Aplenzin 348 mg 30 Tb
13.   50 mg 28 Tb
14.   Aurorix 150 mg 30 Tb
15.   Aurorix 300 mg 30 Tb
16.  
17.   Brintellix 20 mg 28 Tb
18.   Brintellix 5 mg 28 Tb
19.   10 mg 28 Tb
20.   Cipralex 10 mg 56 Tb
21.   Cipralex 10 mg 84 Tb
22.   Cipralex 20 mg 28 Tb
23.   Cipralex 20 mg 56 Tb
24.  
25.   Cipram 20 mg 28 Tb
26.   20 mg 28 Tb
27.   Citol 20 mg 56 Tb
28.   Citol 40 mg 28 Tb
29.   Citol 40 mg 56 Tb
30.   Citoles 10 mg 28 Tb
31.  
32.   Citoles 20 mg 28 Tb
33.  
34.  
35.  
36.  
37.  
38.   Depreks 20 mg 16 Kapsül
39.   Depreks 20 mg 24 Kapsül
40.   Deprenil 50 mg 30 Tb
41.   Desyrel 100 mg 30 Tb
42.  
43.   Doletin 20 mg 28 Kapsül
44.  
45.   30 mg 28 Kapsül
46.   Dosetia 60 mg 28 Kapsül
47.  
48.   Doxepin 25 mg 50 Kapsül
49.   Dulester 30 mg 28 Kapsül
50.   Dulester 60 mg 28 Kapsül
51.   Duloxx 30 mg 28 Kapsül
52.   Duloxx 30 mg 56 Kapsül
53.   Duloxx 60 mg 28 Kapsül
54.   Duloxx 60 mg 56 Kapsül
55.  
56.   Duxalta 60 mg 28 Kapsül
57.   30 mg 28 Kapsül
58.   Duxet 60 mg 28 Kapsül
59.   Dyloxia 30 mg 28 Kapsül
60.   Dyloxia 60 mg 28 Kapsül
61.   4 mg 60 Tb
62.   Efexor XR 150 mg 28 Kapsül
63.   Efexor XR 37.5 mg 14 Kapsül
64.   Efexor XR 75 mg 28 Kapsül
65.   Elitrex 10 mg 28 Tb
66.   Eslorex 10 mg 28 Tb
67.   Eslorex 20 mg 28 Tb
68.   Esmax 10 mg 28 Tb
69.  
70.   Esmax 20 mg 28 Tb
71.   Esmax 20 mg 56 Tb
72.   Esplus 10 mg 28 Tb
73.  
74.  
75.   Esplus 20 mg 84 Tb
76.   Esram 10 mg 28 Tb
77.   Esram 20 mg 28 Tb
78.   20 mg 28 Tb
79.   Exeram
80.   Faverin 100 mg 30 Tb
81.   Faxiven XR 150 mg 28 Kapsül
82.  
83.   Faxiven XR 75 mg 28 Kapsül
84.   Fetzima 120 mg
85.   20 mg 16 Kapsül
86.   Fulsac 20 mg 16 Kapsül
87.   Fulsac 20 mg 24 Kapsül
88.   Insidon 50 mg 30 Draje
89.   Insomin 50 mg 30 Draje
90.   Ixel 25 mg 28 Kapsül
91.   Ixel 50 mg 56 Kapsül
92.   Komox 20 mg 28 Kapsül
93.   Komox 40 mg 28 Kapsül
94.   Laroxyl 10 mg 30 Draje
95.   Laroxyl 25 mg 40 Draje
96.   Lodux 30 mg 28 Kapsül
97.   Lodux 60 mg 28 Kapsül
98.   Losiram 10 mg 28 Tb
99.   Losiram 20 mg 28 Tb
100.  Loures 20 mg 56 Tb
101.  Ludiomil 25 mg 30 Tb
102.  Ludiomil 75 mg 14 Tb
103. 
104.  Lustral 50 mg 56 Tb
105.  Lustral Special 100 mg 28 Tb
106.  Maprotil 25 mg 30 Tb
107.  Maprotil 75 mg 14 Tb
108.  Mirtaron 30 mg 14 Tb
109.  Mirtaron 30 mg 28 Tb
110.  100 mg 28 Tb
111. 
112.  Molrem
113.  Nexetin 20 mg 28 Kapsül
114.  Nexetin 40 mg 28 Kapsül
115.  Paxera 10 mg 28 Tb
116.  Paxera 10 mg 56 Tb
117.  Paxera 20 mg 28 Tb
118.  Paxera 20 mg 56 Tb
119.  Paxera 30 mg 28 Tb
120.  Paxera 30 mg 56 Tb
121.  Paxera 40 mg 28 Tb
122.  Paxera 40 mg 56 Tb
123.  Paxil 20 mg 28 Tb
124.  Paxil 20 mg 56 Tb
125.  Pristiq 50 mg 30 Tb
126. 
127.  Prozac 20 mg 70 ml Likit
128. 
129. 
130.  Redepra 30 mg 28 Tb
131.  Redepra 45 mg 28 Tb
132. 
133.  Secita 10 mg 28 Tb
134.  Secita 10 mg 56 Tb
135.  Secita 15 mg 28 Tb
136.  Secita 20 mg 28 Tb
137. 
138.  Selectra 100 mg 28 Tb
139.  Selectra 25 mg 28 Tb
140.  Selectra 50 mg 28 Tb
141. 
142.  Seralin 50 mg 28 Tb
143.  Sevpram
144. 
145.  150 mg XR 28 Tb
146.  Sulinex 225 mg XR 28 Tb
147. 
148.  Sulinex 75 mg XR 28 Tb
149.  10 mg 28 Tb
150.  Tiopram 20 mg 28 Tb
151. 
152. 
153.  Valdoxan 25 mg 28 Tb
154. 
155. 
156.  Velorin OD 45 mg 30 Ağızda Dağılan Tb
157.  Venegis XR 150 mg 28 Kapsül
158.  Venegis XR 37.5 mg 28 Kapsül
159. 
160. 
161.  Veniba 37.5 mg XR 28 Kapsül
162.  Veniba 75 mg XR 28 Kapsül
163.  Venladep XR 150 mg 28 Kapsül
164.  Venladep XR 37.5 mg 14 Kapsül
165.  Venladep XR 37.5 mg 28 Kapsül
166. 
167.  Vessril ER 75 mg Kapsül
168.  Viibryd 10 mg
169.  Vodelax 20 mg 28 Tb
170.  Vodelax 20 mg 56 Tb
171.  Vodelax 40 mg 28 Tb
172.  Vodelax 40 mg 56 Tb
173.  Wellbutrin XL 150 mg 30 Tb
174.  Wellbutrin XL 300 mg 30 Tb
175.  Xetanor 20 mg 30 Tb
176.  Xetanor 30 mg 30 Tb
177.  Zedprex 20 mg 16 Kapsül
178.  Zedprex 20 mg 24 Kapsül
179.  Zedulox 30 mg 28 Kapsül
180.  Zedulox 60 mg 28 Kapsül
181. 
182.  Zendor 20 mg 28 Tb
183.  Zendor Damla 10 mg/ml 15 ml
184. 
185. 
186.  Zestat 45 mg 30 Ağızda Eriyen Tb
187. 

Kaynak:

1- http://www.pfizer.com.tr/sites/tr/sagliginiz_icin/

Pages/Depresyon.aspx

Antidepresan Kullanmayı Bıraktığınızda Aşağıdaki Bırakma Semptomlarından Hangisini Yaşadınız?

Şonuçlara Bak

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Bir önceki yazımız olan Kafamdaki Sesler başlıklı makalemizde Anksiyete, öfke ve cinsel travma ve taciz hakkında bilgiler verilmektedir.