Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.642 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » ilaç, ilaçlar, Psikofarmakolojik Yazılar

Akılcı İlaç Kullanımı

Submitted by on Mart 6, 2009 – 2:40 pm | 2.236 Kez Görüntülendi
 1. • Kendiliğinizden yada konu komşunuza danışarak almayınız.
 2. • İlaçlarınızı yalnızca hekiminizin önerisi ve eczacınızın uyarısı doğrultusunda kullanınız.
 3. • İlaçları nasıl kullanacağınızı ve nasıl saklayacağınızı tam olarak öğreniniz ve eksiksiz uygulayınız.
 4. • Hekiminize ve eczacınıza başvurduğunuzda, son haftalarda kullandığınız her türlü ilacı belirtiniz.
 5. • Allerjik bir bünyeniz varsa, sağlık personelinizi uyarmayı unutmayınız.
 6. • İlaçların yan etkileri konusunda hekiminizden ve eczacınızdan bilgi alınız.
 7. • Kendinizi iyileşmiş hissetseniz bile, ilaç (özellikle antibiyotik) kullanımını yarıda kesmeyiniz.
 8. • İlaç kullanırken alkollü içki içmekten kaçınınız.
 9. • Hamilelik süresince ve emzirme döneminde kullanılmaması gerektiğini unutmayınız.
 10. • İlaçlarınızı kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde bulundurunuz.
 11. • Son kullanma tarihi geçmiş olan ilaçları kullanmayınız.

ÇOCUKLARDA İLAÇ KAYNAKLI ZEHİRLENMEYİ ÖNLEMEK İÇİN KURALLAR

 1. • İlaçları çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve tercihen kilit altında saklayınız.
 2. • Çocukların önünde ilaç kullanmayınız.Sizi taklit etmek isteyebilirler.
 3. • İlacınızı aldığınız anda telefona veya kapıya cevap vermek durumunda kaldıysanız, ilacınızı yanınıza alınız veya çocuklarınulaşamayacakları bir yere koyunuz.Çocukların gözlem altında olmadıkları zamanlarda çabuk hareket ettiklerini unutmayınız.
 4. • İlaç sürekli kullanılacak olsa bile, kullanılır kullanmaz kapağını kapatıp sakladığınız yere tekrar koyunuz.
 5. • Gece veya karanlık bir odada çocuğunuza ilaç verirken ışığı açınız.
 6. • Tüm ilaçları orijinal ambalajında saklayınız.
 7. • Çocuğun ilaç kullanması gerektiğinde, ne amaçla ve ne süre kullanılacağını kendisine anlayacağı bir dilde açıklayınız.
 8. • Her ilacın ismini doğru kullanarak ilacın şeker olmadığını çocuklara öğretiniz.İlaçların şeker yada oyuncak olarak algılanmasına yol açabilecek davranışlardan (İlaç kutularıyla veya kullanılmış enjektörle oynamasına izin vermek gibi ) kaçınınız.
 9. • Kullanılmayacak duruma gelmiş ilaçları kesinlikle yok ediniz.Çöpe atmayarak, lavaboya yada tuvalete dökünüz.
 10. • Zaman zaman evinizi ve otomobilinizi ( torpido gözü, kapı içi bölmeler vb. ) kontrol ederek, ilaç saklama koşullarını gözden geçiriniz.
 11. • Bu güvenlik kurallarını bebek bakıcınıza da anlatınız ve çocuklu olarak ev ziyaretinde bulunacaksanız veya bebeğe bakacaksınız bu kuralları hatırlayınız.
 12. • Bir zehirlenme durumunda 24 saat kesintisiz hizmet sunan Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi başkanlığı Zehir Araştırmaları Müdürlüğü ‘ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ’ ne başvurabilirsiniz.Telefonlar:0 312 433 70 01 0 800 314 79 00 ( ücretsiz )

AKLINIZDA BULUNSUN

 1. • Fiyat küpürü bulunmayan ambalajları satın almayınız.
 2. • Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.
 3. • Beklenmeyen bir etki görüldüğünde hekiminize veya eczacınıza başvurunuz.
 4. • Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 5. • Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmayınız.
 6. • İlacın etkisini son kullanma tarihinden önce yitirmemesi için hangi koşullarda saklanacağını hekiminize ve eczacınıza danışınız.
 7. • İlacı kullanılacak miktar ve süreye ilişkin hekimin önerisi ve eczacının uyarısı doğrultusunda kullanınız.

AŞAĞIDAKİ SORULARIN CEVAPLARINI HEKİMİNİZDEN VE ECZACINIZDAN ALMAYI UNUTMAYINIZ

 1. • İlacı niçin kullanmanız gerekiyor ?
 2. • İlacı doğru biçimde kullanmazsanız ne olur ?
 3. • İlacı nasıl hazırlayacaksınız ( Sulandırma vs. ? )
 4. • İlacı günde kaç kez,ne miktarda (dozda) alacaksınız ?Ne zamanlar kullanacaksınız ?
 5. • İlaç tedaviniz kaç gün sürecek ?
 6. • İlaç kullanırken kaçınmanız gereken yiyecek ve içecekler var mı ?
 7. Tedaviniz sırasında istenmeyen bir etki görülecek olursa,ne yapmalısınız

HAMİLELİK VE EMZİRME DÖNEMİNDE İLAÇ KULLANIM İLKELERİ

Hamilelik süresince kullanılacak ilaçların doğacak bebeğe geçişi söz konusudur.Bunun sonucunda da doğacak bebek üzerinde anormallikler olabilir.İlaçların doğacak bebek üzerindeki olumsuz etkileri, çeşitli organların yapılarındaki ve/veya fonksiyonlarındaki Anormallikler, büyümenin gecikmesi veye davranışsal bozukluklar şeklinde olabilir.

Diğer taraftan hamilelikte toplam vücut sıvı miktarı artar, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında değişmeler olur.Bunların sonucunda ilaçların vücuttaki atılım ve dağılımı değişir.İlaçların dozları yetersiz kalarak tedaviyi etkisiz kılar.

Eğer annenin ilaç kullanması gerekiyorsa ilacı emzirmeden hemen önce ya da hemen sonra alması en doğrudur.Böylece, ilacın anne sütüyle bebeğe geçişi büyük ölçüde engellenmiş olur.

İhyiyaç duyulan ilaç dozu, hamilelik ilerledikçe genellikle yükselir, doğumdan sonraki devrede ise düşer.

***Hamilelikte özellikle ilk üç aylık dönemde hekim önerisi dışında kesinlikle ilaç kullanılmaması gerektiğini unutmayınız.***

Hamilelikte ilaç kullanımının taşıdığı risklerin yalnızca ilk üç aylık dönemle sınırlı olduğunu düşünmeyiniz.
Hamile yada emzikli iseniz bu durumu hekiminize ve eczacınıza bildirmeyi unutmayınız.

YAŞLILARDA AKILCI İLAÇ KULLANIMININ TEMEL İLKELERİ

 1. • Yaşlılarda her yakınmaya yönelik ilaç verilmesi gerekmez.
 2. • Olanaklar ölçüsünde ilaç önermekten kaçınılmalıdır.
 3. • Doğru tanı için çaba harcanmalıdır.

ÖNERİLER

 1. • Yaşlılıkta ilaç önerilirken tedavi mutlaka bireyselleştirilmeledir.
 2. • Tedaviye başlamadan önce bir tanı konmalıdır.
 3. • Tıbbi durumlar mümkün olduğunca ilaçsız kontrol edilmeye çalışılmalıdır.
 4. • Hastaların birden fazla doktor tarafından görülmüş ve farklı tedaviler başlanmış olabileceği unutulmamalı,halen kullanmakta olduğu reçeteli ve reçetesiz dikkatle sorgulanmalıdır.
 5. • Yaşlı bireylere suda çözünen ilaçlar önerilirken daha düşük dozda başlanmalıdır.
 6. • Tedavi esnasında ilaç dozu yan etki ortaya çıkmayacak, ancak tedavi amacına ulaşılacak miktar ve oranlarda artırılmalıdır.
 7. • Renal fonksiyon bozukluğuna neden olabilecek ilaçlar dikkatle ve kısa süreli kullanılmalıdır.
 8. • İlaç tedavisi basitleştirilmelidir.Hasta uyumunu artırmak için ilaç kullanım takvimi kullanılması, ilaç kutularının belirgin olarak etiketlenmesi gibi önlemler alınmalıdır.
 9. Tedavi düzenli olarak gözden geçirilmeli, gereksiz ilaçlar tedaviden çıkarılmalıdır.

GENEL BİLGİLER

Artan sıcaklıklarla vücuttan sıvı kaybı fazla olduğundan vücut sıvısındaki azalma ilaçların yan etkilerinin artmasına neden olur.

Yaşla birlikte vücut kompozisyonu değişir.Kas kitlesi ve vücut suyu azalırken, yağ kitlesi artar.Bu değişiklikler sonucunda suda eriyen ilaçların dağılım hacmi azalırken, yağda eriyenilaçların etki süreleri artar.Yaşla karaciğer yapı ve fonksiyonlarında oluşan değişiklikler ve splanic kan akımının azalması gibi faktörlerden etkilenir.Böbreklerde yaşlanma sonucu birçok yapısal ve fonksiyonel değişiklikler meydana gelir.Yağsız vücut kitlesi yaş ile azalır.

Yaşlı bireyler ilaç yan etkilerine daha duyarlıdır.Dehidratasyon, kalp yetmezliği, mental durum değişiklikleri veya kullanılan diğer ilaçlar, ilaç seçimini ve dozunu etkileyebilir.Kullanılan ilaç sayısı arttıkça yan etki insidansı artar.Kullanılan ilaç sayısı beşten fazla ise yan etki insidansı %4’ten %25’e eğer ondan fazla ise %100’e dek çıkabilmektedir.En sık yan etkiye neden olan ilaç grubu santral sinir sistemi depresyonu yapan ilaçlardır.

Bir önceki yazımız olan ÇOCUK VE GENÇLERDE DEPRESYON başlıklı makalemizde Antidepresan, çirkin ve üzgün hakkında bilgiler verilmektedir.