Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.606 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Alzheimer & Parkinson İlaçları, ilaç, ilaçlar

MOVERDİN TABLET 5 mg

Submitted by on Temmuz 7, 2009 – 8:53 pm | 2.891 Kez Görüntülendi

MOVERDİN TABLET 5 mg
TERKİBİ: Beher Tablette : 5 mg. vardır.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Güncel farmakolojik araştırmalar, mitokondriyal düzeyde 2 tip monoaminooksidaz (MAO) enzimi olduğunu ortaya koymuştur. Bunlar : Monoaminooksidaz-A (MAO-A) ve Monoaminooksidaz-B (MAO-B)’dir.
MAO-A, insan organizmasında en yüksek seviyelerini intestinal ortamda oluşturur.
MAO-B ise serebral ortamda yüksek konsantrasyonlarla ulaşır ve dopaminin katabolize edilmesinde önemli rol oynar. Bu nedenle MAO-B enzimi üzerinde selektif bir inhibitör etkiye sahip olan substanlar, serebral dokulardaki dopamin yıkımını belirli oranlarda önlerler ve böylelikle dopaminin beyinde yeterli düzeyde bulunmasını sağlarlar. ’ in etken maddesi olan Selegilin HCI de aynı tesir mekanizması ile, yani beyin dokusundaki dopaminin katabolizmasının inhibe ederek, morbus tedavisinde önemli bir destek sağlar. Selegilin HCI’in striatum’da (nucleus caudatus,putamen) dopamin konsantrasyonlarının yükselmesinin temin ettiği saptanmıştır. ile kombine şekilde uygulanan Moverdin, ’nın antiparkinson etkisini potansiyelize eder ve bu ilaca karşı tolerans oluşması süresini uzatır.
Tedavinin başlangıcından itibaren Levodopa ile birlikte Moverdin de uygulandığında, semptomların kontrolü için gerekli Levodopa dozu %30 oranında azaltılabilmektedir. Böylelikle de, ileride görülmesi kuvvetle muhtemel olan “uzun sürede Levodopa sendromu” (Longterm Lovodopa Syndrome) önemli ölçülerde önlenebilmekte ve/veya geciktirilebilmektedir.
FARMAKOKİNETİK ÖZELLİKLERİ:
Selegilin gastrointestinal hızla absorblanır (0.39 saat ±0.15) ve ilk iki saatte plazma pik seviyesine ulaşılır. (Cmax. 0.333-0.045 mcg/mL).Dokularda dağılımı hızlıdır, kan beyin engelini aşar. Büyük oranda plazma proteinlerine bağlanır (%95). Eliminasyonu oldukça yavaştır (Eliminasyonu yarılanma ömrü 39.47±23.33 saat).Büyük ölçüde idrarla, çok az miktarda feçestle atılır. Selegili’nin neredeyse tamamı L-metamfetamin, L-amfetamin ve N-dimetilselegilin’e metabolizma olur. Atılımı ya bu metabolitleri ya da değişmemiş L-selegin şeklindedir. Selegin’in parkinson hastalığındaki etkilerinin amfetamin metabolitlerine bağlı olmadığı gösterilmiştir.
ENDİKASYONLARI:
Uzun süre Levodopa kullanıldıktan sonra dekarboksilaz inhibitörlerinin yardımı olmaksızın, artık Levodopa tedavisine yeterli cevap vermeyen (yani sabah akinezileri ve hafif on-off semptomları gösteren) idiyopatik morbus parkinson hastalarında, Levodopa ile kombine tedavi için endikedir.
KONTRENDİKASYONLARI:
Hipertansiyon, glokom, idrar retansiyonu ile birlikte yürüyen prostat adenormlar, ağır kardiyak ritm bozuklukları, ağır angina pectoris, ilerlemiş bunama halleri, nide ve duodenum ülserleri antidepresiflerle tedavi esnasında kontrendikedir.
UYARILAR/ÖNLEMLER:
Dopa terapisinde: Özellikle geçmişlerinde veya halen , , ya da olan rizikolu hastalar göz altında tutulmalıdır.
HAMİLELERDE KULLANIMI:
Hayvanlarda yapılan çalışmalarda teratojenik etkisi görülmediği halde, insanlardaki etkileri henüz bilinmemektedir. Faydası yanında, potansiyel risk durumu göz önüne alımalıdır. Hamileliğin ilk dönemindeki hastalara Selegin verilmesi çok narindir. Tercihen gebelik sırasında kullanılmamalıdır.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER:
Tedavi dozlarında Selegin’in toksik tesirleri yoktur ve renal, hepatik ve hematopoetik fonksiyonlarda anormalleşme görülmez. Ancak dopaterapisi sırasında görülen etkilerin, bu ürünün dopa oranını yükseltmesine bağlı olduğu anlaşılmıştır.
ve sindirim bozuklukları: Bulantı, nadiren kusma, ağız kuruluğu
– Dolaşım bozuklukları: Ortostatik hipotansiyon, istisnai olarak ritm bozuklukları.
– Psişik bozukluklar: Uykusuzluk, ajitasyon, anksiyete, nadiren halüsinasyon, zihin bulanması gibi psikotik epizodlar.
: Devamlı veya yoğun
– Nadiren, spastik tipte anormal hareketler.
” BEKLEMMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOJTORUNUZA BAŞVURUNUZ.”
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ :
Levodopa ile: Özel bir durumdur, sinerjik etki beklendiğinden takip edilmemelidir. Selegine genellikle Levodopa dozunu %30 oranında azaltır ve buna bağlı olarak da istenmeyen etkiler en az seviyeye iner.
Dopa terapisinde kontrendike durumlar:
Selektif olmayan MAO inhibitörleri ile: Ekstraserebral bölgedeki katekolaminlerin katabolizmasının inhibisyonu neticesinde paroksistik hipertansiyon. Rezerpin türevleri ile: Levodopa’nın etkilerinin inhibisyonu.
Pridoksin (Vit-B6) ile: Periferik dopadekarboksilaz inhibitörleri olmadan kullanıldığında Lovodopa aktivitesinin inhibisyonu.
Dopa terapisinde tavsiye edilmeyen :
Nöroleptikler: Nöroleptikler Levodopa’nın antagonistidir. Nöroleptiklerle tedavi sırasında meydana gelen ekstrapramidal sendromun Levodopa ile tedavi edilmemesi gerekir.
: Levodopada antagonistidir.
: Levodopa’nın absorbsiyonunu azaltırlar.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Sabahları kahvaltıdan sonra iki tablet veya kahvaltıdan sonra bir ve öğle yemeğinden sonra bir tablet alınır. Uygulama daima Levodopa ile kombine edilmelidir. Levodopa dozu kombine tedavi sırasında 3-4 günlük aralar ile %10’luk porsiyonlar halinde %30’u kadar düşürülebilir. Tabletler çiğnenmeden bir miktar sıvı ile yutularak alınır. Günde 10 mg.’lık (2 tablet) dozun üstüne çıkılmamalıdır.
SAKLAMA KOŞULLARI:
Işıktan koruyarak, 25oC’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız. Çocukların ulaşamayacakları bir yerde, ambalajında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI:
Beher tablette 5 mg Selegilin HCI ihtiva eden 30 ve 100 tabletlik blister ambalajlarda. RUHSAT SAHİBİ VE ADRESİ : KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
Bağlarbaşı, Gazi Cad. No: 64-66 Üsküdar / İSTANBUL 0.216 4925708 0.216 3347888
RUHSAT TARİHİ VE NO : 30.9.1992 – 162/2
İMAL YERİ : KOÇAK İLAÇ SANAYİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
Çerkezköy / TEKİRDAĞ
0.282.7581112
Reçete ile satılır.

Bir önceki yazımız olan MİRTARON® 30 mg FİLM TABLET başlıklı makalemizde agranülositoz, Antidepresan ve Antidepresan İlaçlar hakkında bilgiler verilmektedir.