Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.644 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Alzheimer & Parkinson İlaçları, ilaç, ilaçlar

GİNGOBİL SPECİAL FİLM TABLET

Submitted by on Temmuz 21, 2009 – 12:18 pm | 3.148 Kez Görüntülendi

FORMÜLÜ

Bir film tablet, etken madde olarak 19.2 mg Ginkgoglikozidleri içerecek şekilde standardize edilmiş 80 mg yaprakları kuru ekstresi ( EGb 761 ) ve boyar madde olarak Titan Dioksit, Sarı demiroksit içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik Özellikleri

Gingobil Special Film Tablet de bulunan özel Ginkgo biloba ekstresi (EGb 761), içerdiği ginkgolid ve özellikle ginkgolid B’ nin vasküler etkileri sayesinde trombosit aktive edici faktörleri (PAF)’ in yol açtığı trombosit agregasyonunu antagonize ederek hem vasküler trombozu hem de dokusal iskemiyi azaltır.

Gingobil Special Film Tablet eritrosit hiperagregasyonu ve deformitesi üzerindeki etkileri sayesinde kan viskozitesi anlamlı ölçüde azaltır. İskemik bölgelerde dokusal perfüzyonu artırıp hipoksiyi azaltır. Bu etki fosfodiesterazlar ve Na / K / ATPazlarla etkileşim sonucu oluşan stabilizatör etkiye bağlanmaktadır.

Gingobil Special Film Tablet serbest radikalleri nötralize ederek nöron membranlarını lipid peroksidasyonuna karşı korur. İçerdiği ginkgolid A, B ve bilobalid sayesinde nöroproteksiyon sağlayıcı ve sinaptik yoğunluğu koruyucu etkisiyle, özellikle hipokampusta kolin alımında düzelmeyle birlikte muskarinerjik kolin reseptörleri ve alfa 2-adrenoreseptörlerin yaşa bağlı azalmasını inhibe eder. Bu inhibisyonun kognitif fonksiyonların özelliklerini değerlendiren hassas bir ölçek olan ADAS- Cog’ daki kriterlere uyum sağladığı görülmüştür.

Farmakokinetik Özellikleri

Oral alımı takiben gastrointestinal sistemden hızla emilir. Ginkgolid A, ginkgolid B ve bilobalid komponentlerinin biyoyararlılığı oldukça iyidir. Ginkgolid A için % 100, ginkgolid B için % 93 , bilobalid için % 72. Maksimum plazma konsantrasyonu ginkgolid A için 15 ng / ml, ginkgolid B için 4 ng / ml, bilobalid için ise 12 ng / ml’ dir. Yarılanma ömrü ise 3.2 – 7 saat arasında değişmektedir.

Gingobil Special Film Tablet karbonhidrat metabolizması üzerine olumsuz etkisi olmadığından diyabetli hastalar tarafından da kullanılabilir.

ENDİKASYONLARI

Organik beyin sendromuna bağlı ( , ve , , , ve ),

, vasküler demans ve miks formlarındaki demans sendromları, Vertigo ( vasküler veya involusyona bağlı ), denge bozuklukları ve kulak çınlaması tedavisi, Periferik arteriyel okluzif hastalıklarda Fontaine stage II’ de ( intermittan klaudikasyo ) ağrısız yürüme mesafesinin iyileştirilmesi.

KONTRENDİKASYONLARI

Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumlarında kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER

Serebral endikasyonlarda Gingobil Special Film Tablet ile tedaviye başlamadan önce, patolojik semptomların spesifik bir tedavi gerektiren herhangi bir nedene bağlı olup olmadığı belirlenmelidir.

Çocuklarda

Yeterli klinik çalışma bulunmadığından 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir. Gebelerde ve Emzirme Dönemlerinde

Gebelik Kategorisi C’ dir.

Gebelerde ve doktor önermediği sürece süt veren annelerde kullanımı önerilmez

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Çok az sayıda hastada , başağrısı, gözlenmiştir.

“BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ”

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER

Ginkgoglikozidlerinin kanın akışkanlık özelliklerini artırması nedeni ile; antikoagülan ve/veya antiplatelet ilaçlarla birlikte kullanılması durumunda dikkatli olunmalı ve hasta izlenmelidir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Organik beyin sendromuna bağlı serebral performans bozukluklarının ve demans sendromlarının tedavisinde:

o Günde 2-3 kez 1 tablet (160 – 240 mg Ginkgo biloba kuru ekstresine eşdeğer)

o Tedavinin süresi semptomların ciddiyetine göre en az 8 haftadır

Vasküler ve involüsyona bağlı vertigo, denge bozuklukları ve tinnitus olgularında:

o Günde 2 kez 1 film tablet (160 mg Ginkgo biloba kuru ekstresine eşdeğer)

o Tedavi süresi en az 6-8 haftadır

Periferik arteriyel okluzif hastalıklarında ağrısız yürüme mesafesinin iyileştirilmesinde:

o Günde 2 kez 1 film tablet (160 mg Ginkgo biloba kuru ekstresine eşdeğer)

o Tedavi en az 6 hafta sürdürülmelidir

Belirtilen tedavi sürelerinin tamamlanmasından sonra tedavinin devam edip etmeyeceği hekim tarafından kontrol edilmelidir.

SAKLAMA KOŞULLARI

300C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ MUHTEVASI

30, 60 ve 90 film tabletlik blister ambalajlarda.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ

Gingobil Film Tablet 40 mg

RUHSAT TARİHİ

17/01/2003

RUHSAT NO

201/80

RUHSAT SAHİBİ

TRİPHARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

Zincirlikuyu – İstanbul

İMAL YERİ

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

Hadımköy / İstanbul

Reçete ile satılır.

Bir önceki yazımız olan MİRTARON® 30 mg FİLM TABLET başlıklı makalemizde agranülositoz, Antidepresan ve Antidepresan İlaçlar hakkında bilgiler verilmektedir.