Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.644 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Alzheimer & Parkinson İlaçları, ilaç

ALMENTA 10 MG FİLM KAPLI TABLET-KÜB

Submitted by on Ekim 21, 2016 – 9:21 pm | 879 Kez Görüntülendi
10 MG FİLM KAPLI TABLET-KÜB

FORMÜLÜ: Her bir 10 mg tablet, 8.31 mg baza eşdeğer içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER: ALMENTA voltaj‐bağımlı, orta afiniteli ve kompetitif olmayan bir N‐metil‐D‐aspartat (NMDA) reseptör antagonistidir. Patolojik olarak yükselmiş, nöron işlev kaybına yol açabilen, glutamat tonik seviyelerinin etkilerini modüle eder.

ENDİKASYONLAR: ALMENTA orta ve şiddetli evre tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU: ALMENTA günde bir defa ve her gün aynı saatte alınmalıdır. Önerilen idame dozu günde 20 mg’dir. Yan etki riskini azaltmak için tedaviye 5 mg’lik günlük dozla başlanır (yarım tablet) ve bir hafta devam edilir.

İkinci hafta günde 10 mg (günde bir kez bir tablet) ve üçüncü hafta günde 15 mg (günde bir kez bir buçuk tablet) kullanılır. Dördüncü haftadan itibaren tedaviye, günde 20 mg’lik (günde 1 kez 2 tablet) önerilen idame dozu ile devam edilir.

KONTRENDİKASYONLAR: Etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

UYARILAR ve ÖNLEMLER: Epilepsisi, geçmişinde öyküsü veya epilepsiye eğilimi olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. , veya gibi ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Bu bileşikler ALMENTA ile aynı reseptör sistemine etki edip, advers etkilerin daha sık ya da daha kuvvetli görülmesine sebep olabilir.

GEBELİK ve LAKTASYON: Gebelik kategorisi “C” dir. ALMENTA kesinlikle gerekli olmadıkça gebelikte kullanılmamalıdır. ALMENTA’nın insan sütüne geçişine ilişkin bilgi yoktur.

ALMENTA kullanan kadınlar emzirmemelidir.

ARAÇ ve MAKİNA KULLANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: Orta ve şiddetli Alzheimer hastalığı genellikle araba kullanma performansının veya makine kullanma yeteneğinin azalmasına neden olur. Buna ilave olarak, ALMENTA reaktiviteyi değiştirebilir. Bu nedenle ayaktan tedavi gören hastaların, araba veya makine kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarılmaları gerekmektedir.

YAN ETKİLER/ ADVERS ETKİLER:

Yaygın olarak; , , , , yaygın olmayan; , , , , , , çok seyrek olarak; , , gözlenebilir. Alzheimer hastalığı, , ve intihar ile ilişkilendirilmiştir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ve DİĞER ETKİLEŞİMLER: , ve antikolinerjiklerin etkileri, ALMENTA gibi NMDA antagonistleri ile birlikte kullanıldığında artabilir. ALMENTA Barbitüratların ve nöroleptiklerin etkilerini azaltabilir. ALMENTA’nın antispazmodik ajanlar, veya ile birlikte kullanımı doz ayarlaması gerektirebilir. riski nedeni ile ALMENTA’nın amantadin ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Aynı yaklaşım ketamin ve dekstrometorfan için de geçerli olabilir.

DOZ AŞIMI ve TEDAVİSİ: Göreceli büyük aşırı dozlarda sadece yorgunluk, ve/ veya semptomları gözlenmiştir ya da hiçbir semptom görülmemiştir. Doz aşımı tedavisinde maddesini uzaklaştırmak için standart klinik prosedürler uygulanmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI: 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

RUHSAT SAHİBİ ve ADRESİ: GENERİCA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. Dikilitaş Mah.

Yıldız Posta Cad. 48/4 34349 Esentepe/ İSTANBUL Tel: 0 212 376 65 00 Faks: 0 212 213 53 24

RUHSAT TARİHİ ve NO: ALMENTA 10 mg 100 tablet: 228/73‐29.12.2010

ÜRETİM YERİ: BERKO İLAÇ ve KİMYA SAN. A.Ş. Adil Mah. Beykoz Cad. Tanıdık Sok. No 1 Sultanbeyli/ İSTANBUL. Reçete ile satılır.

KDV DAHİL PERAKENDE SATIŞ FİYATI: Almenta 10 mg 100 Film Kaplı Tablet 227,26 TL (Şubat 2011). Daha fazla bilgi için firmamızı arayınız. GENERİCA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. 34349 Esentepe‐İSTANBUL

Bir önceki yazımız olan ZYBAN™ 150 mg Yavaş Salımlı Film Tablet-KÜB başlıklı makalemizde abdominal ağrı, ajitasyon ve amantadin hakkında bilgiler verilmektedir.