Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.642 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Alzheimer & Parkinson İlaçları, ilaç, ilaçlar

AKINETON® 2 mg Tablet

Submitted by on Şubat 9, 2015 – 1:25 am | 16.410 Kez Görüntülendi

® 2 mg Tablet

Formülü

1 Akineton® Tablet 2 mg içerir. Akineton® Tablet’in bileşiminde boyar madde yoktur.

Farmakolojik Özellikleri

Akineton® santral etkileri ön planda olan bir anti-kolinerjiktir. Parkinson sendromlarında ve medikamentöz nedenli ekstrapiramidal semptomlarda terapötik etkisini muskarin reseptörlerine (öncelikle M1) kompetitif bağlanarak gösterir.

Akineton® oral uygulamadan sonra çabuk rezorbe olur ve 1,5 saat içinde maksimal plazma düzeylerine erişilir. Sistemik biyoyararlılık %33+/-5’dir. Akineton® gerek böbrek (yakl. %35), gerekse karaciğer (yakl. %65) üzerinden atılır. Tek doz 4 mg biperidenhidroklorid uygulamasından sonra plazma eliminasyon yarı-ömrü genç gönüllülerde 11 ila 21.3 saat, yaşlı hastalarda ise 23.8 ila 36.6 saat arasında bulunmuştur. Steady-state’te yarılanma ömürleri hafif uzamaktadır.

Endikasyonları

Kontrendikasyonları

Sadece tardif diskinezisi olan hastalarda kontrendikedir. Mutlak kontrendikasyonları biperidene karşı aşırı duyarlılık, tedavi görmeyen dar açılı glokom, mide-barsak kanalının mekanik stenozları, megakolon ve ileus’tur. Relatif kontrendike olduğu durumlar, idrar retansiyonu ile birlikte prostat adenomu ve tehlikeli oluşturabilen hastalıklardır.

Uyarılar/Önlemler

İlacı kullanan hastalarda düzenli biyokimyasal hematolojik takip gerekir. Yan etkilere daha çok tedavi başlangıcında ve dozun hızla arttırıldığında rastlanır. Vital bir komplikasyon durumu dışında, kontregülasyon reaksiyon oluşabileceğinden, aniden kesilmemelidir. Özellikle vasküler veya dejeneratif tipte organik beyin değişiklikleri olan yaşlı hastalarda Akineton®’un terapötik dozlarında dahi artmış duyarlılık görülebilir.

Akineton® gibi santral etkili antikolinerjiklerin hayvan deneylerinde serebral atak eğilimini arttırabildiği öforizan etkisinden dolayı kötüye kullanım ve bağımlılık gelişmesi riski vardır.

Gebelerde ve emziren kadınlarda kullanılmamalıdır. Epileptik veya aritmisi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Yakın tarihte myokard enfarktüsü geçiren hastalarda kalp hızı kontrol edilebiliyorsa kullanılır. Periferik etkileri nedeniyle otomobil ve motorlu araç kullanma yetisi azalabilir.

İntra-oküler basınç düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.

Yan Etkiler/Advers Etkiler

, , ve özellikle aşırı dozlarda , , , , , seyrek olarak hafıza bulanıklığı ve çok seyrek olarak ve halusinasyon, baş ağrısı ve uykusuzluk gibi santral sinir sistemi etkileri görülebilir. Diskinezi, , ve konuşma bozukluğu nadiren gözlenmiştir.

Santral sinir sistemi stimülasyonu serebral skleroz durumunda daha sık görülebilir ve doz azaltılması gerekebilir.

Periferik yan etkiler, ağız kuruluğu, nadiren tükrük bezlerinin şişmesi, akomodasyon bozukluğu, fotofobi ile birlikte , , , mide şikayetleri, , taşikardi ve çok nadir olarak bradikardi olarak ortaya çıkabilir.

Seyrek olarak, özellikle prostat hipertrofisi olan hastalarda (doz azaltılmalıdır!), miksiyon şikayetleri ve daha da seyrek olarak idrar retansiyonu (antidot: carbachol (Doryl)) görülebilir.

Dar açılı glokom gözlenebilir. İntra-oküler basınç düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Hipersensitivite ve bir kaç vakada allerjik reaksiyon bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.!

İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler

Akineton® diğer antikolinerjik, antipsikotrop ilaçlarla, antihistaminiklerle, antiparkinson preparatlarıyla ve antispazmolitiklerle birlikte uygulandığında santral ve periferik yan etkilerin artması mümkündür. Kinidinle birlikte uygulanırsa, antikolinerjik kardiovasküler etkiler (özellikle AV düğüm iletisine) artabilir.

Levodopa ile birlikte uygulanırsa, diskinezi şiddetlenebilir. Nöroleptik nedenli tardiv diskinezi Akineton®’la şiddetlenebilir. Buna rağmen tardiv diskinezi varlığında Parkinson semptomları bazen o kadar şiddetli olur ki, antikolinerjik tedavi mutlaka gerekebilir.

Antikolinerjikler petidinin SSS yan etkilerini arttırabilir.

Akineton®’la tedavi sırasında alkolün etkisi artabilir.

Metoclopramid ve gastro-intestinal sistemde benzer etkili maddelerin etkisi Akineton®’la antagonize edilir.

Gebelik ve laktasyon

Gebelik kategorisi: C

Biperidenin gebe bir kadına verildiğine fetal zarara yol açıp açmadığı ya da reprodüktif kapasiteyi etkileyip etkilemediği bilinmemektedir. gebe bir kadına yalnızca net bir şekilde gerekli olduğunda verilmelidir.

Biperidenin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bir çok ilaç, insan sütüne geçtiği için, biperiden emziren bir kadına uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Kullanım Şekli ve Dozu

Akineton® tedavisine, etki ve yan etkiyi izleyerek, düşük dozlardan başlamalıdır. Yaşlı hastalarda, özellikle organik beyin hastalığı olanlarda ve serebral atak eğilimi olanlarda dozlama dikkatle yapılmalıdır.

Pediatrik kullanımda Akineton®’la deneyim kısıtlıdır ve ilaca bağlı distoni (örn.: nöroleptik veya metoclopramid ve benzer ) vakalarında kısa süreli uygulamaya dayanmaktadır.

Parkinson Sendromu:

Günde 2 defa 1/2 tablet (1 mg) ile başlanır, günde 1 tablet (2 mg) arttırılarak bireysel yeterli idame dozu saptanır. Bu genellikle günde 3-4 kez 1/2-1 tablettir (3-16 mg). Günlük maksimal doz 8 tablettir (16 mg).

Günlük doz eşit aralıklarla güne yayılmalıdır.

Medikamentöz nedenli ve diğer ekstrapiramidal hareket bozuklukları:

Semptomların ağırlığına bağlı olarak yetişkinler, nöroleptik ilaçla birlikte günde 1 ila 4 kez 1/2-2 tablet (1-4 mg) alırlar.

Çocuklarda kullanılmaz. Diğer ekstrapiramidal hareket bozukluklarında oral antikolinerjik tedavi, 1 tablet (2 mg) başlangıç dozunu haftalık aralıklarla tolere edilen idame dozuna kadar arttırarak ayarlanır. Bu doz, diğer endikasyonlardaki maksimal dozu aşabilir.

Akineton® tabletler tercihen yemek sırasında veya yemekten sonra bir miktar mayi ile alınmalıdır. Hemen öğün sonrasında alınırsa gastrointestinal yan etki daha az görülür. Tedavinin süresi, hastalığın türüne ve seyrine bağlıdır. Akineton® tedavisi birden değil, tedricen kesilmelidir.

Doz Aşımı Halinde Alınacak Tedbirler ve Özel Antidot

, , . Entoksikasyon belirtilerinde atropin zehirlenmesinde olduğu gibi, , konfüzyon, , , halusinasyonlar, ve kardiak depresyon meydana gelir. Periferik antikolinerjik semptomları (genişlemiş, yavaş reaksiyon veren pupillalar, kuru mukoza, yüz kızarıklığı, frekans yükselmesi, barsak ve mesane atonisi, özellikle çocuklarda ateş yükselmesi) ve santral sinir sistemi (ajitasyon, deliryum, sersemlik, şuur bulanıklığı ve/veya halusinasyon) belirtileridir. Ağır zehirlenme vakalarında dolaşım ve solunum felci olabilir.

Antidot: Physostigmin salisilat (1 mg subkutan) (En fazla 4 mg)

Ek olarak kalp-dolaşım ve solunum fonksiyonlarının desteklenmesi ve mesane sondası takılması, gerekirse vücudun soğutulması için önlemler önerilir.

Santral sinir sistemi uyarımı gözlenirse, küçük dozlardan diazepam, kardiak stimulan olarak dobutamin kullanılabilir. Ayrıca genel ve destekleyici tedavi ile birlikte gastrik lavaj da gereklidir.

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız ve ışıktan koruyunuz.

Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası

Akineton® 2mg Tablet 100 tabletlik blister ambalajda

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Akineton® Ampul 1 ml’lik 5 adet ampul ihtiva eden kutu

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Hekim kontrolünde kullanılması zorunludur.

Uzun süre kullanıldığında alışkanlık yapabilir.

Reçete ile satılır.

Ruhsat Sahibi:

Assos İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş.

34773 Ümraniye, İstanbul.

Ruhsat Tarih: 15.06.2011

Ruhsat No: 232/54

Üretim Yeri:

PharmaVision Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Topkapı/İstanbul’da üretilmiştir.

Bir önceki yazımız olan Depresyon İlaçları başlıklı makalemizde amitriptilin), Anafranil ve Antidepresan hakkında bilgiler verilmektedir.