Home » Şizofreni S. ve D.P.B.

Şizofreni S. ve D.P.B.

B 00

B 01

B 02 Kısa

B 03

B 04 Psikotik Bozukluk- Başka Tıbbi Durum ile İlgili

B 05 - Başka Tıbbi Durum ile İlgili

B 06

B 07 Şizoaffektif Bozukluk

B 08 Şizofreni

B 09 Psikotik Bozukluk- Başka Yerde Sınıflandırılmayan

B 10 Katatonik Bozukluk- Başka Yerde Sınıflandırılmayan

(DSM-5 Bölüm III için Önerilen)

Kaynak: http://www.dsm5.org/Pages/Default.aspx

İlgili Yazılar