Home » DSM-V

DSM-V

– Psikiyatrik Tanının Geleceği

2013 Mayısında yayınlanması beklenen -V’in geliştirme sürecinin bir parçası olarak, için mevcut tanı kriterleri ön taslak revizyonları:

DSM-V

DSM-V

DSM-V’e göre sınıflandırma:

Kaynak: http://www.dsm5.org/Pages/Default.aspx

İlgili Yazılar