Home » Şizofreni Alt Tipler

Şizofreni Alt Tipler

DSM-IV’e göre şizofreninin 5 alt tipi vardır:

Şizofreni Alt Tipleri

Alt Tipleri

1. : Bu tipte düşünce içeriğindeki bozukluk baskındır. ve büyüklük sanrılarının varlığı tipiktir. Başlangıç yaşı daha geç yaştadır (30’lu yaşlar). Bu yaşa kadar kurdukları sosyal ilişkiler hastalık sırasında yardımcı olur. Benlik gücü diğer tiplere göre daha iyidir. Hasta , ve savunucudur. ve gösterebilir. , , , gibi belirtiler pek görülmez. Yıkım belirtileri daha azdır. Diğer tiplere göre sonlanım daha iyidir.

2. () tip: Dütünce ve baskındır. Genç yaşta, birden, renkli pozitif belirtilerle başlangıç gösterir. Enkoherans, , , sık görülür. hızlıdır.

3. : Bu tipte devinim bozuklukları baskındır. 15-25 yaşlarında başlar. Katatoni (donakalım) kişinin belli bir durumda uzun süre kıpırdamadan kalması demektir. Hasta belli bir duruşta uzun süre kalır ve tepkisiz gibidir. , , , ve verilen öğütlere uymaz (). Bazen birden atak ve aşırı hareketli bir duruma gelebilirler (). Bazen yatağında kıpırdamadan, komada imiş gibi yatar ). Verilen bir posturu uzun süre koruma () görülebilir.

4. : Belli bir tipin özelliklerini taşımaz, ancak şizofreni tanı ölçütlerini karşılar.

5. : , , , , , , gibi negatif belirtiler ön plandadır. Akut alevlenmeli dönemlerin arasında kalıntı belirtiler olarak bu belirtiler sürerler. Sanrı ve varsanılar öne çıkan belirtiler değildir.

İlgili Yazılar