Home » Şizotipal Bozukluk

Şizotipal Bozukluk

Şizotipal Kişilik Bozukluğu

Şizotipal Kişilik Bozukluğu

 

Genel özellikleri: Başlıca özelliği ve ile belirli, toplumsal ve kişilerarası yetersizliklerin yanısıra bilişsel ya da algısal çarpıklıkların ve alışılagelenin dışında davranışların olduğu yaygın bir örüntünün olmasıdır. Toplumda yaygınlığı %3 dolayındadır. Strese tepki olarak çok kısa süren yaşayabilirler (saatler süren). Küçük bir bölümünde şizofreni veya kısa gelişebilir.

Tanı: Şizotipal kişilik bozukluğu,

A. Aşağıdakilerden en az dördünün olması ile belirli, genç erişkinlik dönemimde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, bilişsel veya algısal çarpıklıkların ve alışılmışın dışında davranışların yanı sıra yakın ilişkilerde rahatsızlık duyma ve yakın ilişkilere girebilme becerisinde yetersizlikle kendini gösteren, toplumsal ve kişilerarası yetersizliklerin olduğu sürekli bir örüntüdür.

1. .

2. Davranışı etkileyen, kültürü ile uyumlu olmayan inanışlar, .

3. , .

4. .

5. ya da .

6. .

7. Acayip, veya görünüm.

8. ve sırdaşların olmaması.

9. Azalmayan , .

B. Şizofreninin, psikotik özellikler gösteren bir duygudurum bozukluğunun veya başka bir psikotik bozukluğun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır ve genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir.

İlgili Yazılar