Home » Borderline Bozukluk

Borderline Bozukluk

Sınırda Kişilik Bozukluğu

Sınırda Kişilik Bozukluğu

 

Genel özellikleri: Kişilerarası ilişkilerde benlik algısında ve duygulanımda ve belirgin dürtüselliğin olduğu sürekli bir örüntü vardır. Yaygınlığı %2 çıvarındadır. Büyük çoğunluğunda 40.lı yaşlarda stabilite meydana gelir.

Tanı: Borderline kişilik bozukluğu, DSM-IV tanı ölçütleri

A. Aşağıdakilerden beşinin olması ile belirli, genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, kişiler arası ilişkilerde, benlik algısında ve duygulanımda tutarsızlık ve belirgin dürtüselliğin olduğu sürekli bir örüntüdür.

1. Gerçek veya hayali bir terkedilmeden kaçınmak için çılgınca çabalar gösterme.

2. ve uçları arasında gidip gelme, gergin ve tutarsız kişilerarası ilişkilerin olması.

3. : belirgin olarak ve sürekli bir biçimde tutarsız veya .

4. olasılığı yüksek en az iki alanda dürtüsellik.

5. Yineleyen , , .

6. Duygudurumda belirgin tepkiselliğe bağlı .

7. .

8. , ya da .

9. veya .

İlgili Yazılar