Home » Antisosyal Bozukluk

Antisosyal Bozukluk

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Genel özellikleri: Başlıca özelliği , ile giden yaygın bir örüntü olmasıdır. Bu tanı 18 yaşından önce konmaz (18 yaşından önce Davranım bozukluğu tanısı kullanılır). Toplumda yaygınlığı, erkeklerde %3, kadınlarda %1 dolayındadır.

Tanı:Antisosyal kişilik bozukluğu,

A. Aşağıdakilerden en az üçünün olması ile belirli, 15 yaşından beri süregelen, başkalarının haklarını saymama, .

1. Tutuklanması için zemin hazırlayan tekrarlayıcı eylemlerde bulunma, .

2. , , .

3. ve .

4. veya saldırılarla belirli ve .

5. Kendi ve başkalarının güvenliği konusunda

6. Bir işi sürekli götürememe, mali yükümlülüklerini yerine getirememe ile belirli sürekli sorumsuzluk.

7. , veya bir şey çalma durumuna karşı ilgisizlik veya bunlara kendine göre mantıklı açıklamalar getirme, .
B. Kişi en az 18 yaşındadır.

C. 15 yaşından önce başlayan davranım bozukluğunun kanıtları vardır.

D. Antisosyal davranış sadece veya manik epizodun gidişi sırasında ortaya çıkmayabilir.

İlgili Yazılar