Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu

A. Aşağıdakilerden (1) ya da (2) si vardır:

(1) aşağıdaki dikkatsizlik semptomlarından altısı (ya da daha fazlası) en az 6 ay süreyle, uyumsuzluk doğurucu ve gelişim düzeyine göre aykırı bir derecede sürmüştür:

Dikkatsizlik

a. Çoğu zaman dikkatini ayrıntılara veremez ya da okul ödevlerinde, işlerinde ya da diğer etkinliklerde dikkatsizce hatalar yapar.

b. Çoğu zaman üzerine aldığı görevlerde ya da oynadığı etkinliklerde dikkati dağılır.

c. Doğrudan kendisine konuşulduğunda çoğu zaman dinlemiyormuş gibi görünür.

d. Doğu zaman yönergeleri izlemez ve okul ödevlerini, ufak tefek işleri ya da işyerindeki. Görevlerini tamamlayamaz (karşıt olma bozukluğuna ya da yönergeleri anlamamaya bağlı değildir).

e. Çoğu zaman üzerine aldığı görevleri ve etkinlikleri düzenlemekte zorluk çeker.

f. Çoğu zaman sürekli mental çabayı gerektiren görevlerden kaçınır, bunları sevmez ya da bunlarda yer almaya karşı isteksizdir.

g. Çoğu zaman üzerine aldığı görevler ya da etkinlikler için gerekli olan şeyleri kaybeder „ (örn.. oyuncaklar, okul ödevleri, kalemler, kitaplar ya da araç-gereçler.

h. Çoğu zaman dikkati dış uyaranlarla kolaylıkla dağılır.

i. Günlük etkinliklerde çoğu zaman unutkandır.

(2) Aşağıdaki hiperaktivite – impulsivite semptomlarından altısı (ya da daha fazlası) en az aftı ay sure İle uyumsuzluk doğurucu ve gelişim düzeyine göre aykırı bir derecede sürmüştür:

Hiperaktivite

a. Çoğu zaman elleri ayakları kıpır kıpırdır ya da oturduğu yerde kıpırdanır durur,

b. Çoğu zaman sınıfta ya da oturması beklenen durumlarda oturduğu yerden kalkar,

c. Çoğu zaman uygunsuz olan durumlarda koşuşturup durur ya da tırmanır (ergenlerde ya da erişkinlerde öznel huzursuzluk duyguları ile sınırlı olabilir)

d. Çoğu zaman, sakin bir biçimde, boş zamanları geçirme etkinliklerine katılma ya da oyun oynama zorluğu vardır

e. Çoğu zaman hareket halindedir ya da bir motor tarafından sürülüyormuş gibi davranır

f. Çoğu zaman çok konuşur

g. Çoğu zaman sorulan soru tamamlanmadan önce cevabım yapıştırır

h. Çoğu zaman sırasını bekleme güçlüğü vardır

i. Çoğu zaman başkalarının sözünü keser ya da yaptıklarının arasına girer (örn. başkalarının konuşmalarına burnunu sokar.)

SORGULAYINIZ

B. İşlevsel bozulmaya yol açan bazı hiperaktif-impulsif semptomlar ya da dikkatsizlik semptomları yedi yaşından önce de vardır:

C. İki ya da daha fazla ortamda semptomlardan kaynaklanan bir bozulma vardır (örn. okulda ya da işte ve evde)

D. Toplumsal, okuldaki ya da mesleki işlevsellikte klinik açıdan belirgin bir bozulma olduğunun açık kanıtları bulunmalıdır.

ARAŞTIRINIZ

E. Bu semptomlar sadece bir Yaygın Gelişimsel Bozukluk, Şizofreni ya da diğer bir Psikotik Bozukluğun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır ve başka bir mental bozuklukla daha iyi açıklanamaz (örn. Duygudurum Bozukluğu, Anksiyete Bozukluğu, Dissosiyatif Bozukluk ya da bir Kişilik Bozukluğu).

Tipine göre kodlayınız

§ Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu, Bileşik tip: Son altı ay boyunca hem A1, hem de A2 tanı ölçütleri karşılanmışsa,

§ Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu, Dikkatsizliğin önde geldiği tip: Son altı ay boyunca A1 tanı ölçütü karşılanmış, ancak A2 tanı ölçütü karşılanmamışsa

§ Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu, Hiperaktivite-İmpulsivitenin (ataklığın) önde geldiği tip: Son altı ay boyunca A2 tanı ölçütü karşılanmış, ancak A1 tanı ölçütü karşılanmamışsa

§ Kodlama notu: O sırada artık tanı ölçütlerini tam olarak karşılamayan bireyler (özellikle ergenler ve erişkinler) “kısmî remisyonda” olarak belirtilmelidir.

Leave a Comment