Home » Major Depresif B.

Major Depresif B.

DSM-IV’e göre tanı ölçütleri:

Major Depresyon Bozukluk

Major Depresyon

 

Major depresyon tanısı için, aşağıdaki belirti ve bulguların en az 2 hafta süreyle devam ediyor olması,ve bu ölçütlerden 5 ya da daha fazlasının bulunması gerekmektedir. Ayrıca bu belirtilerin klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki ve sosyal alanlarda kişinin işlevselliğini önemli ölçüde etkiliyor olması gerekmektedir.

1-Hemen her gün, yaklaşık gün boyu süren ,

2-Tüm yaşam etkinliklerine karşı veya bunlardan eskisi kadar ,

3-Diyete bağlı olmaksızın, önemli derecede veya ,

4-Hemen her gün () veya () olması,

5-Hemen her gün (huzursuzluğun dışardan gözlenebilir şekilde davranışlara yansıması) veya (hareketlerde belirgin yavaşlama) olması,

6-Hemen her gün , , ,

7-Hemen her gün , olması,

8-Dikkat ve/veya konsantrasyonda belirgin azalma veya ,

9-Yineleyen ya da girişimi.

İlgili Yazılar