Home » Davranım Bozukluğu

Davranım Bozukluğu

DSM-IV’e göre  İçin Tanı Ölçütleri:

Davranım Bozukluğu

Davranım Bozukluğu

A. En azından bir tanı ölçütünün son 6 aydır bulunması koşuluyla aşağıdaki tanı ölçütlerinden üçünün ( ya da daha fazlasının) son 12 aydır bulunuyor olması ile kendini gösteren, başkalarının temel haklarına saldırıldığı ya da yaşa uygun başlıca toplumsal değerlerin ya da kuralların hiçe sayıldığı, yineleyici bir biçimde ya da sürekli olarak görülen bir davranış örüntüsü:


(1) çoğu zaman başkalarına eder, gözdağı verir ya da gözünü korkutur

(2) çoğu zaman kavga-dövüş başlatır

(3) başkalarının ciddi bir biçimde fiziksel olarak yaralanmasına neden olacak bir silah kullanmıştır (örn. Bir , , , , )

(4) insanlara karşı fiziksel olarak acımasız davranmıştır

(5) hayvanlara karşı fiziksel olarak acımasız davranmıştır

(6) başkasının göz önünde çalmıştır (örn. , , , )

(7) birisini cinsel etkinlikte bulunması için zorlamıştır


(8) ciddi hasar vermek amacıyla isteyerek yangın çıkarmıştır.

(9) İsteyerek başkalarının malına mülküne zarar vermiştir ( dışında).

Aldatma  ya da hırsızlık
(10) bir başkasının evine, binasına ya da arabasına zorla girmiştir

(11) bir şey elde etmek, bir çıkar sağlamak ya da yükümlülüklerinden kaçınmak için çoğu zaman yalan söyler (yani başkalarını “atlatır”)

(12) hiç kimse görmeden değerli şeyler çalmıştır (örn. Kırmadan ve içeri girmeden , )

(ihlal etme)
(13) 13 yaşından önce başlayarak, ailenin yasaklarına karşın çoğu zaman geceyi dışarıda geçirmektir.

(14) anababasının ya da onların yerini tutan kişilerin evinde yaşarken en az iki kez geceleyin evden kaçmıştır (ya da uzun bir süre geri dönmemişse bir kez)

(15) 13 yaşından önce başlayarak çoğu zaman okuldan kaçmıştır.

B. Bu davranış bozukluğu toplumsal, okuldaki ya da mesleki işlevsellikte klinik açıdan önemli derecede bozulmaya neden olur.

C. Kişi, 18 yaşında ya da daha ileri bir yaşta ise Antisosyal Kişilik Bozukluğunun tanı ölçütlerini karşılamamaktadır

İlgili Yazılar