Manik & Hipomanik

MANİK EPİZOD DSM-IV TANI ÖLÇÜTLERİ:

Manik epizod

Manik epizod

A- En az 1 hafta (hastaneye yatırılmayı gerekiyorsa herhangi bir süre) süren, olağan dışı ve sürekli, kabarmış, taşkın yada irritabl, ayrı bir duygudurumun olması

 

B- Duygu durum bozukluğu dönemi sırasında , aşağıdaki semptomların üçü (yada daha fazlası, duygu durum irritabl ise dördü) belirgin olarak bulunur:

1- Benlik saygısında abartılı artma ya da grandiosite,

2- Uyku gereksiniminde azalma,

3- Çok konuşma,

4- Fikir uçuşmaları, düşüncede hızlanma,

5- Disraktibilite

6- Amaca yönelik etkinlikte artma (kalkamayacağı işlerin altına girmesi, cinsel performans artışı ..) yada psikomotor ajitasyon,

7- Kötü sonuçlar doğurma olasılığı yüksek , zevk veren etkinliklere aşırı katılma.

C- Bu semptomlar Mix epizodun tanı ölçütlerini karşılamamalı.

D- Bu duygu durum bozukluğu, mesleki işlevsellikte, olağan toplumsal etkinliklerde yada başkalarıyla olan ilişkilerde belirgin bir bozulmaya yol açacak yada kendisine yada başkalarına zarar vermesini önlemek için hastaneye yatırmaya gerektirecek denli ağırdır yada psikotik özellikler gösterir.

E- Bu semptomlar bir madde kullanımınınya da genel tıbbibir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir.

HİPOMANİK EPİZOD DSM-IV TANI ÖLÇÜTLERİ

A- Olağan, depressif olmayan duygudurumdan açıkça farklı, en az 4 gün, günboyu süren, sürekli, kabarmış, taşkın yada irritabl ayrı bir duygudurum döneminin olması.

B- Duygu durum bozukluğu dönemi sırasında , aşağıdaki semptomların üçü (yada daha fazlası, duygu durum irritabl ise dördü) belirgin olarak bulunur:

1. Benlik saygısında abartılı artma yada grandiosite,

2. Uyku gereksiniminde azalma,

3. Çok konuşma,

4. Fikir uçuşmaları, düşüncede hızlanma,

5. Disraktibilite

6. Amaca yönelik etkinlikte artma (kalkamayacağı işlerin altına girmesi, cinsel performans artışı ..) yada psikomotor ajitasyon,

7. Kötü sonuçlar doğurma olasılığı yüksek , zevk veren etkinliklere aşırı katılma.

C- Bu epizod sırasında , kişinin semptomatik olmadığı zamanlardakinden çok farklı olarak işlevsellikte belirgin bir değişiklik olur.

D- Duygudurum bozukluğu ve işlevsellikteki değişiklik başkalarınca da gözlenebilir bir düzeydedir.

E- Bu duygu durum bozukluğu, mesleki işlevsellikte, olağan toplumsal etkinliklerde yada başkalarıyla olan ilişkilerde belirgin bir bozulmaya yol açacak yada kendisine yada başkalarına zarar vermesini önlemek için hastaneye yatırmaya gerektirecek denli ağır değildir ve psikotik özellikler göstermez.

F- Bu semptomlar bir madde kullanımınınya da genel tıbbibir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir