Home » Travma Sonrası S.B.

Travma Sonrası S.B.

DSM-IV-TR’ye göre TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU TANI ÖLÇÜTLERİ:

A- Aşağıdakilerin her ikisinin de bulunduğu bir biçimde kişi travmatik bir olayla karşılaşmıştır:

 

(1) Kişi, gerçek bir ölüm ya da , ya da kendisinin ya da başkalarının fizik bütünlüğüne bir tehdit olayı yaşamış, böyle bir olaya tanık olmuş ya da böyle bir olayla karşı karşıya gelmiştir.

(2) Kişinin tepkileri arasında , ya da vardır. (ÇOCUKLAR; bunların yerine ya da ajite davranışla tepkilerini dışa vurabilirler)

B- Travmatik olay aşağıdakilerden biri (ya da daha fazlası) yoluyla sürekli olarak yeniden yaşanır:

(1) Olayın, elde olmadan tekrar tekrar anımsatan sıkıntı veren anıları; bunların arasında , ya da vardır. (KÜÇÜK ÇOCUKLAR, travmanın kendisini ya da değişik yönlerini konu alan oyunları tekrar tekrar oynayabilirler)

(2) Olayı, sık sık, sıkıntı veren bir biçimde

(3) Travmatik olay sanki ya da hissetme

(4) Travmatik olayın bir yönünü çağrıştıran ya da andıran iç ya da dış olaylarla karşılaşma üzerine yoğun bir

(5) Travmatik olayın bir yönünü çağrıştıran ya da andıran iç ya da dış olaylarla karşılaşma üzerine

C- Aşağıdakilerden üçünün (ya da daha fazlasının) bulunması ile belirli, travmaya eşlik etmiş olan uyaranlardan sürekli kaçınma ve genel tepki gösterme düzeyinde azalma (travmadan önce olmayan)

(1) travmaya eşlik etmiş olan düşünce, duygu yada konuşmalardan kaçınma çabaları

(2) travma ile ilgili anıları uyandıran etkinlikler, yerler ya da kişilerden uzak durma çabaları

(3) travmanın önemli bir yönünü

(4) önemli etkinliklere karşı ilginin yada bunlara katılımın belirgin olarak azalması

(5) ya da

(6)

(7) bir geleceği kalmadığı duygusunu taşıma (bir , , ya da olağan bir yaşam süresi olacağı beklentisi içinde olmama gibi)

D- Aşağıdakilerden ikisinin (ya da daha fazlasının) bulunması ile belirli, artmış uyarılmışlık semptomlarının sürekli olması:

(1)

(2) ya da

(3) düşüncelerini belirli bir konu üzerinde

(4) ( )

(5) gösterme

E- Bu bozukluk (B,C ve D tanı ölçütlerindeki semptomlar) 1 aydan daha uzun sürer.

F- Bu bozukluk, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal , mesleki alanlarda ya da işlevselliğin önemli diğer alanlarında bozulmaya neden olur.

İlgili Yazılar