Home » Panik Atağı

Panik Atağı

DSM-IV’e göre Tanı Ölçütleri:

Panik Atağı

Panik Atağı

 

Aşağıdaki semptomlardan dördünün (ya da daha fazlasının) birden başladığı ve on dakika içinde en yüksek düzeyine ulaştığı, ayrı bir ya da rahatsızlık duyma döneminin olması:
1-Çarpıntı, ya da
2-
3- ya da
4- ya da duyumları
5-
6- ya da
7- ya da
8-, ,
9- () ya da ()
10-
11-
12- ()
13-; ; ya da .

DSM-IV ‘e göre Panik Bozukluğu () Tanı Ölçütleri:

A-Aşağıdakilerden hem(1), hem de (2) vardır:
1-Yineleyen beklenmedik
2-Atakların en az birinin, 1 ay süreyle (ya da daha uzun bir süre) aşağıdakilerden biri (ya da daha fazlası) izler:
(a)başka atakların da olacağına ilişkin
(b)atağın yol açabilecekleri ya da sonuçlarıyla (örn. , , “çıldırma”) ilgili olarak üzüntü duyma
(c)ataklarla ilişkili olarak belirgin bir davranış değişikliği gösterme

B-Agorafobinin olmaması

C-Panik atakları bir maddenin (örn. kötüye kullanılabilen bir , tedavi için kullanılan bir ) ya da genel tıbbi bir durumun (örn. ) doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir.

D-Panik Atakları, (örn.korkulan toplumsal durumlarla karşılaşma üzerine ortaya çıkan). Özgül Fobi (örn. özgül bir fobik durumla karşılaşma), Obsesif-Kompulsif Bozukluk (örn.buluşma üzerine obsesyonu olan birinin kir ve pslikle karşılaşması), (örn. ağır bir stres etkenine eşlik eden uyaranlara tepki tepki olarak) ya da (örn. evden ya da yakın akrabalardan uzak kalmaya tepki olarak) gibi başka bir mental bozuklukla daha iyi açıklanamaz.

İlgili Yazılar