Home » Özgül & Sosyal Fobi

Özgül & Sosyal Fobi

DSM-IV TANI ÖLÇÜTLERİ:

Özgül & Sosyal Fobi

Özgül &

 

A- Özgül bir nesne yada durumun ( , , , , gibi) varlığı yada böyle bir durumla karşılaşacak olma beklentisi ile başlayan aşırı yada , .

B- Fobik uyaranlarla karşılaşma hemen her zaman birden başlayan bir anksiyete tepkisi doğurur, bu da duruma bağlı yada durumsal olarak yatkınlık gösterilen bir panik atağı biçimini alabilir. (ÇOCUKLARDA ; , , , olarak dışavurabilir.)

C- Kişi, korkusunu aşırı yada anlamsız olduğunu bilir. (ÇOCUKLARDA bu özellik bulunmayabilir)

D- Fobik durum(lar)dan kaçınıulır ya da ya da sıkıntıyla bun(lar)a katlanılır.

E- , yada korkulan durum(lar) da duyma, kişinin olağan günlük işlerini, mesleki (ya da eğitimle ilgili) işlevselliğini, toplumsal etkinliklerini ya da ilişkilerini bozar ya da fobi olacağına ilişkin belirgin bir vardır.

F- 18 yaşın altındaki kişilerde süresi en az 6 aydır.

G- Özgül bir nesne yada duruma eşlik eden anksiyete, Panikatakları yada fobik kaçınma, , , Boz.( gibi), sosyal fobi ( Utanacak olma korkusu yüzünden gibi.) , ile birlikte Panik Boz. Ya da Panik boz. Öyküsü olmadan gibi başka bir mental bozuklukla daha iyi açıklanamaz.

SOSYAL FOBİ () DSM-IV TANI ÖLÇÜTLERİ:

A- Tanımadık insanlarla karşılaştığı ya da başkalarının gözünün üzerinde olabileceği, bir yada birden fazla toplumsal yada bir eylemi gerçekleştirdiği durumdan belirgin ve sürekli bir korku duyma. Kişi, küçük duruma düşeceği yada utanç duyacağı bir biçimde davranacağından korkar,

B- Korkulan toplumsal durumla karşılaşma hemen her zaman anksiyete doğurur, bu da duruma bağlı ya da durumsal olarak yetkınlık gösterilen bir panik atağı biçimini alabilir.

C- Kişi, korkusunun aşırı yada anlamsız olduğunu bilir. (ÇOCUKLARDA bu özellik bulunmayabilir)

D- Korkulan toplumsal ya da bir eylemin gerçekleştirildiği durumlardan kaçınılır ya da yoğun anksiyete ya da sıkıntıyla bunlara katlanılır.

E- Kaçınma, anksiyöz beklenti yada korkulantoplumsal yada bir eylemin gerçekleştirildiği durumlarda sıkıntı duyma, kişinin olağan günlük işlerini, mesleki (ya da eğitimle ilgili) işlevselliğini, toplumsal etkinliklerini ya da ilişkilerini bozar ya da fobi olacağına ilişkin belirgin bir sıkıntı vardır.

F- 18 yaşın altındaki kişilerde süresi en az 6 aydır.

G- Korku ya da kaçınma bir madde kullanımınınya da genel tıbbibir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir ve başka bir mental bozuklukla daha iyi açıklanamaz.

H-Genel tıbbi bir durum ya da başka bir varsa bile A tanı ölçütünde sözü edilen korku bununla ilişkisizdir.

İlgili Yazılar