Home » Akut Stres Bozukluk

Akut Stres Bozukluk

DSM-IV.TR’ye göre TANI ÖLÇÜTLERİ:

Akut Stres Bozukluğu

Akut Stres Bozukluğu

A- Aşağıdakilerin her ikisinin de bulunduğu bir biçimde kişi travmatik bir olayla karşılaşmıştır:

 

(1) kişi, gerçek bir ölüm ya da ölüm tehdidi, ağır bir yaralanma ya da kendisinin ya da başkalarının fizik bütünlüğüne bir tehdit olayını yaşamış, böyle bir olaya tanık olmuş ya da böyle bir olayla karşı karşıya gelmiştir.

(2) Kişinin tepkileri arasında , ya da vardır.

B- Sıkıntı doğuran olayı yaşarken ya da bu olayı yaşadıktan sonra kişide aşağıdaki dissosiyatif semptomlardan üçü (ya da daha fazlası) bulunur:

(1) , ya da ,

(2) çevrede olup bitenlerin farkına varma düzeyinde azalma (örneğin “”)

(3) ,

(4) ,

(5) ( yani, travmanın önemli bir yanını anımsayamama)

C- Travmatik olay şunlardan en az biri yoluyla sürekli olarak yaşanır:

(1) göz önüne tekrar tekrar gelen görüntüler,

(2) , , , ,

(3) o yaşantıyı yeniden yaşar gibi olma,

(4) travmatik olayı anımsatan şeylerle karşılaşınca sıkıntı duyma

D- Travma ile ilgili anıları uyandıran uyaranlardan belirgin kaçınma (örneğin , , , , , .)

E- Belirgin ya da artmış uyarılmışlık semptomları: (, , , , , ).

F- Bu bozukluk klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da işlevselliğin önemli diğer alanlarında bozulmaya neden olur ya da bireyin travmatik yaşantısını aile bireylerine anlatarak kişisel destek kaynaklarını harekete geçirmek ya da yardım almak gibi gerekeni yapmasının peşinde koşma yetisini bozar.

G- Bu bozukluk en az 2 gün, en fazla 4 hafta sürer ve travmatik olaydan sonraki 4 hafta içinde ortaya çıkar.

H- Bu bozukluk bir maddenin ya da genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir, kısa psikotik bozukluk olarak açıklanamaz ve daha önceden var olan bir eksen I ya da eksen II bozukluğunun sadece bir alevlenmesi değildir.

İlgili Yazılar