Home » Anksiyete Bozuklukları

Anksiyete Bozuklukları

Bozuklukları

Anksiyete veya , canlılarca deneyimlenen , , , halidir. Canlıların dış ortama uyum çabasında koruyucu bir tepkidir. Denetim dışına çıkıp kişinin işlevselliğini aksattığında olarak incelenir. Psikiyatride bir grup hastalığın genel adıdır.

, , vs. gibi bedensel belirtileri görülebilir. , gibi bilişsel (düşünsel), fakat çoğu kez nedeni belirsiz, tanımlanamayan bir gerginlik durumudur.

Anksiyete, genelde kavramsal, somatik, duygusal ve davranışsal bileşenlere sahip olmak biçiminde tanımlanır (Seligman, Walker & Rosenhan, 2001). , terleme, nedeniyle kaslarda gerginlik, bağışıklık ve sindirim sistemi fonksiyonlarının yavaşlaması gibi fiziksel etkileri vardır. Bunlara ek olarak , , hissedilir.

Duygusal açıdan ise hastalık korku ve panik hissine neden olur. Kişi her şeyi olabilecek en olumsuz yönüyle ele alır, moral seviyesi en alt düzeydedir. Davranışsal olarak ise hasta, anksiyete kaynağından kaçma eğilimi gösterir. Yine de anksiyeteden sadece patolojik bir durummuş gibi bahsetmek yanlış olur. Bu his, korku, kızgınlık, üzüntü ve mutluluk gibi duygularla beraber gelen, insanoğlunun hayatta kalmasıyla bağlantılı temel duygulanımlardan birisidir.

Anksiyete tedavisi en az bir yıllık tedavisi şeklinde seyreder. Bunun yanı sıra derin nefes alıp vermek endorfin salgılanmasına neden olduğu için hastaları rahatlatır. , , gibi yöntemlerin de işe yaradığı bilinmektedir [1] .

Temel belirtisi anksiyete olan bir dizi sendrom sınıflandırma sistemlerinde Anksiyete Bozuklukları başlığı altında toplanmaktadır. DSM-IV’teki anksiyete bozuklukları  aşağıda sıralanmıştır:

  1. • Agorafobi ile Birlikte Olan Panik Bozukluğu
  2. • Agorafobi ile Birlikte Olmayan Panik Bozukluğu
  3. • Panik Bozukluğu Olmadan Agorafobi
  4. • Özgül Fobi
  5. • Obsessif-Kompulsif Bozukluk
  6. • Posttravmatik Stres Bozukluğu
  7. • Akut Stres Bozukluğu

[1]- http://tr.wikipedia.org/wiki/Anksiyete

İlgili Yazılar